Kirjoita tähän hakemasi!

Kieliresurssi

[FINSK VERSION AV SIDAN SPRÅKRESURS
OBS! Sidan är under uppbyggnad]

 

Undervisning i, på och för olika språk! – resurser för utbildning och fortbildning

Detta är en digital resursbank för undervisning kopplad till språk på olika sätt, med stor variation och bredd i innehållet. Vill du t.ex. lära dig mer om tandemundervisning? Kanske du inte har tänkt på hur centralt språket faktiskt är i all undervisning? Här finns både forskningsartiklar, konkreta aktiviteter och handledning för nyskapande undervisning, mycket med fokus på att tillsammans med andra utveckla sin beredskap mitt i vardagen och den egna undervisningen. Välkommen att bläddra och inspireras, och använd gärna resurserna i eget arbete! Kom ihåg att titta in senare efter uppdateringar!

Resurserna är utarbetade inom olika forsknings- och utvecklingssatsningar vid Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärdsstudier och är speciellt användbara i flerspråkiga miljöer i Svenskfinland.

Tack till SFV för bidrag till grunden för resursbanken och till Svenska kulturfonden och Högskolestiftelsen i Österbotten för stöd för mycket av dess innehåll!

SKF Högskolestiftelsens logotyp, fem träd med några löv och namn.

[OBS! Sidan är under uppbyggnad]

 

Päivitetty 19.1.2021