Kirjoita tähän hakemasi!

Asuttavuus – tuloksia

Asuttavuus – tuloksia

Tälle sivulle kootaan valmiita asuttavuusanalyysejä.

Sivun asuttavuusanalyysit:

 

Föglö / Ahvenanmaa

Saari

Föglö sijaitsee Ahvenanmaan saariston itäosassa. Föglössä on kirjoilla 501 henkilöä, jotka asuvat usealla isommalla saarella. Näitä saaria erottavat kapeat salmet, ja niitä yhdistävät sillat, pengerretyt kannakset ja lossi. Lauttamatka Föglöstä Ahvenanmaan pääsaarelle kestää 30 minuuttia.

Tutkimus

Huom! Föglössä arvioitiin vain 30 kaikkiaan 45 indikaattorista, koska kunta ei ollut kovin vahvasti mukana hankkeessa ja paikallinen asuttavuusvalmentaja toimi enimmäkseen yksin. Kiinnostus asuttavuusselvitystä kohtaan lisääntyi kuitenkin hankkeen loppua kohden, joten toivottavasti loppujenkin indikaattoreiden arvot pystytään myöhemmin määrittämään. Vain kahta osa-aluetta, Ekologiaa ja Paikallistaloutta, varten saatiin perustettua työryhmä. Kunnanhallitus piti yhden valmistelevan kokouksen projektiin liittyen. Kaikkiaan kolmisenkymmentä henkilöä oli mukana selvitystyössä, ja Livet på Föglö -kyselyyn vastasi 46 henkeä.

Hankkeen rahoitti Leader Åland rf ja sen tilaajana toimi Företagsam Skärgård, joka on kuuden ahvenanmaalaisen saaristokunnan yhteistyötään varten perustama yhdistys. Hanke kesti yhteensä yhdeksän kuukautta vuosina 2022–23.

Tulokset

Asuttavuusanalyysin perusteella Föglön yhteenlaskettu asuttujen päivien määrä vastaa 796 vakituista asukasta (vaikka väestökirjanpidon mukainen asukasmäärä on siis 501). Etäisyys Föglön Degerbyn ja Ahvenanmaan pääkaupungin Maarianhaminan välillä on 35 kilometriä, mutta koettu etäisyys Degerbystä Maarianhaminaan on 90 km.

Föglö todettiin turvalliseksi ja vakaaksi asuinpaikaksi ja yhteisöksi. Julkisia palveluita, asukkaiden terveyttä ja heidän hyvinvointiaan kuvaavat indikaattorit saivat kaikki korkeita arvoja. Sen sijaan väestön ikäjakauman ja väestönkasvun osalta tulokset olivat huolestuttavampia. Föglö on pitkään ollut Ahvenanmaan saariston varakkain saari, mutta liiketalousekosysteemi saarella on kehittymätön ja paikallistaloutta tarkasteltiin analyysissa vain vajavaisesti.Analyysin mukaan monet asukkaat kokivat palveluiden saatavuuden puutteelliseksi, vaikka asuttavuuskäsikirjan kriteerien mukaan tarkasteltuna palveluiden saatavuus sai hyvän arvosanan. Ainoa osa-alueelta Energia tarkasteltu indikaattori, energiankulutus, on asuttavuusympyrässä punainen.

Föglön suurimmat haasteet ovat tulossa olevat, valtavat investoinnit vesi- ja jätevesihuoltoon. Näiden rahoitus on vielä ratkaisematta.

Koko raportti (ruotsiksi) on luettavissa täällä.

Tutkimuksen jälkeen

Kunnanhallitus käy läpi tulokset. Asukkaat voivat tutustua raporttiin kunnan nettisivuilla.

Föglön asuttavuusympyrä. © Företagsam Skärgård 2023.

 

 

Kumlinge / Ahvenanmaa

Saari

Kumlinge sijaitsee Ahvenanmaan saariston itäosassa. Kunnassa on kirjoilla 305 asukasta, jotka asuvat neljällä eri saarella: Kumlingessa, Enklingessä, Seglingessä ja Björkössä. Millekään näistä saarista ei ole siltayhteyttä, vaan kulkuyhteyksistä huolehtii kuusi eri yhteysalusta.

Tutkimus

Asuttavuushanke oli kestoltaan yhdeksän kuukautta ja ajoittui vuosille 2022-23. Hankkeen tilaajana toimi Företagsam Skärgård, joka on kuuden ahvenanmaalaisen saaristokunnan yhteistyötään varten perustama yhdistys. Hankkeen rahoitti Leader Åland rf. Kumlingen asuttavuushanke oli erittäin onnistunut, mikä oli erityisesti kahden sitoutuneen ja aktiivisen paikallisen valmentajan, Airin ja Satun ansiota. Heillä oli lisäksi kunnan työntekijöiden, paikallisten poliitikkojen ja paikallisyhteisön vahva tuki. Analyysin toteuttamiseksi perustettiin seitsemän työryhmää, yksi kutakin analyysin osa-aluetta varten. Peräti kolmasosa näiden saarten asukkaista oli jollain tavalla mukana tutkimuksen toteutuksessa.

Tulokset

Asuttavuusanalyysin laskelmien mukaan ihmisten aiheuttama kuormitus Kumlingessa vastaa 388 kokoaikaista asukasta (verrattuna väestökirjanpidon mukaiseen 305 asukkaaseen). Etäisyys Kumlingesta Ahvenanmaan pääkaupunkiin Maarianhaminaan on 95 kilometriä, mutta koettu etäisyys peräti 225 kilometriä.

Asukkaiden terveys ja hyvinvointi on Kumlingessa hyvällä tasolla. Julkiset palvelut saavat hyvän arvosanan, ja sekä asuntotilanne että matkailu ovat asuttavuusanalyysin asteikolla tasolla neljä. Liiketoimintaekosysteemi on kuitenkin kehittymätön, ja kaikki kolme osa-alueen Energia indikaattoria, energiankulutus, uusiutuvan energian osuus ja paikallisesti tuotettu energia, ovat Kumlingen asuttavuusympyrässä punaisia.

Kumlingen vakituisten asukkaiden määrä on vähenevä.

Kunnan pohjoisille, asumattomille merialueille on suunnitteilla isoja merituulivoiman rakennushankkeita, jotka toteutuessaan paitsi muuttaisivat maisemaa myös todennäköisesti toisivat näille saaristoyhteisöille merkittäviä vero- ja muita tuloja.

Koko raportti (ruotsiksi) on luettavissa täällä.

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimuksen jälkeen valmentajat järjestivät vielä palautetapaamiset kaikkien työryhmien kanssa. Asuttavuusanalyysin tulokset esiteltiin sen jälkeen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle ja kaikille kunnan asukkaille, joille myös jokaiselle toimitettiin postilaatikkoon paperinen versio asuttavuusraportista.

Kumlingen asuttavuusympyrä. © Företagsam Skärgård 2023.

 

Sottunga / Ahvenanmaa

Saari

Sottunga sijaitsee Ahvenanmaan saariston itäosassa. Sottungan kunta on koko Suomen pienin ja kunnassa on kirjoilla vain 133 asukasta yhdellä isommalla ja yhdellä pienemmällä saarella.

Tutkimus

Asuttavuushanke oli kestoltaan yhdeksän kuukautta ja ajoittui vuosille 2022–23. Hankkeen tilaajana toimi Företagsam Skärgård, joka on kuuden ahvenanmaalaisen saaristokunnan yhteistyötään varten perustama yhdistys. Hankeen rahoitti Leader Åland rf. Hankkeen toteutusta johti paikallinen valmentaja. Hankkeen puolivälissä hän joutui luopumaan pestistään ja luovutti vetovastuun toiselle henkilölle, joka sattui olemaan koko asuttavuuskonseptin kehittänyt henkilö läheiseltä Kökarin saarelta. Melkein puolet saaren vakituisista asukkaista, ja lisäksi osa-aikaisia asukkaita, osallistui tutkimuksen tekemiseen. Kolme indikaattoria jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Kyselyihin vastasi yli puolet saaren asukkaista. Myös kuntapäättäjien taholta saatiin hyvää tukea.

Tulokset

Asuttavuusanalyysin mukaan ihmisten aiheuttama kuormitus Sottungassa henkilövuorokausina mitattuna vastaa 150 kokoaikaista asukasta (väestökirjanpidon mukaan asukkaita on 113 henkeä). Etäisyys Sottungasta Ahvenanmaan pääkaupunkiin Maarianhaminaan on 55 kilometriä, kun taas koettu etäisyys vastaa 189 kilometriä.

Peräti 10 indikaattoria sai korkeimman mahdollisen arvon erittäin hyvä (4). Näistä kolme, turvallisuus, terveys ja väestönkasvu olisivat saaneet vielä korkeamman arvon, mikäli se olisi ollut mahdollista. Sottunga on viime vuosina päässyt hyötymään voimakkaasta muuttovoitosta, mikä vaikkakin sinällään positiivinen haaste, on myös kuormittanut tämän hyvin pienen paikallisyhteisön hallinnollisia voimavaroja. Viisitoista indikaattoria oli väriltään vaalean vihreitä, mikä tarkoittaa, että 70 % indikaattoreista kertoi Sottungan olevan houkutteleva ja asuttava yhteisö.

Seitsemän indikaattoria sain arvon kaksi (huono, mutta ei akuutteja toimia vaativa), kun taas viisi oli hälyttävällä tasolla (1). Kaksi näistä olivat osa-alueella Energia: energiankulutus ja uusiutuvan energian osuus. Juomavesitilanne on myös huolestuttava.

Koko raportti on luettavissa (ruotsiksi) täällä.

Sottungan suurin haaste on saarelle viimeisen kahden vuoden aikana muuttaneiden lapsiperheiden määrä; yhteensä muuttajia on ollut 20 lasta ja 11 vanhempaa.

Tutkimuksen jälkeen

Koska kunnanjohtaja, kunnanhallitus ja asukkaat olivat osallistuneet niin aktiivisesti asuttavuusanalyysin tekemiseen hankkeen loppuaikana, olivat he myös innokkaita kuulemaan sen tuloksista. Tavoitteena ja tahtotilana on tehdä Sottungasta vielä asuttavampi kaikille, sekä syntyperäisille saarelaisille että muualta muuttaneille.

 

Sottungan asuttavuusympyrä. © Företagsam Skärgård 2023.

Päivitetty 12.4.2023