Opettajakokelaat

Opettajakokelaat

Vasa övningsskola tarjoaa opetusharjoittelijoille turvallisen pedagogisen ympäristön, jossa he annetun ohjauksen tukemina saavat ensimmäisiä kokemuksiaan opetustyöstä. Ohjaaja, opetusharjoittelijat ja heidän opiskelutoverinsa pohtivat yhdessä erilaisia harjoittelujakson aikana syntyviä tilanteita.

Ohjauksen tärkeimpiä tehtäviä on herättää harjoittelijoiden kiinnostus esittämään itselleen kysymyksiä kuten Miten voin kehittyä opettajana? Miten minusta voi kehittyä reflektoiva ammattilainen?


Tervetuloa ohjattuun opetusharjoitteluun Vasa övningsskolaan!

Opetusharjoittelusi aikana Vasa övningsskolassa tutustut koulun toimintakulttuuriin ja arvopohjaan. Opetusharjoittelu on ohjattua ja tärkeä osa opettajankoulutusta. Ohjatulla harjoittelulla taataan teorian ja käytännön vuorovaikutus koulutuksessa parhaalla mahdollisella tavalla. Vasa övningsskolassa harjoitteluasi ohjaavat ammattitaitoiset ohjaajat. Saat sekä henkilökohtaista ohjausta että osallistua ryhmäohjaukseen. Sinulle tarjoutuu myös mahdollisuus reflektoida harjoitteluasi yhdessä ohjaajiesi kanssa.

Opettajan ammattiin kuuluu sekä opetusta että kasvatustyötä. Saadaksesi kattavan kuvan kaikesta opettajan työhän kuuluvasta saat olla mukana koulun koko toiminnassa, kuten teemapäivissä, tapahtumissa, välituntiaktiviteeteissa ja oppilashuoltotyössä.

Harjoittelujaksosi Vasa övningsskolassa vastaa sitä todellisuutta, jonka kohtaat vastavalmistuneena opettajana työelämässä.

 

Opettajankoulutuksen koordinaattorit

Luokanopettajankoulutuksen koordinaattori Johanna Räihä-Jungar puh.: 040 824 5524.
Vastaanottoajat sopimuksen mukaan.

Aineenopettajankoulutuksen koordinaattori Katrina Domars-Brännkärr
puh.: 050 543 944

Updated 4.3.2020