Kirjoita tähän hakemasi!

Kulttuuri, historia ja filosofia

Laajuus

180 + 120 op / 3 + 2 vuotta

Paikkakunta

Turku

Opetuskieli

Ruotsi

Hakuaika

18.3 - 1.4.2020, 4.5 - 18.5.2020

Kulttuurin, historian ja filosofian koulutusohjelma

Moderni yhteiskuntamme perustuu traditioille, kulttuurille ja uskomuksille, jotka vaikuttavat maailmankatsomukseemme ja käsitykseemme itsestämme. Humanisti on kiinnostunut siitä, mistä yhteiskuntaa peilaavat ilmaukset ovat peräisin ja minkälainen merkitys niillä on elämässämme. Missä ovat nykypäivän punapukuisen ja valkopartaisen joulupukin juuret? Minkälainen vaikutus toisella maailmansodalla oli taiteeseen, kirjallisuuteen ja musiikkiin Suomessa? Millä tavoin kristinusko muovaa länsimaisen ihmisen käsitystä oikeasta ja väärästä? Mitkä yhteiskunnan rakenteet ovat syynä siihen, että naisia on edelleen niin vähän johtopaikoilla? Humanistisia aineita opiskelemalla saat vastauksia tämänkaltaisiin kysymyksiin ja opit soveltamaan oppimaasi mm. asiantuntijatehtävissä, johtotehtävissä ja viestinnän parissa. Inhimillisen elämän tuntemus auttaa sinua ratkaisemaan ongelmia ja oppimaan uutta luovalla tavalla.

Koulutusohjelman pääainevaihtoehdot ovat filosofia, sukupuolentutkimus, historia, taidehistoria, kulttuurianalyysi (etnologian ja folkloristiikan opintosuuntaukset), kirjallisuustiede, musiikkitiede ja uskontotiede. Maisterivaiheessa historian opiskelijat valitsevat pääaineeksi joko yleisen historian tai pohjoismaisen historian ja kulttuurianalyysin opiskelijat joko pohjoismaisen etnologian tai pohjoismaisen folkloristiikan. Sinulla on mahdollisuus valita sivuaineita Åbo Akademin kaikista koulutusohjelmista sekä opiskella valinnaisia aineita ja kieliä oman kiinnostuksesi mukaan. Voit suorittaa ulkomailla sekä opintoja että harjoittelujakson, ja näiden valintojesi avulla rakennat juuri sellaisen koulutuksen, josta haluat ponnistaa työelämään. Pääainevalinnasta riippumatta suoritat ensin humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen filosofian maisterin tutkinnon.

 

 

Valintaperusteet

Hae

Hakuaika on avoinna 18.3 – 1.4.2020 klo 15:00.

 

Pääaineet

Koulutusohjelman pääainevaihtoehdot ovat filosofia, sukupuolentutkimus, historia, taidehistoria, kulttuurianalyysi (etnologian ja folkloristiikan opintosuuntaukset), kirjallisuustiede, musiikkitiede ja uskontotiede. Maisterivaiheessa historian opiskelijat valitsevat pääaineeksi joko yleisen historian tai pohjoismaisen historian ja kulttuurianalyysin opiskelijat joko pohjoismaisen etnologian tai pohjoismaisen folkloristiikan.

Två studerande som sitter och diskuterar.

Filosofia

Filosofit tietävät, että ajattelu vaatii aikaa ja työtä. Mielipiteiden esittäminen on helppoa, mutta mielipiteet ovat usein ajattelemattomia, kliseisiä ja latteita. Tiedämme myös, että on olemassa työkaluja parempaan ...

Pärmbild på tidskriften Astra.

Sukupuolentutkimus

Vaikka lainsäädännössä kielletään syrjintä ja sorto, yhteiskuntamme ei ole yhdenvertainen esimerkiksi sukupuolen, ihonvärin, etnisyyden, kielen, uskonnon, terveyden, vamman, seksuaalisen suuntautumisen, iän tai kehon ...

Historia

Menneisyyden tuntemus auttaa ymmärtämään nykyaikaa. Historia on oppiaine, jossa tarkastellaan aikaa, yhteiskunnallisia muutoksia, yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta sekä aatteiden, arvojen ja yhteiskuntarakenteiden...

Silvermask.

Taidehistoria

Elämme visuaalisessa ympäristössä ja näemme taiteen ilmenemismuotoja sekä taide- että käyttöesineissä. Taidehistoria opettaa tulkitsemaan ihmiskunnan historian eri vaiheissa syntynyttä taiteellista ilmaisua niin kuvat...

Hänglås på en bro.

Kulttuurianalyysi

Kulttuurisidonnaiset tavat, perinteet ja rituaalit sekä suhtautuminen aineelliseen ympäristöön leimaavat arkielämäämme ja identiteettiämme. Kulttuurianalyysi on oppiaine, jossa tarkastellaan arjen kulttuurisia malleja...

Bokhög med klassiska böcker.

Kirjallisuustiede

Kirjallisuus avaa ovia uusiin maailmoihin, toisiin aikakausiin ja erilaisiin maailmankatsomuksiin. Kirjallisuustieteessä tarkastelun kohteena ovat runous, näytelmät, novellit ja romaanit. Kirjallisuustieteen opiskelij...

Takmålning i Åbo domkyrka.

Uskontotiede

Uskonnot vaikuttavat eettiseen ja moraaliseen ajattelutapaamme ja heijastuvat sitä kautta yhteiskunnassamme sekä ihmisten ja kulttuurien välisissä kohtaamisissa. Uskontotieteen opiskelijana perehdyt muihin uskontoihin...

Musiikkitiede

Musiikki on läsnä päivittäisessä elämässämme ja musiikki kuuluu monen ihmisen työhön, vaikkei itse olisikaan muusikko. Musiikkitieteen opinnoissa saat laaja-alaisesti tietoa musiikin tyylilajeista eri aikoina ja eri k...

Humanisti työelämässä

Humanistit sijoittuvat monenlaisiin työtehtäviin valtion ja kuntien, yritysten, yhdistysten, seurakuntien ja säätiöiden palveluksessa. Työpaikka voi löytyä myös yliopistomaailmasta, tai voit perustaa oman yrityksen. Humanisti voi työskennellä mm. aineenopettajana, projektipäällikkönä, museoamanuenssina, koordinaattorina, arkistonhoitajana, tutkijana, kirjastonhoitajana, kulttuurintuottajana, verkkotoimittajana, toimittajana tai tiedottajana. Humanistien analyyttisiä kykyjä ja kriittistä ajattelutapaa tarvitaan yhteiskunnan kaikilla sektoreilla!

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa kokeneille humanisteille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tutkimuksen parissa.

 

Ota yhteyttä

Käyntiosoite

Arken
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Tehtaankatu 2
20500 Turku