Kirjoita tähän hakemasi!

Kemian- ja prosessitekniikka

Laajuus

180 + 120 op / 3 + 2 vuotta

Paikkakunta

Turku

Opetuskieli

Ruotsi

Hakuaika

18.3-1.4.2020

Kemian- ja prosessitekniikan koulutusohjelma

Kemian- ja prosessitekniikkaa opiskeleva tutustuu teollisuuden prosesseihin ja tuotteisiin sekä niiden kykyyn turvata tuleva hyvinvointimme. Kestävää kehitystä painotetaan koko opintojen ajan. Opit ajattelemaan kriittisesti ja analyyttisesti, ja kartutat tietämystäsi monista teolliseen tuotantoon, kemiallisiin mekanismeihin, erilaisiin raaka-aineisiin ja energia- ja ympäristötekniikkaan liittyvistä asioista. Diplomi-insinöörin työssä hyödynnät tekniikan tuntemusta, luovuutta ja uteliaisuutta, kun pyrit ymmärtämään ja parantamaan ympäristöäsi.

Kemiantekniikan opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytäntö. Yleisten matematiikan, fysiikan, kemian ja tuotantotalouden sekä kolmen pääainevaihtoehdon perusopintojen jälkeen pureudut opinnoissasi yhteen pääaineeseen: prosessi- ja systeemitekniikkaan, prosessikemiaan tai luonnonmateriaalien tekniikkaan. Pääaineen lisäksi valitsemistasi kieliopinnoista sekä valinnaisista kursseista räätälöit itseäsi kiinnostavan koulutuksen, jossa suoritat ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon ja valmistut sen jälkeen diplomi-insinööriksi. Käytännön työelämäjakso elinkeinoelämän palveluksessa joko Suomessa tai ulkomailla valmistaa sinua työelämään. Ulkomailta saadut kokemukset avaavat monia ovia diplomi-insinööreille.

Valintaperusteet

Hae

Hakuaika on avoinna 18.3.2020-1.4.2020 klo 15.00.

Diplomi-insinööri työelämässä

Diplomi-insinööreiksi valmistuneet työskentelevät keskeisillä paikoilla niin teollisuudessa, elinkeinoelämässä kuin yliopistomaailmassakin. Diplomi-insinööri voi toimia esimerkiksi projekti-insinöörinä, tuotekehittäjänä, prosessisuunnittelijana, myyjänä, konsulttina, johtajana tai yrittäjänä useilla eri aloilla, mm. energia-, metsä- ja paperiteollisuudessa, kemianteollisuudessa, kaivos- ja metalliteollisuudessa sekä mekaanisen teollisuuden tai elintarviketekniikan parissa. Diplomi-insinöörien palkkataso on hyvä, ja koulutuksen laajuus ja hyvä maine tarjoavat erinomaiset etenemismahdollisuudet kaikkialla maailmassa.

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa eteville diplomi-insinööreille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tutkimuksen parissa.

Ota yhteyttä

Käyntiosoite

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik/Axelia
Biskopsgatan 8
20500 Åbo

Postiosoite

Kemi- och processteknik/Åbo Akademi
Biskopsgatan 8
20500 Åbo