Kirjoita tähän hakemasi!
Bild av Akademisalens podium

Ehdotusten jättö 11.4.-15.5.

Bild av Akademisalens podium

Ehdotusten jättö 11.4.-15.5.

Ehdotusten jättö

 

Esiseminaari- teemaryhmä ja symposiumehdotusten haku on käynnissä ja jatkuu 15.5.2023 saakka. Ehdotusten jättö tapahtuu sivulla https://link.webropolsurveys.com/S/C33B2A3837BED3EC 

Yhteydenotot ja tiedustelut:  kt-paivat2023@abo.fi 

 

Toteutetaan Kasvatustieteen päivät yhdessä! 

Olet tervetullut järjestämään teemaryhmän tai symposiumin Kasvatustieteen päiville 23.-24.11.2023. Sinulla on myös mahdollisuus esiseminaarin järjestämiseen 22.11.2023. Nämä sessiot tarjoavat sinulle oivan mahdollisuuden tutkimuksesi esittelemiseen, verkostojen luomiseen ja uusien virikkeiden saamiseen. 

Kasvatustieteen päivien 2023 teema Koulutus ja tutkimus yhteiskunnassa – yhteiskunta koulutuksessa ja tutkimuksessa kutsuu pohtimaan erityisesti hyvinvointia, toivoa, koulutusta ja osallisuutta. Haluamme herättää keskustelua tutkimuksen roolista yhteiskunnassa sekä siitä, miten tutkimus palvelee opetuskäytäntöjä ja yhteiskunnallista hyötyä. Näin konferenssin teema linkittyy kolmeen, osittain päällekkäiseen, ajankohtaiseen keskusteluun tutkimuksen ja koulutuksen hyödyllisyydestä, nyky-yhteiskunnan hyvinvointiin liittyvistä epävarmuuksista ja haasteista sekä tieteellisen tiedon legitimiteetistä. 

Toivomme ehdotuksia monenlaisista tutkimuksellisista teemaryhmistä ja symposiumeista, jotka liittyvät päivien teemaan. 

 

Sessioiden toteutustavoista: 

Session järjestäjänä määrittelet session toteutustavat. Toivomme sinulta innostavia ja aktivoivia lähestymistapoja, joissa jokainen läsnäolija voi syventää omaa ymmärrystään, saada uusia ajatuksia omaan työhönsä tai löytää uusia tutkimuskumppaneita. Näin haastamme sinut toteuttamaan toiminnallisia ja vuorovaikutteisia sessioita, joissa nuoret ja varttuneet tutkijat voivat kohdata. Kohtaamiskielenä voit käyttää suomea, ruotsia, saamea tai englantia. 

Varaa ryhmässäsi tutkimustaan esittäville tutkijoille riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia sekä esitykseen että vuoropuheluun. Vuoropuhelussa voidaan stimuloida esimerkiksi analyyttista, reflektoivaa, luovaa tai kriittistä ajattelua. Merkityksellistä on myös koota yhteen sessioissa käytyä keskustelua. Teemaryhmäsessiot ja symposiumit ovat kestoltaan 90 min ja yhdessä sessiossa voi olla enintään 3-4 esitystä. Esiseminaarien kesto on järjestävän tahon määriteltävissä. 

 

Teemaryhmät: Teemaryhmissä keskustellaan temaattisesti toisiinsa liittyvistä aiheista ennakkoon valmisteltujen esitysten pohjalta. Ryhmissä voidaan käsitellä niin metodologisia, teoreettisia kuin sisällöllisiä kysymyksiä.

Teemaryhmän vastuuhenkilöt arvioivat teemaryhmään tarjotut abstraktit ja laativat sessioiden aikataulun yhteistyössä päivien suunnittelutoimikunnan kanssa. Vastuuhenkilöt huolehtivat sessioiden puheenjohtajuudesta ja ajankäytöstä. 

 

Symposiumit: Symposiumissa keskitytään teemaryhmää syvällisemmin ja rajatummin valittuun tieteelliseen aihepiiriin. Symposium on 90 minuutin pituinen, pääsääntöisesti kolme tai neljä esitystä sisältävä kokonaisuus, jonka kokoamisesta ja käytännön järjestelyistä vastaavat symposiumin vastuuhenkilöt. Symposiumin esittäjät on kutsuttu ja esitysten aiheet on valittu niin, että ne muodostavat yhdessä temaattisesti ehjän kokonaisuuden.

Symposiumin vastuuhenkilöt toimivat tilaisuudessa puheenjohtajina. Puheenjohtaja vastaa siitä, että sekä esittäjällä että kuulijoilla on mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen. Symposiumiin voidaan kutsua myös diskusantti, joka analysoi ja kommentoi esityksiä ennen yleiskeskustelua sekä tuo kriittisiä näkökulmia symposiumin aihepiiriin. 

 

Esiseminaarit: Esiseminaareissa voidaan konferenssin teemaan liittyviä tärkeitä näkökulmia tuoda laajemman, esimerkiksi ei-tieteellisen yleisön tietoisuuteen tai järjestää väitöstutkijoille omia koulutuksia ja tilaisuuksia. Esiseminaarien järjestäjät päättävät aikataulusta, sisällöstä ja työtavoista. 

Päivitetty 6.4.2023