Kirjoita tähän hakemasi!

Turku keskustelee

Turku keskustelee

Turku keskustelee -hankkeen loppuraportti julkaistiin lehdistötilaisuudessa 2.12.2020 klo 9:30.
Raportti on luettavissa täällä.
Powerpoint-esitys on ladattavissa täällä.
Lehdistötilaisuuden tallenteen voit katsoa täällä.

28.5.2020 järjestetyn webinaarin materiaalit:
Alustavia tutkimustuloksia (Kaisa Herne, Tampereen yliopisto ja Kimmo Grönlund, Åbo Akademi)
Lehdistötiedote
Webinaarin tallenne

Mikä on Turku keskustelee?
Onko Turussa tarpeeksi pyöräteitä? Kulkevatko bussit riittävän usein? Onko keskusta riittävän esteetön? Onko parkkipaikkoja tarpeeksi? Onko lasten turvallista liikkua yksin keskustassa? Turun kaupunki valmistelee uutta yleiskaavaa vuodelle 2029 ja haluaa selvittää kuntalaisten kokemuksia, näkemyksiä ja tavoitteita keskustassa liikkumisesta. Turku keskustelee -hankkeessa tutkitaan turkulaisten mielipiteitä keskustan liikennejärjestelyistä, ja tulokset viedään kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi osana yleiskaavan hyväksymistä vuoden 2020 aikana.

Mikä on kansalaispaneeli?
Kansalaispaneelissa edustava joukko tavallisia kansalaisia perehtyy johonkin yhteiskunnalliseen tai poliittiseen kysymykseen ja keskustelee siitä pienryhmissä koulutetun moderaattorin avustuksella. Kansalaispaneelin kutsutaan joukko kansalaisia, jotka on valittu väestörekisteristä satunnaisesti eli arpomalla. Kansalaispaneelissa osallistujat kuulevat erilaisia näkökantoja, saavat tasapuolista taustatietoa ja puntaroivat erilaisia näkökantoja huolellisesti ja tasapuolisesti. Kansalaispaneeli tarjoaa puntaroituja moniäänisiä näkökulmia päätöksentekoon. Kansalaispaneeleja ja muita vastaavia puntaroivia kansalaiskeskusteluja voidaan pitää edustuksellista demokratiaa täydentävinä menettelyinä, joiden tarkoitus on lisätä kansalaisten osallistumista päätöksentekoon. Kansalaispaneeleja on sovellettu viime vuosina laajasti eri hallinnon tasoilla monenlaisiin aiheisiin, esimerkiksi ympäristö-, kuntaliitos- ja moraalikysymyksiin. Puntaroivan kansalaispaneelin eri malleissa osallistujamäärä voi vaihdella noin kahdestakymmenestä yli sataan.

Missä ja milloin?
Turku keskustelee -kansalaispaneeli järjestetään toukokuun alussa verkkokeskusteluna. Paneeliin valitut kuntalaiset keskustelevat pienryhmässään keskustan liikennejärjestelyistä kotoa käsin, tietokoneen, webbikameran ja mikrofonin välityksellä.

Kuka järjestää?
Turku keskustelee -hankkeen järjestävät Turun kaupunki, Åbo Akademi ja Tampereen yliopisto. Hankkeen päärahoittaja on Turun kaupunkitutkimusohjelma.

Kuka voi osallistua?
Kansalaispaneeliin kutsutut turkulaiset ovat valikoituneet Digi- ja väestötietoviraston satunnaisotoksen perusteella. Jokaisella kaupungin 15-79 -vuotiaalla asukkaalla on yhtäläinen mahdollisuus tulla kutsutuksi keskusteluun. Kaikki kutsun ja sen mukana lähetetyn kyselylomakkeen saaneet voivat ilmoittautua vapaaehtoiseksi keskusteluun täyttämällä ja palauttamalla kyselyn 14.4.2020 mennessä joko verkossa tai postitse erillisessä palautuskuoressa (tämä kysely ei siis ole avoin kaikille kuntalaisille). Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden joukosta valitaan 172 osallistujaa siten, että paneeli on mahdollisimman monimuotoinen iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen. Valituille ilmoitetaan kansalaispaneelin tarkka ajankohta huhtikuun lopulla.

Saako osallistumisesta palkkion?
Kansalaispaneeliin valitut saavat 50 euron osallistumispalkkion, joka on veronalaista tuloa.

Kyselytutkimus
Osoitetietoja käytetään ainoastaan kyselyn ja muiden Turku keskustelee -hankkeen materiaalien postittamiseen. Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä, jolloin yksittäistä vastausta ei voi liittää tiettyyn henkilöön. Kaikki kyselytutkimuslomakkeet käsitellään luottamuksellisesti, ja niillä kerättävää aineistoa käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin eikä tietoja luovuteta eteenpäin. Kenenkään tutkimukseen osallistuneen nimeä, vastauksia tai muita tietoja ei anneta julkisuuteen.

Tutkimuksen tietosuojaseloste

Päivitetty 12.10.2022