Kirjoita tähän hakemasi!

Åbo Akademin strategia

Åbo Akademin strategia

Strategia on Åbo Akademin tärkein ohjausasiakirja. Strategia laaditaan yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa, ja se ohjaa yliopiston kehitystä. Se on elävä etenemissuunnitelma, jota tulee käyttää, mukauttaa ja kehittää edelleen.

Strategian perusteella yliopiston johto, tiedekunnat ja yksiköt asettavat tavoitteita ja laativat toimintasuunnitelmia. Strategia on myös tärkeä väline resurssien kohdentamisessa.

Strategiassa vuosille 2021–2030 on neljä painopistealuetta:

  • Pohjolan portti Suomeen
  • Akateeminen laatu
  • Avoin ja innostava kampus
  • Tulevaisuuden työpaikka
strategian painepisteet

Strategian mukaan Åbo Akademi lisää näkyvyyttään Pohjoismaissa ja profiloituu aktiivisena ja vastuullisena yliopistona, joka huolehtii erityisesti Itämeren alueen myönteisestä ja kestävästä kehityksestä.

Åbo Akademille on myös ominaista elinvoimainen ja uutta luova synergia tutkimuksen ja koulutuksen välillä.

Åbo Akademissa oppimisympäristöt ovat esteettömiä, rajoja ylittäviä kohtauspaikkoja, jotka innostavat tieteelliseen keskusteluun, luovuuteen ja yhteistoimintaan. Åbo Akademi on kansainvälinen työpaikka, joka arvostaa ja hyödyntää työntekijöiden ja opiskelijoiden tietoa ja taitoja. Tasavertaisuus, tasa-arvo, osallisuus, terveys, urakehitys, joustavuus ja vastuullisuus ovat opiskelu- ja työympäristön itsestään selviä osatekijöitä.

Åbo Akademin vision 2030 mukaan yliopistolla on merkittävä rooli kansainvälisessä tutkimuksessa ja koulutuksessa, jolla edistetään tervettä ja kestävää elinympäristöä, erityisesti Itämeren alueella. Koulutuksen kautta Åbo Akademi kasvattaa eettisesti vastuuntuntoisia kansalaisia, tutkijoita ja asiantuntijoita, ja vastaavasti tutkimuksella vaikutetaan globaalien haasteiden ratkaisemiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Klikkaa tästä lukeaksesi strategian vuosille 2021–2030 kokonaisuudessaan (pdf)

Strategiaan liittyviä lisädokumentteja on saatavilla ruotsiksi tai englanniksi.

Kiinteistöstrategia uudistetaan

Åbo Akademin kiinteistöstrategia on uudistettu osana yliopiston strategian toteuttamista. Tässä yhteydessä on laadittu pitkän aikavälin kiinteistösuunnitelma konkreettisine toimenpide-ehdotuksineen. Lue lisää kiinteistösuunnitelmasta.

 

Päivitetty 2.2.2022