Kirjoita tähän hakemasi!

Åbo Akademin rehtori

Åbo Akademin rehtori

Åbo Akademin rehtorina toimii professori Moira von Wright 1.8.2019–31.7.2024.

Sähköposti: rektor@abo.fi
Puhelin: +358 50 476 0420

Osoite:
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku

Rehtorin tehtävät

Yliopistolain mukaan julkisoikeudellisen yliopiston rehtorin tehtävänä on:

  • johtaa yliopiston toimintaa ja päättää yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi;
  • vastata yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta;
  • vastata siitä, että yliopiston kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty;
  • vastata hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä;
  • vastata hallituksen päätösten täytäntöönpanosta, jos johtosäännössä ei toisin määrätä;
  • päättää henkilöstön ottamisesta ja irtisanomisesta.
Moira von Wright håller tal.
Rehtori Moira von Wright pitämässä rehtorikauden avauspuhettaan Akatemiatalolla Turussa 5. syyskuuta 2019.

Päivitetty 15.5.2020