Kirjoita tähän hakemasi!

Kielikylvyn tutkimus

Kielikylvyn tutkimus

Kielikylpytutkimusta tehdään Suomessa tällä hetkellä pääasiassa Åbo Akademin kasvatustieteissä. Yhteistyö muiden tieteenalueiden kanssa, kuten kielten, kielididaktiikan, kielitieteen ja soveltavan kielitieteen, on kuitenkin tiivistä. Åbo Akademin kielikylpytutkijat tekevät myös aktiivisesti yhteistyötä muiden yliopistojen tutkijoiden kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Tässä on kuvauksia meneillään olevista kielikylpyyn liittyvistä tutkimushankkeista kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa, ja sivun alalaidasta löytyy linkkejä myös päättyneisiiin kielikylvyn, monikielisyyden, monikielisen pedagogiikan ja kielitietoisuuden tutkimushankkeisiin tiedekunnassa.

Skrivstöttning

Tutkimushanke ”Skrivstöttning” neljässä kieliympäristössä on jatkoa ”Skrivkompetens”-hankkeelle, joka viiden vuoden aikana on rakentanut tieteellistä kompetenssia kirjottamisen pedagogiikasta. ”Skrivstöttning” on Åbo Akademin, Tukholman yliopiston ja Uumajan yliopiston välinen yhteistyöhanke, jonka takana on myös kansainvälinen tutkimusverkosto.

”Skrivstöttning”-hankkeen tavoitteena on kehittää kirjoittamisen pedagogiikkaa kielellisesti vaihtelevissa ympäristöissä. Tavoitteena on kehittää etenkin tukea antavia kirjoitusstrategioita ruotsia äidinkielenä tai toisena kielenä puhuville 7.-9. luokan oppilaille Suomessa ja Ruotsissa.

Hanketta rahoittaa Svenska kulturfonden ja Svensk-Österbottniska samfundet.

Lue lisää tutkimushankkeesta.

Päivitetty 15.11.2022