Kirjoita tähän hakemasi!

Gadolinin kirjasto

Gadolinin kirjasto on ollut maailmankuulun kemistin, professori Johan Gadolinin (1760–1852) yksityiskirjasto.

Useimmat kokoelman kirjoista kuuluivat hänen isälleen, professori ja piispa Jacob Gadolinille (1719–1802) ja tämän apelle, professori ja piispa Johan Browalliukselle (1707–1755), jotka olivat arvostettuja tiedemiehiä ja poliitikkoja. Kokoelmaan kuuluu noin 3 400 teosta, joista suuri osa on sidottu ajalle tyypillisesti pergamentti- ja nahkakansiin. Kokoelmaan kuuluu sekä tieteellistä että käytännönläheisempää kirjallisuutta. Valtaosa kokoelmasta koostuu vanhemmista luonnontieteellisistä teoksista, jotka olivat tyypillisiä valistusajalle. Myöhemmät teokset ovat selvästi sidoksissa professorien tutkimustyöhön tai henkilökohtaisiin mielenkiinnonkohteisiin. Teokset on luetteloitu käsin kirjoitettuun hakemistoon, jonka on tehnyt Johan Gadolin, ja ne on luetteloitu kirjaston verkkohakemistoon.

Johan Gadolin.
Johan Gadolin.

Kokoelma on monella tavalla ainutlaatuinen, sillä se välttyi Turun palolta vuonna 1827 ja siihen kuuluu kolmen professorisukupolven hankkimaa omaisuutta. Kokoelma kertoo tietämyksestä ja toiminnasta kuninkaallisessa Åbo Akademissa ja antaa käsityksen henkisistä pyrkimyksistä Turussa aikana ennen Turun paloa. Se havainnollistaa kiinnostavaa aikakautta Suomen historiassa – varhaismodernin yhteiskunnan siirtymistä teollistumiseen isänmaallisessa ja valtiorakenteita kehittävässä ajan hengessä. Sillä on kokonaisuutena suuri merkitys aikakautensa ylikansallisen tiedonkulun tutkimuksessa. Kokoelma on hämmästyttävän monipuolinen teosten materiaalisuuden kannalta. Omistuskirjoitukset ja marginaalimerkinnät kertovat ajan tutkijaverkostosta ja antavat käsityksen siitä, miten tiedettä harjoitettiin 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa. Näin ollen kokoelma voi palvella monenlaista tutkimusta, mutta sitä voi hyödyntää myös pedagogisesti.

Päivitetty 25.2.2022