Lärare och personal

Lärare och personal

Lärare och personal 2020-2021

E-postadresser: enligt principen fornamn.efternamn@abo.fi.

Ahlmark Kaj-Ove timlärare i huvudsyssla klasslärare
Ahlmark Stina timlärare i huvudsyssla textilslöjd
Ahlroth-Enlund Camilla skolkurator grundl. utb.
Alin Jan lektor klasslärare
Andersson Olivia skolcoach gymnasiet
Andreasson Katja skolkurator gymnasiet
Aumanen Amanda timlärare i bisyssla modersmål och litteratur
Backholm Pamela prorektor 7-9 elevhandledare
Backholm Patrik expeditionsmästare gymnasiet
Backlund-Kärjenmäki Elisabet rektor grundläggande utbildning
Bagge Benjamin lektor musik
Barck Jennie lektor historia, samhällslära
Becic Samra elevassistent
Berg Anna-Karin elevassistent
Bernas Sandra lektor modersmål och litteratur
Björkholm Julia timlärare i bisyssla finska
Blomberg Satu timlärare i huvudsyssla engelska
Blusi Diane-Christine prorektor gymnasiet engelska
Bogren Anne skolkurator gymnasiet
Bonäs Johanna lektor historia, samhällslära
Borgmästars Mats rektor gymnasiet
Borgmästars Sage timlärare i bisyssla engelska
Bos Jane elevassistent
Broman Lars timlärare i huvudsyssla teknisk slöjd, finska
Burman Lars timlärare i bisyssla matematik
Byström Matilda elevassistent
Collander Annika lektor klasslärare
Crotts Frida lektor franska, engelska
Degerman Linda timlärare i huvudsyssla klasslärare (tj. ledig hösten)
Domars-Brännkärr Katrina lektor engelska, finska, ä-koordinator
Engsbo Lena byråsekreterare
Fjällström Maria timlärare i huvudsyssla textilslöjd
Fors Mats timlärare i huvudsyssla klasslärare
Forsman Rasmus F expeditionsmästare gr.skolan
Frank Michael timlärare i huvudsyssla tyska
Fransén Anders lektor filosofi, historia, samhällslära
Friberg Henrik lektor klasslärare
Friman Thomas lektor gymnastik, hälsokunskap
Grahn-Björkqvist Tarja IT-support
Grahn-Söderström Lena timlärare i huvudsyssla specialundervisning
Granby Olga elevassistent
Granfors Mathias lektor klasslärare
Gref Gunilla skolhälsovårdare gymnasiet
Hansen Jens Drud timlärare i bisyssla ekonomi
Hiltunen Kasper timlärare i huvudsyssla teknisk slöjd, finska
Hofman Joachim lektor biologi, geografi
Holmgren Ann-Louise lektor modersmål och litteratur
Holmsten Fred lektor klasslärare
Honga-Oksanen Hillevi lektor klasslärare
Horn Elisabeth lektor engelska
Hurskainen Julia elevassistent
Håkans Heidi timlärare i huvudsyssla biologi, geografi
Häggblom Ann-Christin studiehandledare
Högholm Johanna timlärare i huvudsyssla huslig ekonomi, hälsokunskap
Ingo Caroline timlärare i huvudsyssla kemi, fysik
Kalander Susann timlärare i huvudsyssla specialundervisning
Kallio Nina studiehandledare
Karlsson Sara timlärare i huvudsyssla klasslärare
Klockars Bernt ledande rektor
Korhonen Anna timlärare i bisyssla finska
Kronholm Anne-Marie timlärare i huvudsyssla matematik, fysik, kemi
Kronqvist Emilia skolpsykolog grundl. utb.
Kronqvist Johanna timlärare i huvudsyssla modersmål och litteratur
Kull-West Gun-Britt lektor klasslärare (tj. ledig hösten)
Ladvelin Moja lektor modersmål och litteratur, ruotsi
Lagström Maria elevassistent
Lassus Annika prorektor F-6 klasslärare, speciallärare
Lax Mikael lektor religion, psykologi, filosofi
Liljeblad Tina lektor finska
Lindgrén Henrik lektor matematik, IB-koordinator
Lithén Hans-Olof lektor geografi, biologi
Långgård Annika lektor klasslärare
Löf Åsa lektor finska
Malm Ivar civiltjänstgörare
Mietala Sofia timlärare i huvudsyssla specialundervisning
Mitts Ben-Erik lektor teknisk slöjd
Mård Alaric timlärare i bisyssla religion
Nisula Maria studiesekreterare
Norrback Anna lektor religion, psykologi, filosofi, livsåskådningskunskap
Norrby Markus lektor fysik
Norrback Freja timlärare i huvudsyssla klasslärare
Norrmén Elisabeth timlärare i huvudsyssla kemi, hälsokunskap
Nylund Heidi lektor fysik, matematik (tj. ledig hösten)
Nyman Margita lektor biologi, geografi
Olesen Laura timlärare i huvudsyssla klasslärare
Oksanen Heimo lektor klasslärare
Omars Ann-Helen elevassistent
Palmberg Niklas lektor matematik, fysik
Petersson Nicklas civiltjänstgörare (från april)
Ragvals Johanna timlärare i huvudsyssla klasslärare
Ramstedt Eva timlärare i huvudsyssla gymnastik, hälsokunskap
Revahl Ann-Helen elevassistent
Rimpilä Minna lektor klasslärare
Rosendahl Johanna skolhälsovårdare grundl. utb.
Räihä-Jungar Johanna lektor klasslärare
Röj Stefan lektor matematik, kemi
Röj Urrutia Maj-Louise lektor bildkonst
Sandbacka Jimmy skolkurator gymnasiet
Sandsten Johnny timlärare i huvudsyssla musik
Salovaara Anne timlärare i huvudsyssla äidinkieli
Siegfrids Kerstin timlärare i bisyssla matematik
Skjäl Kristina lektor modersmål och litteratur
Slotte Anna-Brita lektor klasslärare
Smedlund Lisette timlärare i huvudsyssla bildkonst
Smulter Katariina skolsekreterare
Stenbacka Susanna timlärare i huvudsyssla specialundervisning
Storgård Joel lektor fysik, matematik
Ståhl Lena IT-support
Sundman Jessica timlärare i bisyssla biologi
Sundstedt Andreas IT-pedagog
Sundvall Sabina byråsekreterare, biblioteksbiträde
Svartsjö Carolina elevassistent
Svarvar Helena biblioteksbiträde
Särs Pontus timlärare i huvudsyssla matematik, fysik
Söderback Camilla lektor matematik
Söderman Ann-Charlotte timlärare i huvudsyssla filosofi, historia, samhällslära
Thors Ulf timlärare i bisyssla IT-support, datatillval
Uppgård Anne speciallärare
Valkeakari Pia lektor klasslärare, engelska
Wallin Solveig lektor matematik och fysik
Vikström Johan lektor bildkonst
Welroos Joakim elevassistent
Wilhelms Martina lektor klasslärare
Wulff Anna timlärare i bisyssla klasslärare
Vuorinen Erika timlärare i huvudsyssla finska, tyska
Åbacka Gun timlärare i huvudsyssla huslig ekonomi
Österberg Anna skolcoach åk 5-9

Updated 1.2.2021