Kirjoita tähän hakemasi!

Teologia

Teologia

Uskonto vaikuttaa elämänvalintoihimme, arvoihimme, näkemyksiimme, toimintaamme ja asenteisiimme. Teologia tarkastelee uskonnollisia ilmiöitä ja niiden eri muotoja lähtökohtana kristinusko. Teologian opiskelu antaa sinulle kokonaiskuvan teologiasta samalla, kun opit analysoimaan uskonnollisia tekstejä ja ilmiöitä, perehdyt nykyisten ja menneiden ilmiöiden taustalla vaikuttavaan historiaan sekä pohdit eettisiä kysymyksiä. Saat vahvan tieteellisen pohjan ja hyvät valmiudet toimia tulevissa työtehtävissäsi. Opit tunnistamaan teologisia kysymyksiä ja ongelmia sekä käsittelemään niitä kriittisesti teologian eri osa-alueiden menetelmiä käyttäen. Opintoihin sisältyviä aiheita ovat Raamattu historian kuluessa ja nykyaikana, kristinuskon historia, kristinuskon ajatusmaailma ja käytännöt sekä muut uskonnot ja elämänkatsomukset.

Åbo Akademissa tulevat teologit opiskelevat kaikille yhteisessä kandidaattivaiheessa teologiaa monipuolisena kokonaisuutena ja erikoistuvat maisterivaiheessa johonkin teologian erikoisaloista. Kandidaattivaiheessa valitsemasi ammatillinen suuntautuminen (esimerkiksi pappi, opettaja tai tutkija) ohjaa jossain määrin opintojen sisältöä, mutta voit sisällyttää tutkintoosi haluamiasi valinnaisia opintoja. Maisterivaiheen opinnot koostuvat valitsemasi erikoistumisalan mukaisista opintokokonaisuuksista. Koulutuksen kautta saat pätevyyden papin tai opettajan ammattiin tai asiantuntijateologin tehtävään yhteiskunnan eri aloilla. Muita oppiaineita pääaineena opiskelevat voivat valita yleisen teologian sivuaineekseen.

Teologisen tutkimuksen kohteina ovat Vanhan testamentin eksegetiikka ja judaistiikka, Uuden testamentin eksegetiikka, kirkkohistoria, dogmatiikka, teologinen etiikka ja uskonnonfilosofia sekä käytännöllinen teologia.

Teologian opinnot johtavat kandidaatin tutkintoon, jonka jälkeen on mahdollista suorittaa maisterin tutkinto erikoisaloina käytännöllinen teologia, systemaattinen teologia, eksegetiikka tai kirkkohistoria. Teologian maisterina voit ammatillisen suuntautumisesi mukaan työskennellä joko pappina tai aineenopettajana, mutta teologeille on tarvetta myös asiantuntijatehtävissä, kuten sairaalasielunhoitajana tai perheneuvojana. Teologian opintojen myötä kehittynyt kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky ovat hyödyksi erilaisissa ihmisläheisissä tehtävissä.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Teologicum
Piispankatu 16
20500 Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31