Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Uusi kiinteistöstrategia painottaa joustavuutta ja uusia työtapoja

Åbo Akademi uudistaa kiinteistöstrategiansa voidakseen vastata tarkoituksenmukaisempien tilojen tarpeeseen ja tasapainottaakseen kiinteistökulujen kasvua.

Kiinteistöstrategian päivityksen yhteydessä laaditaan myös pitkän aikavälin kiinteistösuunnitelma, joka sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

Åbo Akademin hallitus käsittelee kiinteistöstrategiaa ja kiinteistösuunnitelmaehdotusta 2. helmikuuta pidettävässä kokouksessaan. Suunnitelma on lähetetty tiedekunnille ja muille yksiköille lausuntoja varten. Lausuntokierroksella kaikki yksiköt saavat antaa palautetta suunnitelmasta. Tavoitteena on, että hallitus vahvistaa kiinteistösuunnitelman myöhemmin kevään aikana.

Kevään kuluessa käynnistetään myös monivuotinen, laaja suunnittelutyö, jonka puitteissa yliopiston henkilökunta ja opiskelijat pääsevät osallistumaan tulevien tilojen suunnitteluun. Vasta silloin päätetään, mihin eri toiminnot sijoittuvat.

Keskittymistä Piispankadulle

Kiinteistösuunnitelmaehdotuksessa sekä Turun että Vaasan kampuksia keskitetään aiempaa enemmän. Samalla yliopisto saa käyttöönsä nykyaikaiset, helpommin saavutettavat kampusympäristöt, jotka mahdollistavat yhteisöllisyyden, joustavat työskentelytavat ja itseohjautuvan oppimisen. Tilajärjestelyissä otetaan huomioon myös uudet digitaaliset tavat järjestää opetusta ja harjoittaa tutkimusta.

Turussa suunnitelmana on keskittää toimintoja enemmän Piispankadulle ja Tähtikortteliin (missä Gadolinia nyt sijaitsee). Tämä tarkoittaa, että yliopisto luopuu joistakin historiallisesti arvokkaista kiinteistöistä, jotka eivät vastaa tulevaisuuden tarpeita. Historiallisia kortteleita kehitetään yhteistyössä Turun kaupungin, Åbo Akademin säätiön ja muiden kampusalueella toimivien tahojen kanssa.

Vaasassa Åbo Akademin toimintaa keskitetään Academill-kiinteistöön, kun taas harjoittelukoulu jatkaa nykyisissä tiloissaan hallituksen aiemman päätöksen mukaisesti.

Ehdotuksen mukaan yliopiston käytössä olevien kiinteistöjen pinta-ala tulee pienenemään noin 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Ehdotetuilla toimenpiteillä kiinteistöjen kustannukset tasapainotetaan vuoden 2020 tasolle.

Kiinteistösuunnitelmat esitellään yliopistoyhteisölle tarkemmin kyselytunnilla, joka järjestetään maanantaina 7.2. kello 11–12.