Kirjoita tähän hakemasi!

Tietoa kielikylvystä

Tietoa kielikylvystä

Kielikylpy Suomessa

 

Kielikylpy Suomessa on vapaaehtoinen monikielinen opetusohjelma, joka pääsääntöisesti on tarkoitettu lapsille, joilla ei ole kielikylpykieli äidinkielenään. Kielikylpy perustuu olettamukseen, että toisen kielen omaksuminen tapahtuu tehokkaimmin tarkoituksenmukaisessa kommunikaatiossa.

Suomessa tarjottava ohjelma on varhainen täydellinen kielikylpy. Tämä aloitetaan aikaisintaan kolmen vuoden iässä ja viimeistään esiopetuksessa, ja jatkuu perusopetuksen loppuun asti. Kielikylvyn näkyvin piirre on, että opetus annetaan aluksi suurimmaksi osaksi muulla kuin oppilaiden ensikielellä, toisin sanoen oppilaille opetetaan kielikylpykielellä esimerkiksi matematiikkaa ja biologiaa. Opetus ensikielellä ja muilla kielillä lisääntyy ohjelman edetessä: kun oppilaat ovat 5.–6. luokalla, opetus annetaan puoliksi kielikylpykielellä ja puoliksi oppilaiden ensikielellä ja muilla kielillä. Kielikylpykielen osuus tulee olla vähintään 50 % koko ohjelmasta, ja Suomessa kielikylpykieli on useimmiten ruotsi.

Erilliset opettajat opettavat kielikylpykielellä ja oppilaiden ensikielellä mikä tarkoittaa, että jokainen opettaja käyttää ainoastaan yhtä kieltä oppilaiden kanssa. Kielikylpykielellä opettavat opettajat ovat tärkeitä kielimalleja oppilaille ja on myös tärkeää, että oppilaat saavat kuulla ja käyttää kieltä eri tarkoituksissa ja tilanteissa. Oppilaita kannustetaan kielikylpykielen käyttöön alusta lähtien, mutta käytännössä luokkahuonetilanteet ovat usein kaksikielisiä, koska oppilaat varsinkin ensimmäisinä vuosina käyttävät molempia kieliä rinnakkain.

Kielikylvyn tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat toiminnalliset taidot sekä kirjallisessa että puhutussa kielikylpykielessä samalla kun heidän ensikielensä kehittyy. Kielikylpyoppilaat oppivat sen lisäksi tuntemaan kielikylpykielen kulttuurin heidän tietoisuutensa omasta kulttuurista kehittyessä. Kielikylpyohjelma noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja kielikylpyoppilaat saavat ne tiedot, jotka opetussuunnitelma heiltä edellyttää.

Suomessa ensimmäinen kielikylpyryhmä aloitti toimintansa Vaasassa vuonna 1987. Tämän jälkeen kielikylpy on levinnyt muualle Suomeen, usein vanhempien aloitteesta. Vuonna 2017 kotimaisten kielten kielikylpyä tarjottiin 112 yksikössä 23ssa Suomen 311 kunnasta.

 

Päivitetty 14.12.2022