Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Kimmo Grönlund ja Sepinoud Azimi saavat tunnustusta menestyksekkäästä tutkimustyöstä

Åbo Akademin lukuvuoden avajaisten yhteydessä 9. syyskuuta 2021 kansleri Carl G. Gahmberg jakoi kaksi palkintoa yliopistossa tehdystä menestyksekkäästä tutkimuksesta.

Ensimmäinen kansleripalkinto myönnetään Kimmo Grönlundille, joka toimii valtio-opin professorina Åbo Akademissa.

Grönlund on Suomen johtavia tutkijoita demokratian kehityksen sekä mielipide- ja vaalitutkimuksen alalla. Grönlund on erikoistunut demokratian kehitykseen ja tutkinut kokeellisin ja empiirisin menetelmin erilaisia vaihtoehtoisia demokratian muotoja, kuten deliberatiivista eli keskustelevaa demokratiaa.

Sepinoud Azimi, Carl G. Gahmberg, Kimmo Grönlund.

Grönlund tekee tutkimustyössään laajasti yhteistyötä muiden tahojen kanssa niin Pohjoismaissa, Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Grönlund ottaa tutkimukseensa mukaan myös loppukäyttäjiä – poliitikkoja, hallinnon edustajia ja kansalaisia – ja kehittää osallistavia, vaihtoehtoisia demokratian muotoja yhteistyössä kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Grönlund on luonut Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitoksesta Samforskista vahvan brändin. Hän osallistuu aktiivisesti ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun valtakunnallisissa tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa sekä pyrkii osaltaan vaikuttamaan yhteiskuntatieteiden popularisoimiseen suurelle yleisölle.

– Kimmo Grönlund on kansainvälisesti tunnustettu tutkija, joka on luonut tutkimusalalleen Åbo Akademiin elinvoimaisen ja menestyksekkään tutkimusympäristön. Hän on aktiivinen tieteentekijä, joka toimii esikuvallisesti yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla, toteaa Gahmberg.

Omistautuneisuutta yliopiston kolmella osa-alueella

Toisen kansleripalkinnon saaja on Sepinoud Azimi, joka toimii biolääketieteellisen data-analytiikan dosenttina ja informaatioteknologian projektitutkijana Åbo Akademissa.

Azimi on ansioitunut ensiluokkaisena ja innovatiivisena tutkijana ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön aktiivisena rakentajana.

Azimi on tutkimustyössään jo pitkään keskittynyt erilaisten biolääketieteellisten ilmiöiden analysointiin, aluksi hyödyntämällä tietojenkäsittelyopin menetelmiä ja viime vuosina koneoppimisen menetelmien avulla. Hän johtaa tutkimushanketta, jossa selvitellään mahdollisuuksia estää keskenmenoja tekoälyn avulla. Lisäksi hän osallistuu projektiin, jossa tietojenkäsittelyopin menetelmiä käytetään uudenlaisten syöpähoitojen kehittämiseen.

Azimi osallistuu aktiivisesti opetuksen kehittämiseen ja on esimerkiksi luonut Suomen ensimmäisen täysin verkossa toteutettavan tietojenkäsittelyopin opetuspaketin.

Sen lisäksi että Azimi on ansioitunut tutkimuksen ja opetuksen parissa, hän on myös erittäin kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksistä ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta koskevista asioista. Viime vuosina hän on muun muassa ottanut aktiivisesti kantaa IT-alan tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin.

– Sepinoud Azimin omistautuneisuus yliopiston kaikilla kolmella tärkeimmällä osa-alueella – opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen – on harvinaislaatuista. Kansleripalkinto on oivallinen mahdollisuus tukea kunnianhimoista ja innovatiivista informaatioteknologian tutkijaa, jota innoittaa monitieteinen yhteistyö ja joka on vahvasti sitoutunut kehittämään osallistavia ja yhdenvertaisia tutkimus- ja opiskeluympäristöjä, sanoo Gahmberg.

Palkintokomitea on valinnut palkinnonsaajat tiedekuntien ehdotusten perusteella. Valinnoissa on painotettu tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Grönlundille myönnetty palkintosumma on 25 000 euroa ja Azimille myönnetty summa on 15 000 euroa, ja nämä summat osoitetaan palkinnonsaajien edustamille oppiaineille.

Lisätietoja:

Carl G. Gahmberg, kansleri
+358 (0)50 539 9439
carl.g.gahmberg@abo.fi

Kimmo Grönlund, valtio-opin professori
+358 (0)50 409 6409
kimmo.gronlund@abo.fi

Sepinoud Azimi, biolääketieteellisen data-analytiikan dosentti, informaatioteknologian projektitutkija
+ 358 (0)44 039 4924
sepinoud.azimi@abo.fi