Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Turussa järjestetään ensimmäinen suomalainen psykedeelitutkimusta koskeva tieteellinen konferenssi

Monitieteellinen suomalaisista tutkijoista koostuva työryhmä järjestää ensimmäisen psykedeelitutkimusta koskevan tieteellisen konferenssin Turussa.

Psykedeelit 2021 -konferenssi toteutetaan Åbo Akademin ja Psykedeelitutkimusyhdistyksen (Psyty ry) yhteistyönä, ja sen tavoitteena on lisätä suomalaisten psykedeelitutkijoiden verkostoitumista ja edesauttaa tutkimusta. Konferenssi on poikkitieteellinen, ja tapahtumassa aihetta tarkastellaan esimerkiksi filosofian, psykologian, lääketieteen, sosiologian, antropologian ja teologian näkökulmasta.

– Psykedeeleiksi kutsutaan tiettyjä keskushermostoon vaikuttavia aineita, jotka saavat aikaan merkittäviä, varsin ainutlaatuisia muutoksia tajunnantilassa, ajattelussa, havainnoinnissa ja tunteissa. Tunnettuja psykedeelejä ovat muun muassa psilosybiini, lysergihapon dietyyliamidi eli LSD, dimetyylitryptamiini eli DMT sekä meskaliini, kertoo Psytyn puheenjohtaja, mielenterveyspsykologian tutkija Samuli Kangaslampi.

Nykyinen psykedeelitutkimus voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: 1) empiiriseen ja luonnontieteelliseen tutkimukseen, 2) kokemukseen kohdistuvaan tutkimukseen, jossa tarkkaillaan psyykkisiä oireita tai hyvinvointia sekä 3) filosofiseen tutkimukseen, jossa pohditaan ei-empiirisiä ja esimerkiksi maailmankuvaa koskevia kysymyksiä. Käytännössä näkökulmat limittyvät toisiinsa.

Maailmalla psykedeelien terapeuttista käyttöä koskeva tieteellinen tutkimus on lisääntynyt viime aikoina kiihtyvällä tahdilla. Psykedeeliavusteinen psykoterapia on alustavien tutkimusten perusteella tehokas hoitomuoto vakaviin psykiatrisiin ongelmiin kuten depressioon, traumaperäiseen stressihäiriöön ja ahdistukseen.

– Psykedeelitutkimuksen keskuksia on perustettu esimerkiksi Lontoon Imperial Collegeen, Baltimoressa sijaitsevaan Johns Hopkins -yliopistoon ja moniin muihin huippuyliopistoihin. Tutkimus keskittyy ensi sijassa kliinisiin ja neurotieteellisiin kysymyksiin, kuten siihen, auttaako psykedeeliavusteinen terapia masennuksen ja muiden mielenterveysongelmien hoidossa sekä siihen, kuinka psykedeelit vaikuttavat aivoihin. Keskeinen löydös on, että psykedeelit vähentävät ns. lepotilaverkoston aktivaatiota, joka liittyy esimerkiksi masentuneilla ”märehtimiseen”. Psykedeelien on myös havaittu lisäävän eri aivoalueiden välisiä yhteyksiä ja nk. informaatioentropiaa, mikä mahdollistaa ajatusten siirtymisen pois vanhoilta urilta, kertoo Åbo Akademin psykologian dosentti, tajunnantutkija Jussi Jylkkä.

Psykedeelit poikkeavat muista psykiatriassa käytetyistä lääkeaineista siinä, että niiden vaikutus näyttää välittyvän niiden tuottaman ”mystisen kokemuksen” syvyyden perusteella. Psykedeelien vaikutus perustuu siis keskeisesti muutokseen tietoisuudessa ja maailmankuvassa, eikä vain fysiologisiin prosesseihin.

– Henkilö saattaa vaikkapa kokea, että kaikki todellisuus on pohjimmiltaan samaa jatkumoa kuin tietoisuus. On filosofinen kysymys, onko tällainen uskomus järkevä, Jylkkä pohtii.

– Keskeinen syy tutkia psykedeelejä ja erityisesti psykedeeliavusteista terapiaa on niiden potentiaali vähentää inhimillistä kärsimystä. Esimerkiksi masennus on maailmanlaajuinen ongelma ja keskeinen taustasyy itsemurhissa, joihin kuolee WHO:n arvion mukaan maailmanlaajuisesti 700 000 ihmistä vuosittain. Perinteisten masennuksen hoitomuotojen teho on vaatimaton, ja uusista tutkimuksista on saatu viitteitä, että psykedeeliavusteinen terapia voisi olla niitä huomattavasti tehokkaampaa, sanoo Jylkkä.

Maailmalla psykedeelitutkimusta tehdään siis jo paljon, ja tilanne näyttää myös Suomessa lupaavalta.

– Psykedeelejä tutkitaan Suomessa myös muun muassa filosofisista, sosiologista ja teologisista näkökulmista. Lisäksi on tehty haastatteluihin, kyselyihin sekä olemassa oleviin aineistoihin perustuvia empiirisiä tutkimuksia. Kokeellista ihmistutkimusta ei tietääkseni Suomessa ole vielä käynnissä, mutta useita tutkimuksia on suunnitteilla. Jyrsijöillä psykedeelien vaikutuksia tutkitaan jo Suomessakin. Kangaslampi kertoo.

Konferenssi järjestetään Åbo Akademin tiloissa 18.–19.11.2021 osoitteessa: Axelia, Auditorio Salin, Piispankatu 8, Turku.

Tapahtuman kotisivut: psyty.fi/psykedeelit2021

Lisätietoja:

Jussi Jylkkä, psykologian dosentti, Åbo Akademi
02 215 4409
jussi.jylkka@abo.fi