Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös suomalaisten opettajanoppaiden käytöstä matematiikassa ruotsalaisessa sekä suomalaisessa pedagogisessa ympäristössä

FM Tuula Koljosen väitöskirja kasvatustieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa 4.12.2020.

Väitöskirjan otsikkona on Finnish mathematics curriculum materials and teachers’ interaction with them in two cultural-educational contexts.

Väitöskirjassa tarkastellaan luokille 1–6 tarkoitettuja suomalaisia matematiikan opettajanoppaita ja kuinka opettajat käyttävät niitä kahdessa eri kulttuuripedagogisessa ympäristössä, Suomessa ja Ruotsissa.

Väitöskirjan ensimmäinen osa koostuu kolmesta tutkimuksesta, joissa tarkastellaan suomalaisten oppimateriaalin ominaisuuksia. Tulokset osoittavat suurta yhtäläisyyttä opettajanoppaiden välillä sisällön, muodon, viestinnän tyypin ja normien suhteen. Normit heijastelevat taustalla vaikuttavia suomalaisen opetuskulttuurin perinteitä ja koulutuksessa tärkeinä pidettyjä asioita. Käytännössä ne ilmenevät yhtäläisyyksinä sisällöissä ja näkemyksissä opetuksesta ja oppimisesta.

Väitöskirjan toinen osa koostuu kahdesta tutkimuksesta missä tutkitaan kuinka opettajat käyttävät alkuperäistä suomalaista oppimateriaalia. Tulokset paljastavat suuria eroja suomalaisten ja ruotsalaisten opettajien suunnittelussa matematiikan oppitunneissa ja mitä opettajat käyttävät opettajanoppaista, mutta myös, miten he järjestävät ja rakentavat matematiikan oppituntinsa. Se, miten suomalaiset opettajat käyttävät materiaaleja, seurailee niitä kulttuurisia normeja ja käytännön toteutusta, jotka näkyvät myös suomalaisessa oppimateriaalissa ja opetusperinteissä. Ruotsalaisten opettajien käyttö heijastaa rutiineja ja normeja ruotsalaisen opetusperinteen mukaisesti, mutta ei suomalaista oppimateriaalia normien mukaisesti.

Tämä väitöskirja on osoittanut, että suomalaisen oppimateriaalin toteuttaminen ja käyttö Ruotsissa ei ole ongelmatonta. Uusien rutiinien ja normien luominen edellyttää perusteellisia ja hyvin harkittuja mukautuksia oppimateriaaliin, mutta myös ammatillista kehittymistä materiaalin käytössä ja mukauttamisessa.

Väitöskirja on merkityksellinen oppimateriaalien kustantajille ja kirjailijoille, koulun johtajille ja opettajille sekä opettajien kouluttajille.

Tuula Koljonen väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 4. joulukuuta 2020 klo 10. Vastaväittäjänä toimii professori emerita Barbro Grevholm, Agderin yliopisto, Norja, ja kustoksena dosentti Ann-Sofi Röj-Lindberg, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Tuula Anneli Koljonen on syntynyt 22.12.1965 Tuusulassa. Hän suoritti opettajatutkinnon 2002 Tukholman opettajakorkeakoulussa, Ruotsissa, ja FM-tutkinnon 2011 Mälardalenin korkeakoulussa, Ruotsissa, erityispedagogin tutkinnon 2012 Mälardalenin korkeakoulussa, sekä FL-tutkinnon 2014 Mälardalenin korkeakoulussa.

Tuula Koljonen on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +46 70 920 5311 ja sähköpostitse osoitteesta tuula.koljonen@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

 

Tuula Koljonen

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioda sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.