Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuoltopalvelut


Terveydenhuolto

Terveydenhoitaja Gunilla Gref
on tavattavissa seuraavasti:

Maanantaisin klo 8–16
Tiistaisin klo 8–16
Torstaisin klo 8–16
Perjantaisin klo 8–14

Puh.: 040 649 4808
gunilla.gref@vaasa.fi

Vasa övningsskolan lukion kouluterveydenhuolto on osa Vaasan kaupungin tarjoamia terveyskeskuspalveluja. Kouluterveydenhuolto pyrkii yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa tukemaan opiskelijoiden koulunkäyntiä ja luomaan edellytykset turvallista ja virikkeellistä kasvua varten..


Koulupsykologi

Koulupsykologi Linda Hellström.
Ota yhteys kouluterveydenhoitaja Gunilla Grefiin varataksesi ajan koulupsykologille.


Kasvatusohjaaja

Camilla Rogaszewska
on tavattavissa seuraavasti:

Maanantaisin-perjantaisin: kl 9-15

Puh.: 050-3443810
camilla.rogaszewska@abo.fi


Kuraattori

Katja Andreasson puh.: 040 828 2707, keskiviikkoisin, lk. 1–4
Anne Bogren puh.: 040 589 2838, tiistaisin, IB
Jimmy Sandbacka puh.: 040 660 4338, torstaisin, lk. 1–4

Voit ottaa yhteyttä kuraattoriin,

  • jos tunnet huolta lapsen tai nuoren hyvinvoinnista (huomaat esim. muutoksia käytöksessä, alakuloisuutta, pelokkuutta, hallitsematonta käytöstä, puutteita koulumotivaatiossa, kohtuuttoman korkealle asetettuja vaatimuksia, syömisongelmia tai kohtuuttomia treenimääriä),
  • jos lapsi tai nuori itse toivoo mahdollisuutta keskustella jonkun ulkopuolisen aikuisen kanssa,
  • jos perhesuhteissa tai muissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia, joiden seurauksena lapsi tai nuori saattaa olla tuen tarpeessa,
  • jos koulussa kaverisuhteissa ilmenee konflikteja,
  • jos lapsi tai nuori on luvatta pois koulusta tai kieltäytyy menemästä kouluun
  • tai jos vanhempana koet tarvitsevasi neuvoja tai tukea.

Vasa övningsskolan kuraattoreihin voivat ottaa yhteyttä niin lukio-opiskelijat kuin heidän huoltajansa.


Hammashoito

Vaasassa koululaisilla on oikeus järjestelmälliseen, maksuttomaan hammashoitoon 18 vuoden ikään asti. Järjestelmällisellä hammashoidolla tarkoitetaan sitä, että lapsi kutsutaan hampaiden tarkastukseen ja hammashoitoon kahden vuoden välein. Terveyskeskuksen hammashoitolat toimivat ympäri vuoden, minkä ansiosta lapset saavat hammashoitoa myös joulu- ja kesälomien aikana. Akuutin hammashoitotarpeen ilmaantuessa (esim. hammassäryn takia) voi olla yhteydessä hammashoidon ajanvaraukseen (puh.: 06 325 2202).

Lukio-opiskelijat kutsutaan Vaasassa hampaiden tarkastukseen ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Tällöin opiskelija pääsee hammashoitoon, ennen kuin hän täyttää 18 vuotta. Myös muiden kuntien opiskelijoilla on oikeus akuuttiin hammashoitoon Vaasan terveyskeskuksen hammashoitoloissa samojen ehtojen mukaisesti. Varsinaisen hammashuollon osalta oppilaita kehotetaan olemaan yhteydessä oman kuntansa terveyskeskukseen.

Hammashoidossa ennaltaehkäisevällä hoidolla on suuri merkitys. Sen vuoksi varmistamme, että lapset oppivat suositellut ruokailutottumukset ja hyvän suuhygienian merkityksen.

Koska hammashoito suurelta osin tapahtuu kotona, on ensiarvoisen tärkeää, että huoltajat kannustavat ja avustavat lapsiaan hampaiden hoidossa ja harjauksessa. Suun terveyden kannalta on tärkeää, että hampaat harjataan fluorihammastahnalla kaksi kertaa päivässä, että ruokailutottumukset ovat säännölliset ja monipuoliset ja että janojuomana käytetään vettä.

Vasa övningsskolan lukion hammashoitola (15.11.2021 ->)

Vaasanpuistikon hammashoitola
Vaasanpuistikko 20 B, 2. ja 3.krs
65100 Vaasa

Puh.: 325 2202

Vastaanotto:
ma–to klo 8–15
pe klo 8–12

Huom.! Kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä peritään 50,80 euron sakkomaksu (1.1.2018 alkaen) peruuttamattomasta poisjäännistä varatulta hoitoajalta.

Updated 10.6.2022