Kirjoita tähän hakemasi!

Laatutyön vastuu

Laatutyön vastuu

Åbo Akademin hallituksella on ylin vastuu yliopiston toiminnasta ja laadusta.

Rehtorin on huolellisesti toimien edistettävä Åbo Akademin etua. Rehtori johtaa toimintaa ja vastaa Åbo Akademin tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Vararehtorit avustavat rehtoria strategisessa työssä.

Tiedekuntaneuvosto vastaa tiedekunnan laadunvarmistustyöstä ja laadun kehittämisestä. Dekaani vastaa tiedekunnan kehittämisestä, yliopiston strategian toteuttamisesta tiedekunnassa sekä tiedekunnan akateemisista ja taloudellisista tuloksista.

Ylikirjastonhoitaja vastaa Åbo Akademin kirjastopalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä.

Elinikäisen oppimisen keskuksen johtaja vastaa koulutustarjonnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä elinikäisen oppimisen hankkeista.

Yliopistopalveluiden johtaja, talousjohtaja ja johtava lakimies vastaavat hallinnollisesta tuesta ja kehittävät tarkoituksenmukaisia ja läpinäkyviä hallinnollisia prosesseja, jotka tukevat toimintaa, tehokkuutta, taloudellista kestävyyttä ja lainmukaisuutta koko Åbo Akademissa. Yliopistopalveluiden johtaja johtaa laatutoiminnon ja opetuksen tuen yksikköä.

Jokainen nimetty ryhmä ja jokainen johtaja, jolla on vastuu päätöksenteosta, vastaa oman alueensa laadusta ja laatutyöstä. Kaikki työntekijät vastaavat oman toiminnan laadun ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Laadunvarmistustoimet ja yksittäisten toimijoiden vastuut prosesseissamme määritellään ohjausasiakirjoissamme, sääntelykehyksissämme sekä prosessi- ja toimeksiantokuvauksissamme.

Päivitetty 9.2.2022