Kirjoita tähän hakemasi!

Laatukulttuuri Åbo Akademissa

Laatukulttuuri Åbo Akademissa

Åbo Akademin laatukulttuuri rakentuu seuraavista:

  • systemaattinen suunnittelurakenne
  • sisällöille ja prosessaille tunnistetut vastuuroolit
  • dynaaminen toteutus
  • toistuva seuranta ja validointi
  • foorumi kehittämisdialogeille ja henkilöstökoulutukselle

Luomme ja jalostamme laatukulttuuriamme tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden, työntekijöiden ja yliopiston kohtaamisessa yhteisen keskustelun ja oppimisen ympäristönä.

Laatukulttuurin dokumentointi sisältyy prosesseihimme ja ohjausasiakirjoihimme, esimerkiksi kurssiarviointeihin, ohjaajien ja väitöskirjakirjoittajien välisiin ohjaussopimuksiin, kehityskeskustelujen pohjaan sekä tiedekuntien toimintasuunnitelmiin ja tulosten seurantaan.

Kehitämme ja viemme laatukulttuuria eteenpäin yhteisessä arjessamme, esimerkiksi vertaiskeskusteluissa tutkimuksesta ja koulutuksesta, opetustilanteissa, ohjauksessa ja neuvonnassa, tutkimusyhteistyössä ja kaikissa valinnoissa, joita teemme päivittäisessä työssämme.

Panostamme vastuullisiin ja läpinäkyviin tutkimuskäytäntöihin avoimen tieteen kautta.

Päivitetty 9.2.2022