Kirjoita tähän hakemasi!

Laatu Åbo Akademissa

Laatu Åbo Akademissa

Yliopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Åbo Akademi on Suomen ruotsinkielinen monitieteellinen sivistysyliopisto. Åbo Akademi toteuttaa kulttuuria ylläpitävää tehtäväänsä tuottamalla monikielistä akateemista osaamista ja korkeakoulutettuja asiantuntijoita.

Systemaattinen laadunvarmistus

Åbo Akademin strategiassa vuosille 2020-2030 esitetään yhteenveto yliopiston tehtävistä ja tavoitteista laadun parantamiseksi. Strategian mukaisesti kehitämme laatukulttuuria, jossa panostamme avoimuuteen ja systemaattiseen laadunvarmistukseen toiminnan kaikissa prosesseissa.

Yliopiston akateeminen laatu pohjautuu tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja yliopiston oppimisympäristön kohtaamiseen. Hyvä toiminta on laadukasta. Tutkimme ja seuraamme toimintaamme jatkuvasti ja järjestelmällisesti. Laadunvarmistusjärjestelmämme on hyväksytty yliopiston hallituksessa 13.8.2015.

Tarkistamme jatkuvasti päätöksentekoprosessien ja ohjausasiakirjojen kuvausta (päivitetään syksyllä 2022).

Arviointi ja seuranta

Yliopistolain mukaan yliopistojen tulee järjestää toimintansa siten, että tutkimuksessa, taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan ja tutkimustaan ja yliopistojen on myös osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti.

Kaikki tutkimus ja koulutus Åbo Akademissa arvioidaan:

  • Åbo Akademi hyväksyttiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen auditoinnissa v. 2016. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta. Åbo Akademi auditoidaan taas v. 2022.
  • Åbo Akademin tutkimuksen arviointi on suunnitteilla.

Åbo Akademi on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön ohjeita. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) ennaltaehkäisee tiedevilppiä kaikissa tieteenaloissa ja edistää hyvää tieteellistä käytäntöä Suomessa.

Hallinnollisten prosessiemme laatu varmistetaan ennakoivilla ja tarkoituksenmukaisilla strategioilla, esim. kiinteistöjen, digitalisaation, tutkimuksen ja kansainvälistymisen osalta. Seuraamme prosesseja säännöllisellä tuen, toiminnan ja johdon välisellä viestinnällä sekä säännöllisillä arvioinneilla, esimerkiksi työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnista.


Laatuleima 2016-2022

 

Päivitetty 9.2.2022