Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös keisarillisista monumenteista Suomessa

FM Sofia Aittomaan väitöskirja taidehistorian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa 11.10.2019.

Väitöskirjan otsikkona on Kejserliga monument i Finland. Tillkomst, mottagande och bemötande.

Väitöskirja tarkastelee neljä keisarillista monumenttia niiden koko elinkaaren ajalta: Aleksanteri I:n kolossaalirintakuva (1814), joka on ollut useissa paikoissa Turussa ja Helsingissä, Keisarinnan kivi (1835) Helsingin Kauppatorilla, Aleksanteri II:n monumentti (1894) Helsingin Senaatintorilla ja Pietari suuri (1910) Viipurissa. Kaikki monumentit ovat peräisin Suomen historian ns. keisarikaudelta (1809–1917), jolloin Suomen suuriruhtinaskunta oli osa Venäjän keisarikuntaa ja Venäjän keisari Suomen suuriruhtinas.

Väitöskirjassa tarkastellaan monumenttien symbolista funktiota suhteessa muuttuvaan historialliseen ja poliittiseen kontekstiin. Tarkoituksena on rekonstruoida monumenttien historia, selvittää niiden ulkomuoto, sijainti ja merkitykset eri aikoina ja poliittisissa suhdanteissa. Samalla selvitetään vallanaspektit, jotka liittyvät monumentteihin ja niiden historiaan. Tutkimalla monumentteihin liittyviä asiakirjoja monumenttien elinkaaret rekonstruoidaan ja annetaan selvitys niiden muuttuneista merkityksistä.

Tutkimustulokset osoittavat, että monumenttien luomisprosessin, viestin ja vastaanoton ja toisaalta suorien tuhoamisten/tuhoamisyritysten sekä arvon alentamisen välillä on vahva yhteys. Monumenttien historioiden rekonstruktiot näyttävät, että niiden symbolinen merkitys on muuttunut muuttuvien poliittisten olosuhteiden seurauksena. Selkein muutos on siirtyminen suuriruhtinaskunnasta tasavaltaan, mutta merkittäviä muutoksia tapahtui jo suuriruhtinaskunnan aikana. Historiansa aikana monumentit on toistuvasti uudelleen ajankohtaistettu ja kuten rekonstruktiot näyttävät tämä on usein tapahtunut poliittisesti kärjistyneissä tilanteissa. Monumentit ajankohtaistettiin usein muiden monumenttiprojektien yhteydessä. Väitöskirjassa annettaan esimerkkejä siitä kuinka uudet monumenttiprojektit johtivat keskusteluihin keisarillisten monumenttien olemassaolosta, olemassaolon oikeutuksesta ja niiden sijainnista. Uudet kansallismonumentit ja jo olemassa olevat keisarilliset monumentit kilpailivat usein samasta sijainnista.

Sofia Aittomaa väittelee tohtoriksi perjantaina 11. lokakuuta 2019 klo 13 osoitteessa auditorio Armfelt, Arken, Tehtaankatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Ulf Zander, Lunds universitet, Ruotsi, ja kustoksena emeritusprofessori Lars Berggren, Åbo Akademi.

Sofia Aittomaa on syntynyt 17.5.1984 Turussa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2004 Brändö gymnasium -lukiossa, Helsingissä, ja FM-tutkinnon 2010 Åbo Akademissa.

Sofia Aittomaa on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 517 1731 ja sähköpostitse osoitteesta sofia.aittomaa@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/171327?locale=lfi.

Sofia Aittomaa
Sofia Aittomaa

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.