Kalendrar och resursbokning

Kalendrar och resursbokning

Händelsekalendrar / Event calendars

Grundskolan åk 1-6 / Grades 1-6

Grundskolan åk 7-9 / Grades 7-9

Gymnasiet / Upper Secondary School

International Baccalaureate (IB)

Prenumerera på kalendrarna  / Subscribe to the calendars
Instruktioner för hur du prenumererar på ovanstående kalendrar till din dator, telefon eller surfplatta. /
Instructions on how to subscribe to the calendars above on your computer, phone or tablet.


Resursbokning

Ett flertal utrymmen och olika resurser både i grunskolan och gymnasiet kan bokas via rums- och resursbokningssystemet. På grundskolan används dock främst Wilma för bokning av rum och resurser. Det krävs inloggning för att kunna göra bokningar.

Här hittar du rums- och resursbokningssystemet!

Updated 2.5.2023