Kirjoita tähän hakemasi!

Koulutuksen, tutkimuksen ja työympäristön systemaattinen seuranta

Koulutuksen, tutkimuksen ja työympäristön systemaattinen seuranta

Seuranta ja palaute ovat systemaattisen laatutyön keskeisiä osia. Seuraamme koulutusohjelmiamme sekä opiskeluarjessa, opettajien ja opiskelijoiden kohtaamisissa että systemaattisilla palautejärjestelmillä ja ulkoisilla ja kollegiaalisilla laaduntarkastuksilla:

  • pakollinen kurssin arviointi koko yliopiston yhteisen järjestelmän mukaisesti
  • kysely opiskeluilmapiiristä kaikille ensimmäisen, kolmannen ja viidennen vuoden opiskelijoille
  • kansallinen kandipalaute, kootaan vuosittain
  • jatko-opiskelijoiden kysely kaikille jatko-opiskelijoille joka toinen vuosi
  • Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditointi, sekä akkreditoinnit
  • ulkopuolisten asiantuntijoiden tarkastelu
  • vertaisarviointeja tutkimuksesta ja opetuksesta.

Seuraamme myös opiskelijoiden sijoittumista työmarkkinoille vuoden ja viiden vuoden kuluttua valmistumisesta ja tohtorintutkinnon jälkeen. Palaute ja seurantatulokset ovat tärkeä pohja, kun tiedekunnat ja aineet kehittävät koulutusohjelmien sisältöä ja rakennetta.

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) -jäsenen Karvin tekemien arviointien lisäksi Åbo Akademi käynnistää täydentäviä ulkoisia arviointeja. Kyse voi olla koulutusohjelman, tutkimusalueen tai toiminnon arvioinnista. Åbo Akademi toimittaa tietoja myös kansainvälisille rankingeille Times Higher Education World University Rankings (THE) ja QS World University Rankings.

Koulutuksen ja tutkimuksen laatua tukevat myös välillisesti strategian ja tulossopimuksen tavoitteiden toteutumisen tunnusluvut ja seuranta, henkilöstöresurssit ja osaamisen kehittäminen, kiinteistöjen käyttö, ICT-laitteet ja talous.

Työympäristön laatua seurataan vuosittaisissa esimiesten ja työntekijöiden välisissä kehityskeskusteluissa. Joka toinen vuosi tehdään työilmapiirikysely kaikille Åbo Akademin työntekijöille. Åbo Akademi osallistuu EU-komission Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) -prosessiin ja on allekirjoittanut Declaration on Research Assessment (DORA) -julistuksen.

Åbo Akademin kirjasto toimittaa tietoja Suomen tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaan. Tilastotietoja suomalaisten yliopistojen hausta, opiskelijoista, opintosuorituksista ja tutkinnoista, julkaisuista, talouksesta, opiskelijapalautteesta, uraseurannasta y.m. löytyy Opetushallinon tilastopalvelusta (Vipunen.fi).

Päivitetty 9.2.2022