Läsårsinfo | School Year Information | Tietoa lukuvuodesta

Läsårsinfo | School Year Information | Tietoa lukuvuodesta

Arbetstider

Arbetstiderna 2024-2025 | The Working Hours 2024-2025 | Työajat 2024-2025 (pdf)

Arbetstider läsåret 2024-2025


Grundskola – Wilma anvisningar till vårdnadshavare

Här finns Wilmaguider för hur man anmäler sjukfrånvaro, ansöker om lov från skolan och utreder frånvaro i Wilma.


Gymnasiets studieguide | The upper-secondary school study guide | Lukion opinto-oppaan 

Studieguide för läsåret 2024-2025

 


IB preparatory year study information booklet 2023-2024.

IB diploma programme IB DP info booklet 2023-2024.

Updated 20.6.2024