Tutkimus- ja kehitystyö

Tutkimus- ja kehitystyö

Suomessa on kymmenen harjoittelukoulua, joita opettajankoulutusta antavat yliopistot ylläpitävät. Harjoittelukouluilla on tärkeä rooli yliopistojen kehitystyössä. Vasa övningsskola on Suomen ainoa ruotsinkielinen harjoittelukoulu. Yhteistyössä Åbo Akademin kanssa Vasa övningsskola vastaa ruotsinkielisten opettajakokelaiden ohjatusta opetusharjoittelusta.

Vasa övningsskola on mukana paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa kehityshankkeissa, sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen osalta. Vasa övningsskola on aktiivisesti mukana yliopistojen tutkimus- ja kokeilutoiminnassa. Harjoittelukoulujen yhteistyöverkosto eNorsssi (www.enorssi.fi) on koulumme tärkeä yhteistyökumppani kokeilu-, tutkimus- ja kehitystoiminnassa, opettajakokelaiden ohjauksessa ja opetussuunnitelmatyössä.

Esimerkkejä ajankohtaisista hankkeista:

  • Positiivinen psykologia
  • Opetushallituksen yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyshankkeen koordinointi
  • IDEMO – oppiainerajat ylittävän pedagogiikan kehittäminen ja demokratiakasvatus
  • LUKE – lukion kehitysverkosto
  • KAARO – yliopistojen kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto
  • FYREN – perusopetuksen opetussuunnitelman kehityshanke
  • Pic(ture) me – tutustu kirjallisuustyöhon kuvakirjojen ja -romaanien avulla
  • InLärning ja Stöd2 (ILS2) – suomenruotsalaisten oppilaiden luku- ja kirjoitustaidon seurantatutkimus

Updated 4.3.2020