Koordinering av finlandssvenska internationaliseringsprojekt

Koordinering av finlandssvenska internationaliseringsprojekt

Utbildningsstyrelsen logoUtvecklings/koordineringsprojektets uppdrag är att informera om, motivera för, inbjuda och inspirera till ökad kännedom om internationella och globala frågor inom den allmänbildande utbildningen, såväl grundläggande utbildning som gymnasieutbildning i det svenskspråkiga Finland, i enlighet med gällande läroplaner.

Som paraply för verksamheten fungerar Förenta Nationernas Agenda 2030. Projektet strävar efter att belysa internationella och hållbarhetsfrågor och nå fram till såväl enskilda skolor och på utbildningsanordnarnivå som till studerande inom lärarutbildningen. Det långsiktiga målet är unga som växer upp med nya, generösa attityder gentemot det internationella och globala med förståelse för vikten av hållbarhet.

Projektet finansierars av Utbildningsstyrelsen.


Filmer kring internationalisering 

Under våren 2021 har vi inom projektet gjort korta ”dokumentärer” där vi lyfter fram det internationaliseringsarbete som gjorts och görs i finlandssvenska skolor och inom småbarnspedagogik. Vi låter både elever/studerande, lärare och rektorer berätta om sina erfarenheter. Internationaliseringsarbetet kan ha skett både utomlands och på hemmaplan.

Videot ovat myös tekstitetty suomeksi!

Samarbete kring internationalisering – Karleby stad
I videon får vi bekanta sig med hur man i Karleby stad strategiskt jobbar med internationalisering inom stadens skolor. Vi får också ta del av konkreta exempel från Karleby svenska gymnasium.

 

Världen i klassrummet – Vasa övningsskola
Filmen ”Världen i klassrummet” är inspelad vid Vasa övningsskola. I filmen berättar bl.a. klasslärare Heimo Oksanen om hur han jobbat med internationalisering på hemmaplan.

 

Internationalisering bland yngre barn – Småbarnspedagogik inom Åbo stad
Arbetet med internationalisering kan inledas redan inom småbarnspedagogiken. På så sätt kan man garantera en naturlig övergång till internationaliseringsarbete i skolan. Inom bildningssektorn i Åbo har detta varit en grundprincip redan under flera år och i den här filmen beskrivs hur man jobbat med dessa frågor inom Åbo stad.

 

Starta internationaliseringsprojekt i skolan – Borgå
Att starta upp internationaliseringsprojekt betyder att många bitar ska falla på plats. I den här videon besöker vi Lyceiparkens skola i Borgå och tar del av hur där har jobbat för att komma igång med internationaliseringsarbete.

Updated 9.5.2022