Kirjoita tähän hakemasi!

Tutkimusetiikka Åbo Akademissa

Tutkimusetiikka Åbo Akademissa

Suomen yliopistot vastaavat itse uskottavan tutkimuksen ja tiedontuotannon kulttuurin ylläpitämisestä. On tärkeää, että meillä on selkeät sisäiset toimintaohjeet, prosessit ja käytännöt tutkimustoimintamme johtamiseksi ja kyky viestiä yhteiskunnalle toimintamme uskottavuudesta.

Åbo Akademissa meillä on kaksi prosessia uskottavan ja eettisen tutkimuksen ylläpitämiseksi.

Ensimmäinen prosessi koskee ennaltaehkäisevää toimintaa, jossa jokainen tutkija, projektipäällikkö, tutkimusjohtaja ja ainevastaava näkee vastuunsa. Vastuun tukena toimivat ÅA:n tutkimuseettiset neuvonantajat ja Åbo Akademin tutkimuseettinen lautakunta (FEN), jonka pääasialliset tehtävät ovat

  • ennakkotarkastaa ja antaa lausuntoja kysymyksistä, joilla on tutkimuseettisiä ulottuvuuksia
  • vahvistaa tietoisuutta tutkimuseettisistä kysymyksistä Åbo Akademissa
  • antaa tarvittaessa tutkimuseettisiä suosituksia

Tutkimuseettisen lautakunnan lisäksi psykologian ja logopedian aineilla on erillinen tutkimuseettinen lautakunta, jonka päätehtävä on antaa lausuntoja yksinkertaisissa rutiiniasioissa, esim. kun tieteellisten lehtien käytännöt vaativat sellaista menettelyä.

Toinen prosessi koskee hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK) ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä. Kyseessä voi olla vilppi tieteellisessä toiminnassa tai piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä toiminnasta. Tätä tutkimusetiikan osa-aluetta hoidetaan yhdessä Suomen kansallisen tutkimusetiikan toimielimen eli Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENKin) kanssa.

Åbo Akademi ja sen tutkimuseettinen lautakunta on, kuten kaikki muutkin Suomen yliopistot, sitoutunut noudattamaan TENKin hyvän tieteellisen käytännön ohjeita ja linjauksia.

Åbo Akademin tutkimuseettisen lautakunnan jäsenet ovat:

  • Björn Vikström (pj), dosentti, systemaattisen teologian professori
  • Anders Brink, prosessitekniikan professori
  • Martin Gustafsson, filosofian professori
  • Matti Skoog, laskentatoimen professori
  • Anna K Forsman, dosentti, terveystieteiden vanhempi yliopistonlehtori
  • Nina Bäckman (sihteeri)

sekä Martina Snåre, oikeudellinen asiantuntija

Päivitetty 15.2.2023