Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös ihmisen toiminnan vaikutuksesta rannikoiden ekosysteemeihin

Maïté Jacquot.
Maïté Jacquot

M.Sc. Maïté Jacquotin väitöskirja ympäristö- ja meribiologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Human Ecosystem Engineering: Effects and feedback in coastal benthic systems.

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 16. helmikuuta 2024 kl. 13 osoitteessa auditorio Argentum, Aurum, Henrikinkatu 2, Turku, ja sitä voi seurata myös etänä. Vastaväittäjänä toimii Assistant Professor Laura L. Govers, University of Groningen, Alankomaat ja kustoksena dosentti, yliopistotutkija Marie Nordström, Åbo Akademi.

Yhteenveto:

Pyrkiessään parantamaan elinympäristöään ihmiset aiheuttavat muutoksia ekosysteemeihin kaikkialla maailmassa jopa siinä määrin, että ihmistä voidaan pitää ekosysteemi-insinöörinä, eli lajina, jolla on niin laaja vaikutus ympäristöönsä, että se vaikuttaa moniin muihin lajeihin ja kokonaisiin elinympäristöihin. Koska 2,5 miljardia ihmistä asuu 100 kilometrin säteellä rannikosta, rannikon ekosysteemeihin, joille on tunnusomaista korkeat ekologiset ja taloudelliset arvot, kohdistuu erityisen suuri paine. Ihmisen kohdatessa ilmastonmuutokseen, biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen ja alati uhatumpiin ekosysteemeihin liittyviä haasteita, on suuri tarve ymmärtää ihmisen vaikutuksia ja mahdollisia takaisinsyöttöilmiöitä meriympäristössä.

Väitöskirjassa tutkitaan ihmisen toiminnan seurauksia rannikon ekosysteemeissä kolmella eri alueella: Sine Saloumissa Senegalissa, Länsi-Afrikassa, Ahvenanmaalla Itämerellä ja Mobile Bayssä Alabamassa, Meksikonlahdella. Väitöskirjatyö keskittyy merenpohjan sedimentissä eläviin selkärangattomiin (pohjaeläimistö) sekä niihin liittyviin ekosysteemitoimintoihin, eritoten merenpohjan hapettumiseen ja ravinteiden kiertoon liittyviä toimintoja, sekä eläimistön rooliin eri petoeläinten ja pohjakalojen keskeisenä ravintoresurssina.

Kaikissa kolmessa tutkitussa rannikkoekosysteemissä pohjaeläimistöön vaikuttivat fyysisen ympäristön ja sedimentin ominaisuuksien lisäksi myös ihmisen toiminta, kuten simpukoiden ja äyriäisten pyynti, kalanviljely, rehevöityminen ja raskasmetallit. Tulokset osoittavat, että ihmisen toiminta vaikuttaa pohjaeläinyhteisöjen rakenteeseen ja monimuotoisuuteen, mikä voi johtaa muutoksiin ekologisissa toiminnoissa. Väitöskirjan tulokset selventävät ensisijaisesti ihmisen vaikutuksia rannikon ekosysteemeihin, mutta vastavuoroisesti myös mahdollisia vaikutuksia yhteiskunnalle. Meren ekosysteemipalvelujen säilyttämiseksi erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen ihmisen toimintaan, jolla on vaikutuksia rannikon ekosysteemeihin.

Maïté Jacquot on syntynyt 1991, Longjumeaussa, Ranskassa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +33 6 10 03 35 82 ja sähköpostitse osoitteesta maite.jacquot@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.