Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Kielikylpyoppilaat käyttävät usein monia kieliä rinnakkain

Ruotsinkieliseen kielikylpyyn osallistuneet lapset voivat oppia käyttämään useita kieliä dynaamisesti sosiaalisissa yhteyksissä. Tämä käy ilmi tutkimushankkeen Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi (Kielellisten käytänteiden, monikielisen identiteetin ja kieli-ideologian yhteisvaikutus kielikylvyssä) puitteissa tehdystä tutkimuksesta.

– Aiemmin kotimaisessa tutkimuksessa on tarkasteltu sellaisten kielikylpyoppilaiden valmiuksia, joilla on ruotsi toisena kielenä. Tämä tutkimus keskittyi oppilaiden ympäristöihin ja siihen, miten he käyttävät eri kieliä sosiaalisissa tilanteissa. Tutkimus on siis aivan uudenlainen myös kansainvälisen kielikylpytutkimuksen piirissä, sanoo hankkeen johtaja Siv Björklund, joka toimii kielikylvyn ja monikielisyyden professorina Åbo Akademissa.

Björklund on toinen artikkelin ”In one sentence there can easily be three different languages”. A glimpse into the use of languages among immersion students (“Yhes lausees saattaa olla ihan helposti kolmee eri kieltä”: kurkistus kielikylpyoppilaiden kielimaailmaan) kirjoittajista.

Artikkelissa kuvattuun tutkimukseen osallistui kymmenen perusopetuksen vuosiluokilla 5 ja 8 opiskelevaa lasta, joiden äidinkieli on suomi. Lapset olivat osallistuneet ruotsinkieliseen kielikylpyyn esikoulusta lähtien. He kaikki opiskelivat englantia ja lisäksi joko saksaa tai espanjaa kolmantena vieraana kielenä.

Tutkimuksessa käytettiin visuaalista menetelmää, jossa dokumentoidaan kuvien ja visuaalisen materiaalin avulla kielten käyttöä arkioloissa. Lapset ottivat valokuvia koulussa ja vapaa-ajallaan ja dokumentoivat siten eri kielten käyttöä jokapäiväisissä tilanteissa. Materiaalia analysoimalla tutkijat selvittivät lasten suhtautumista eri kieliin sekä sitä, minkälaisissa tilanteissa he käyttivät mitäkin kieltä. Kaikkiaan tutkimuksessa oli 71 valokuvaa.

Tulokset osoittivat, että lapset elävät monikielistä elämää. Oli esimerkiksi tavallista, että lapset käyttivät sekaisin jopa kolmea kieltä keskustellessaan luokkakavereidensa kanssa. Tuloksista selvisi, että vapaa-aikana lapset käyttivät jonkin verran myös muita kuin koulussa opiskeltavia kieliä, esimerkiksi pelatessaan tietokonepelejä verkossa.

– Aiempi tutkimus on osoittanut, että suomalaiset lapset ja nuoret käyttävät paljon englannin kielen sanoja ja sanontoja jokapäiväisessä puheessaan. Tässä tutkimuksessa selvisi, että ruotsinkieliseen kielikylpyyn osallistuneet lapset käyttävät lisäksi aktiivisesti ruotsia paitsi koulussa, myös vapaa-aikana esimerkiksi harrastustoiminnassa ja ystävien kanssa sekä sosiaalisessa mediassa. He myös lukevat ruotsiksi.

Tutkimus osoitti myös, että lapset käyttävät usein kahta kieltä rinnakkain esimerkiksi niin, että he samanaikaisesti kuuntelivat yhtä kieltä ja lukivat toisella.

Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi -hanke oli käynnissä vuosina 2016–2020 ja sen puitteissa toteutettiin eri pituisia tutkimusjaksoja. Hankkeeseen on osallistunut tutkijoita Vaasan yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta ja Åbo Akademista. Hanke päättyi maaliskuun lopussa ja sitä rahoitti Svenska litteratursällskapet.

 

Mård-Miettinen, Karita & Björklund, Siv (2019). ”In one sentence there can easily be three languages”. A glimpse into the use of languages among immersion students. Julkaisussa: Huhta, A., G. Erickson & N. Figueras (toim.), Developments in Language Education A Memorial Volume in Honour of Sauli Takala, 239–249. EALTA & University of Jyväskylä.

Saatavana linkistä: http://www.ealta.eu.org/documents/resources/Developments%20in%20Language%20Educati on%20A%20Memorial%20Volume%20in%20Honour%20of%20Sauli%20Takala%20- %20June%2026.pdf

 

Lisätietoja: 

Siv Björklund, kielikylvyn ja monikielisyyden professori
siv.bjorklund@abo.fi