Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös suhteiden merkityksestä opettajantyöharjoittelussa varhaiskasvatuksessa

Anna Buss.
Anna Buss

KM Anna Bussin väitöskirja varhaiskasvatustieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Relationers betydelse i lärarpraktik inom småbarnspedagogik: En kvalitativ studie ur tre perspektiv: lärarstuderandes, blivande fälthandledares och ledares.

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 7. kesäkuuta 2024 klo 13 osoitteessa auditorio Bruhn, Academill, Rantakatu 2, Vaasa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Kirsi Alila, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja kustoksena professori Mia Heikkilä, Åbo Akademi. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Yhteenveto:

Tulokset osoittavat, että sekä opettajaopiskelijoiden että ohjaajien tulisi aktiivisesti työskennellä toimivan suhteen luomiseksi, jossa yhdenvertaisuus ja kommunikaatio ovat keskeisiä osatekijöitä. Tämän tulisi tapahtua harjoittelujakson alussa suhteiden luomiseksi ja opettajaopiskelijoiden oppimisprosessin helpottamiseksi. Päiväkodit, jotka tarjoavat harjoittelupaikkoja opettajaopiskelijoille varhaiskasvatuksessa, tunnetaan harjoituspäiväkoteina ja muodostavat tämän väitöskirjan kontekstin, joka tuo esiin suhteita opettajankäytännössä kolmesta näkökulmasta: opettajaopiskelijat varhaiskasvatuksessa, tulevat ohjaajat ja varhaiskasvatuksen johtajat.

Tulevien kenttäohjaajien on mahdollista osallistua itsearviointiin lisätäkseen tietoisuutta roolistaan ohjaajana ja tuntuakseen turvallisilta siinä. Tutkimustulokset osoittavat, että ohjaajakoulutus edistää suhteellisen ammattitaidon kehittymistä tuleville ohjaajille.

Opettajaopiskelijoiden osallistuminen päiväkodin toimintaan johtaa merkityksellisiin suhteisiin heidän ja ohjaajien välillä. Samalla tulokset osoittavat, että tuen saaminen koko työyhteisöltä on keskeistä opettajaopiskelijoiden oppimisen kannalta harjoittelun aikana. Kaikkien kollegoiden tervetulleeksi toivottaminen edistää opettajaopiskelijoiden tunnetta siitä, että heillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä harjoittelujakson aikana.

Yhteistyö yliopiston ja päiväkotien välillä osoittaa, että johtajat mielellään näkevät opettajaopiskelijoiden läsnäolon päiväkodeissa, koska se mahdollistaa henkilökunnalle pääsyn uusimpaan tietoon ja tutkimukseen. Osallistuminen akateemisesti juurtuneeseen toimintaan koetaan päiväkodeissa hyödylliseksi, koska se edistää varhaiskasvatuksen kehitystä ja lisää henkilöstön osaamista. Kutsumalla opettajaopiskelijoita päiväkoteihin ja rohkaisemalla suhteita annetaan mahdollisuus kaikkien kasvuun ja kehittymiseen, mikä puolestaan edistää ammattilaisten koulutusta varhaiskasvatuksessa.

 

Anna Buss on syntynyt 1982. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 349 2996 ja sähköpostitse osoitteesta anna.buss@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä:

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.