Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Vasa övningsskola

Kyrkoesplanaden 11-13
FIN 65100 Vasa

Ledande rektor
Bernt Klockars
E-post: bernt.klockars@abo.fi
Telefon: +358-(0)50-911 5407

Allmän e-postadress:
ledande.rektor@abo.fi

 

Vasa övningsskola 1-9

Kyrkoesplanaden 11-13
FIN 65100 Vasa

Vasa övningsskolas gymnasium  

Skolhusgatan 31
FIN 65100 Vasa

Rektor Elisabet Backlund-Kärjenmäki
E-post: elisabet.backlund-karjenmaki@abo.fi
Telefon: +358-(0)50-336 2351Allmän e-postadress:
rektor.grundskolan@abo.fi
Rektor Mats Borgmästars
E-post: mats.borgmastars@abo.fi
Telefon: +358-(0)46-923 6574Allmän e-postadress:
rektor.gymnasiet@abo.fi
Kansli
Telefon: +358-(0)46-921 5992
E-post: kansli.grundskolan@abo.fi
Kansli
Telefon: +358-(0)6-3247 612
E-post: lena.engsbo@abo.fi
Allmän e-postadress: kansli.gymnasiet@abo.fi
I Wilmaärenden
Telefon: +358-(0)46-921 9783
IB-office
Phone: +358-(0)6-3247 678
E-mail: ib@abo.fi
Kontaktuppgifter till grundskolans administration, elevvård och kök. Kontaktuppgifter till gymnasiets administration, studerandevård och kök.

 

Personalens kontaktuppgifter Vasa övningsskolas lärare och personal

Besök Övningsskolan. Önskar du och din grupp göra ett studiebesök till Vasa övningsskola?
Vänligen kontakta oss via vosvisit@abo.fi.

Faktureringsadress

Åbo Akademi behandlar alla fakturor elektroniskt. Vi önskar att Ni sänder oss nätfakturor till följande adress:

Åbo Akademi
EDI-kod: 003702463121
Nätfakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029

FO-nummer: 0246312-1
Momsreg.nr: FI02463121

Tilläggsuppgifter ges per e-post av ekonomiavdelningen: ekonomi@abo.fi


Blanketter för timarvode (för externa arvodesmottagare)

Blanketten kan laddas ner här! För ifyllandet av blanketterna rekommenderas Excel desktop version. Blanketten skickas ifylld till e-postadressen vosarvoden@abo.fi.

Updated 4.3.2024