Looking for something specific? Use our search engine!

Åbo Akademi University Press publications 2007–2016

Please note that the sale of doctoral dissertations published by the ÅAU Press ended on January 1, 2024.

Åbo Akademi University Press publications 2016


Bendtsen, Marina:
Becoming and being a language teacher. Evolving cognitions in the transition from student to teacher.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-830-0, ISBN 978-951-765-831-7 (digital), 290 s. € 28,00

Berts, Kim-Erik: The Certainty of Mathematics. A Philosophical Investigation.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-842-3, ISBN 978-951-765-843-0 (digital), 166 s. € 20,00

Bexar, Gunilla: The great Irish Famine in History-Writing and Prose Fiction. “The Mutual Interplay of Two Narrative Genres”.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-824-9, ISBN 978-951-765-825-6 (digital), 464 s. € 37,00

Björk, Cecilia: In Search of Good Relationships to Music. Understanding Aspiration and Challenge in Developing Music School Teacher Practices.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-818-8, ISBN 978-951-765-819-5 (digital), 292 s. € 28,00

Degerman, Linda:
Elever och klimatförändringen. En enkätundersökning bland finlandssvenska och svenska niondeklassare.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-840-9, ISBN 978-951-765-841-6 (digital), 254 s. € 26,00

Henriksson, Ann-Catherine: Man måste tänka själv – klasslärares uppfattningar av undervisning i de naturvetenskapliga läroämnena
Diss.:Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-808-9, ISBN 978-951-765-809-6 (digital), 316 s. € 30,00

Hilli, Charlotta: Virtuellt lärande på distans. En intervjustudie med finländska gymnasiestuderande.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-826-3, ISBN 978-951-765-827-0 (digital), 223 s. (digital upplaga)

Huopalainen, Astrid:
Doing Fashion. Bricolage, Mess, and Multiplicity.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-844-7, ISBN 978-951-765-845-4 (digital), 368 s. € 33,00

Högström, Maj-Britt: Den Äldsta – livet är ett tillägnande. En vårdvetenskaplig explorativ studie av ett meningsbärande budskap och en innerlig visdom.
Diss.:Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-810-2, ISBN 978-951-765-811-9 (digital), 326 s. € 30,00

Jacquet, Eva: Litteracitet i fem högstadieungdomars en-till-en-datorpraktiker.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-820-1, ISBN 978-951-765-821-8 (digital), 380 s. € 34,00

Kontala, Janne: Emerging Non-religious Worldview Prototypes. A Faith Q-sort-study on Finnish Group-affiliates.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-838-6, ISBN 978-951-765-839-3 (digital), 274 s. € 27,00

Kujala, Irene: SME Internationalisation from an Emerging Market to a Developed Market: A Case Study from Ghana
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-804-1, ISBN 978-951-765-805-8 (digital), 180 s. € 20,00

Lindholm, Jenny: The Tree We Heard Fall. Analyzing the Societal Processes Following Focusing Events.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-814-0, ISBN 978-951-765-815-7 (digital), 245 s. € 26,00

Lundkvist, Marina: Vad innebär det att bli demokratisk? Dimensioner av demokrati i mötet mellan barn och pedagoger.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-828-7, ISBN 978-951-765-829-4 (digital), 234 s. € 24,00

Moshi, Nehemia Godwin: Stretching the Drum Skin. An Analysis of Power Relations in Leadership Development and Succession in the Evangelical Lutheran Church in Tanzania-Northern Diocese 1942-1993.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-816-4, ISBN 978-951-765-817-1 (digital), 288 s. € 28,00

Nordell, Martin: De alienerade – berättelser om mellancheferna och strategin.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-832-4, ISBN 978-951-765-833-1 (digital), 231 s. € 24,00

Pavlov, Nikolai: Product Lifecycle Management.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-834-8, ISBN 978-951-765-835-5 (digital), 286 s. € 28,00

Portin, Fredrik:
Hopp om en okänd framtid. Förutsättningar för en inklusiv offentlighet utifrån Bruno Latours och Alasdair MacIntyres tänkande.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-836-2, ISBN 978-951-765-837-9 (digital), 258 s. € 26,00

Rudels, Freja: I berättandes makt. Om tre romankroppar av Per Olov Enquist.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-822-5, ISBN 978-951-765-823-2 (digital), 296 s. € 28,00

Sandberg, Christina:
Med döden som protagonist. En diskursanalytisk fallstudie om dödens makt.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-846-1, ISBN 978-951-765-847-8 (digital), 256 s. € 26,00

Tronshart, Bjørg: Utstillingens retorikk. Et bidrag til en retorisk didaktikk for kunst og håndverk.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-814-0, ISBN 978-951-765-815-7 (digital), 246 s. € 25,00

Åbo Akademi University Press publications 2015

Bäckman, Kerstin: Matematiskt gestaltande i förskolan
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-774-7, 978-951-765-775-4 (digital), 273 s. € 27,00

Carlsen, Kari: Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-782-2, 978-951-765-783-9 (digital), 438 s. € 36,00

Elo, Janne:
Företagsamhet i skola och utbildning
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-780-8, 978-951-765-781-5 (digital), 281 s. € 28,00

Fredriksson, Antony: Vision, Image, Record. A Cultivation of the Visual Field
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-772-3, 978-951-765-773-0 (digital), 244 s. € 25,00

Hemberg, Jessica: Livets källa kärleken – hälsans urkraft
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-788-4, 978-951-765-789-1 (digital), 257 s. € 28,00

Lindell, Marina: Deliberation och åsiktsförändring. En studie av individegenskaper och gruppkontext
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-790-7, 978-951-765-791-4 (digital), 304 s. € 29,00

Lindgren-Ödén, Birgit: Från ung till vuxen i omställningens tid. En longitudinell studie av värderingar med utgångspunkt i Ingleharts teori om den tysta revolutionen
Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 978-951-765-796-9, ISBN 978-951-765-797-6 (digital), 248 s. € 25,00

Lindman, Mari: Work and Non-Work. On Work and Meaning
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-786-0, 978-951-765-787-7 (digital), 410 s. € 34,00

Liu, Xin: Trilling race. The political economy of racialised visual-aural encounters
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-794-5, ISBN: 978-951-765-795-2 (digital), 258 s. € 26,00

Neuman, Yrsa: Standing before a sentence. Moore’s paradox and a perspective from within language
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-798-3, ISBN 978-951-765-799-0 (digital), 230 s. € 24,00

Nyholm, Linda: Urvilja – när livet är människans hem
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-778-5, 978-951-765-779-2 (digital), 175 s. € 20,00

Ojala, Robert: Nåden och gåvan i Philipp Melanchthons rättfärdiggörelselära 1521–1535
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-776-1, 978-951-765-777-8 (digital), 480 s. € 38,00

Ortner, Anna: Tillitsramar – ett perspektiv på riter och tillit: en religionsfilosofisk undersökning
Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 978-951-765-802-7, ISBN 978-951-765-803-4 (digital), 308 s. € 29,00

Westinen, Jussi: Cleavages in contemporary Finland: a study on party-voter ties
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-800-3, ISBN 978-951-765-801-0 (digital), 323 s. € 30,00

Wiklund-Engblom, Annika: Designing new learning experiences? Exploring corporate E-learners’ selfregulated learning
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-792-1, ISBN 978-951-765-793-8 (digital), 272 s. € 27,00

Wilson, Victor: Commerce in disguise. War and trade in the Caribbean Free Port of Gustavia, 1793-1815
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-806-5, ISBN 978-951-765-807-2 (digital), 317 s. € 30,00

Yildirim, Mine: The Collective Dimension of Freedom of Religion or Belief in International Law. The Application of Findings to the Case of Turkey
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-784-6, 978-951-765-785-3 (digital), 349 s. € 32,00

Åbo Akademi University Press publications 2014

Andersson, Katharina: Pojkar kan visst skriva! Skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i Sverige
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-746-4, 978-951-765-747-1 (digital), 261 s. € 26,00

Baker, Ramon W.: Issuant Views of Hell in Contemporary Anglo-American Theology
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-740-2, 978-951-765-741-9 (digital), viii; 238 s. € 25,00

Berger, Kenneth Bernhard: ”För den eviga döden, bevara oss, milde Herre Gud”. Svenskkyrklig, klassisk, bibel- och bekännelsetrogen kristen tro i ljuset av kognitiva och djuppsykologiska förståelsegrunder
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-754-9, 978-951-765-755-6 (digital), 565 s. € 42,00

Björkstrand, Christel: ”Und frei erklär´ ich alle meine Knechte”. Höflichkeit als Ausdruck sozialer Utopie in Schillers Drama Wilhelm Tell
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-726-6, 978-951-765-727-3 (digital), vi; 459 s. € 37,00

Gustafsson, Ylva: Interpersonal Understanding and Theory of Mind
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-748-8, 978-951-765-749-5 (digital), iii; 314 s. € 31,00

Hagelstam, Sonja: Röster från kriget. En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras  familjer 1941-1944
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-724-2, 978-951-765-725-9 (digital), 389 s. € 33,00

Honkavuo, Leena: Serva ad ministrare. Tjänandets ethos i vårdledarskap
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-728-0, 978-951-765-729-7 (digital), 158 s. € 23,00

Kejonen, Eetu: Sexualitet i en brytningstid. En etisk analys av två finländska väckelserörelsers syn på samhälle, kyrka och homosexualitet åren 1970-2011
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-766-2, 978-951-765-767-9 (digital), 284 s. € 28,00

Krippendorff, Kaihan: Strategic Narratives and Competitive Advantage. Do Winners Speak Differently?
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-750-1, 978-951-765-751-8 (digital), xiv; 177 s. € 20,00

Kronqvist-Berg, Maria: Social Media and Public Libraries. Exploring Information Activities of Library Professionals  and Users
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-730-3, 978-951-765-731-0 (digital), 250 s. € 26,00

Laitinen, Petri: Spiritual Gifts according to C. Peter Wagner
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-756-3, 978-951-765-757-0 (digital), 348 s. € 32,00

Le Bell, Fredrik: The Time Series Convergence of Dispersion in Financial Analysts´ Forecasts
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-762-4, 978-951-765-763-1 (digital), xiv; 143 s. € 20,00

Lehtinen, Sarah: Demokratins förutsättningar vid staters självständighet. En studie om politiska regimer i nybildade stater
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-764-8, 978-951-765-765-5 (digital),  viii; 299 s. € 29,00

Lindberg, Hanna: Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön  i vetenskaplig socialpolitik,  ca 1930-1970
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-738-9, 978-951-765-739-6 (digital), 258 s. € 26,00

Lundström, Siv: ”Till gruvhålet som suger och skrämmer”. En studie i Nils Bolanders predikan under åren 1940-1950
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-760-0, 978-951-765-761-7 (digital), 303 s. € 29,00

Melheim, Astri: Bevegelsens lindring – lindringens bevegelse. Omsorgssamtale med barn
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-742-6, 978-951-765-743-3 (digital), 167 s. €  24,00

Mnyanyi, Cosmas B.F.: Changing Teachers´ Practices in Regular Schools Enrolling Children with Visual Impairment. An Action Research Project in Tanzania
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-770-9, 978-951-765-771-6 (digital),  245 s. € 25,00

Palmgren, Ann-Charlotte: Göra ätstörd. Om flickskap, normativitet och taktik i bloggar
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-732-7, 978-951-765-733-4 (digital), vii; 270 s.  € 28,00

Pérez León Acevedo, Juan Pablo: Victims´ Status at International and Hybrid Criminal Courts. Victims´ Status as Witnesses, Victim Participants/Civil Parties and Reparations Claimants
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-736-5, 978-951-765-737-2 (digital), xxi; 907 s. € 62,00

Rantanen, Arja: Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721-1868
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-752-5, 978-951-765-753-2 (digital), 342 s. € 32,00

Reen, Natalia: The Pricing of Industrial Services
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-734-1, 978-951-765-735-8 (digital), 260 s. € 26,00

Riemann, Doris: ”Ich dachte, ich bin ihresgleichen und ich war dann immer ganz jemand anderes”. Das Leben von Pfarrfrauen in der hannoverschen  Landeskirche bis Anfang der 1970er Jahre im Licht sozialtechnischer Modernisierung
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-722-8, 978-951-765-723-5 (digital), 334 s. € 31,00

Selander, Ginger: Glädje i vårdandets värld
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-744-0, 978-951-765-745-7 (digital),  216 s. € 25,00

Soko, Mary Vincent: Professional Development. Experiences among Primary School Teachers in Tanzania
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-768-6, 978-951-765-769-3 (digital),  209 s. € 23,00

Tidigs, Julia: Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius  prosa
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-708-2, 978-951-765-709-9 (digital), 348 s. € 32,00

Valve, Lotta: Early Modes of Exegesis. Ideal  Figures in Malachi as a Test Case
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-758-7, 978-951-765-759-4 (digital), 191 s. €  20,00

Åbo Akademi University Press publications 2013

Aaltonen, Heli: Fe y Esperanza. Women´s Road to Leadership and Ministry
In the Lutheran Church of El Salvador 1952-2009
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-710-5, 978-951-765-711-2 (digital), 333 s. € 31,00

Björk-Åman, Camilla: Extremfall, stjärnelever och verktygsskramlare. En diskursanalytisk studie av lärares tal om studerande som behöver särskilt stöd
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-704-4, 978-951-765-705-1 (digital), 221 s. € 24,00

Chambulila, Colonel: Quality Enhancement in Teacher Education. Tanzanian Teacher Educators´ Conceptions and Experiences
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-714-3, 978-951-765-715-0 (digital), 190 s. € 20,00

Cederholm, Camilla: “Du sköna sång, vårt bästa arv”. Kanonisering av en sångskatt ur ett hermeneutiskt perspektiv
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-698-6, 978-951-765-699-3 (digital), xlix; 283 s. € 31,00

Dagsland, Torunn Paulsen: Eleven som aktør i dialog med kunst. Ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-684-9, 978-951-765-685-6 (digital), 321 s. € 31,00

Edman Stålbrandt, Eva: Simulerade skoldilemman. Redskap för utveckling av reflektionsförmåga?
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-690-0, 978-951-765-691-7 (digital), 226 s. € 24,00

Fagerholm, Andreas: Socialdemokrati, nyliberalism och grön politik. En komparativ studie av den västeuropeiska socialdemokratins ideologiska vägval 1970-1999
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-686-3, 978-951-765-687-0 (digital) , xii; 314 s. € 30,00

Forsling, Josef: Composite Artistry in the Book of Numbers. A Study in Biblical Narrative Conventions
Diss.: Åbo Akademi University
Studia Theologica Holmiensia, ISSN 1401-1557, nr 22
ISBN 978-951-765-706-8, 978-951-765-707-5 (digital), 210 s. € 23,00

Groop, Catharina: Accountability and Corruption. A Study into Political Institutions as Referees Between Principals and Agents
Diss.: Åbo Akademi University Press
ISBN 978-951-765-694-8, 978-951-765-695-5 (digital), 344 s. € 32,00

Hartvik, Juha: Det planlagda och det som visar sig. Klasslärarstuderandes syn på undervisning i teknisk slöjd
Diss.: Åbo Akademis förlag
ISBN 978-951-765-716-7, 978-951-765-717-4 (digital), 299 s. € 29,00

Heikkilä, Mikaela: Coping with International Atrocities through Criminal Law. A Study into the Typical Features of International Criminality and the Reflection of These Traits in International Criminal Law
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-702-0, ISBN 978-951-765-703-7 (digital), 420 s. € 35,00

Mokroborodova, Larisa: Quaestio nostro saeculo inusitata
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-712-9, 978-951-765-713-6 (digital), 288 s. € 28,00

Norrgård, Stefan: A New Climatic Periodisation of the Gold and Guinea Coasts in West Africa, 1750-1798. A Reconstruction of the Climate during the Slave Trade Era, Including an Analysis of the Climatically Facilitated Trans-Atlantic Slave Trade
Diss.: Åbo Akademi University Press
ISBN 978-951-765-692-4, 978-951-765-693-1 (digital), 224 s. € 24,00

Parkhouse, Anna: Does Speed Matter? The Impact of the EU Membership Incentive on Rule Adoption in Minority Language Rights Protectiom
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-700-6, ISBN 978-951-765-701-3 (digital), 382 s. € 35,00

Rejman, Katarina: Litteratur och livskunskap. Modersmålslärarens berättelse om undervisningen i årskurs 7-9
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-720-4, 978-951-765-721-1 (digital), 233 s. € 26,00

Stendahl, Anders: Användningen av ´en´ som indefinit artikel i fornsvenskan
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-696-2, 978-951-765-697-9 (digital), 214 s. € 24,00

Ueland, Venke: Lengsel. En kraft till helse
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-688-7, 978-951-765-689-4 (digital), 224 s. € 27,00

Åkerlund, Dan: Elever syns på nätet. Multimodala texter och autentiska mottagare
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-718-1, 978-951-765-719-8 (digital), 296 s. € 28,00

Åbo Akademi University Press publications 2012

Anckar, Carsten och Anckar, Dag (editors): Comparisons, Regimes, Elections. Festschrift for Lauri Karvonen
ISBN 978-951-765-660-3, 978-951-765-661-0 (digital) 353 s. €

Biskop, Gunnel: Dansen för åskådare. Intresset för folkdansen som estradprodukt och insamlingsobjekt hos den svenskspråkiga befolkningen i Finland under senare delen av 1800-talet
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-640-5, 978-951-765-641-2 (digital), 368 s. € 31,00

Bonäs, Johanna: Kommunistskräck, konservativ reaktion eller medveten bondepolitik? Svenskösterbottniska bönder inför Lapporörelsen sommaren 1930
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-656-6, 978-951-765-657-3 (digital), 284 s. € 27,00

Foss, Berit: Ledelse. En bevegelse i ansvar og kjærlighet
Diss. : Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-646-7, 978-951-765-647-4 (digital), 264 s. € 26,00

Gegerfelt Kronberg, Sie von: Vilja, självtillit och ansvar. Kunskapens konstruktion i skapande processer
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-638-2, 978-951-765-639-9 (digital), 199 s. € 20,00

Himmelroos, Staffan: Det demokratiska samtalet. En studie av deliberativ demokrati i ett medborgarforum
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-650-4, 978-951-765-651-1 (digital), 232 s.; xxiv, € 26,00

Jidamva, George Batano: Understanding and Improving Quality of Secondary School Education. Conceptions among Teachers in Tanzania
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-680-1, 978-951-765-681-8 (digital), 155 s. € 20,00

Kanckos, Lise: Barnets bästa i politikens främsta rum. Finlands riksdags debatt om assisterad befruktning
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-652-8, 978-951-765-653-5 (digital), xi; 311 s. € 29,00

Kapinga, Orestes: Professional Development among Educators Pursuing a
B.Ed. Program in Special Education in Tanzania. A Study of Motives and Perceived Outcomes
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-678-8, 978-951-765-679-5 (digital), 216 s. € 23,00

Koch, Marie: ´Jeg strikker, derfor er jeg!´. Læring of identitet i uformelle læringsrum
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-672-6, 978-951-765-673-3 (digital), 252 s. € 25,00

Leino, Pekka: “Endast kyrkans egna angelägenheter”. En kyrkorättslig undersökning av kyrkans egna angelägenheter i kyrkolagstiftningen om Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-666-5, 978-951-765-667-2 (digital), 324 s. € 29,00

Lindedahl, Christian: En gestaltning av individens erfarenhetsbaserade kunskap inom diabetesvården
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-644-3, 978-951-765-645-0 (digital), 240 s. € 22,00

Lysaght, Patricia (ed.): Time for Food. Everyday Food and Changing Meal Habits in a Global Perspective. Proceedings of the 18th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Åbo Akademi University, Turku, Finland, 18-21 August 2010
ISBN 978-951-765-642-9, ISBN 978-951-765-643-6 (digital), 380 s. € 33,00

Panisse, Mia: L´ambivalence de la femme dans l´œuvre de Marie Susini Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-634-4, 978-951-765-635-1 (digital), 349 s. € 29,00

Repo, Nora: An Islamic Mosaic – Women´s Identities in Transition. Albanian Muslim Women in the Former Yugoslav Republic of Macedonia
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-676-4, 978-951-765-677-1 (digital), 410 s. € 31,00

Robb, Colleen: Social Ventures. The Development of the Theory of Sustainable Contributive Advantage and Initial Empirical Tests
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-668-9, 978-951-765-669-6 (digital), 121 s. € 20,00

Rydenlund, Kenneth: Vårdandets imperativ i de yttersta livsrummen. Hermeneutiska vårdande samtal inom den rättspsykiatriska vården
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-636-8, 978-951-765-636-8 (digital), 240 s. € 24,00

Sankamo, Juho: Jesus and the Gentiles
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-674-0, 978-951-765-675-7 (digital), 304 s. € 27,00

Sarelin, Alessandra: Exploring the Role and Transformative Potential of Human Rights in Development Practice and Food Security. A Case Study from Malawi
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-664-1, 978-951-765-665-8 (digital), vi; 247 s. € 24,00

Sarelin, Mikael: Krigaren och transvestiten. Gestaltningar av mörker och maskuliniteter i finländsk black metal
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-682-5, 978-951-765-683-2 (digital), iv; 208 s. € 23,00

Sjöblom, Pia: Naturen och jag. En studie av gymnasiestuderandes förhållande till naturen ur ett miljöpedagogiskt perspektiv
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-662-7, 978-951-765-663-4 (digital), 278 s. € 25,00

Sundqvist, Christel: Perspektivmöten i skola och handledning. Lärares tankar om specialpedagogisk handledning
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-658-0, 978-951-765-659-7 (digital), 235 s. € 23,00

Söderlund, Karolina: Den finländska redovisningsnormeringen i korstrycket mellan institutionaliserad teori och internationella standarder
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-654-2, 978-951-765-655-9 (digital), 234 s. € 25,00

Tolonen, Miika: Witness Is Presence. Reading Stanley Hauerwas in a Nordic Setting
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-648-1, 978-951-765-649-8 (digital), 278 s. € 25,00

Åbo Akademi University Press publications 2011

Andersson, Kjell och Brandt, Nora (red.): En bondepraktika för det sen-moderna. Texter tillägnade Erland Eklund
ISBN 978-951-765-630-6, 978-951-765-631-3 (digital), € 27,00

Björkholm, Johanna: Immateriellt kulturarv som begrepp och process. Folkloristiska perspektiv på kulturarv i Finlands svenskbygder med folkmusik som exempel
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-588-0, 978-951-765-589-7 (digital), xii; 355 s. € 30,00

Bonsdorff, Erik, Patrik Hagman, Marko Joas, Tage Kurtén och Björn Vikström (red.): Konflikter i skärgårdsmiljön. Biologiska, etiska och samhälleliga perspektiv på Åbolands skärgård
ISBN 978-951-765-564-4, 175 s. € 18,00

Bäck, Maria: Socialt kapital och politiskt deltagande i Europa
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-598-9, 978-951-765-599-6 (digital), 224 s. € 24,00

Christensen, Henrik Serup: Political Participation Beyond the Vote. How the Institutional Context Shapes Patterns of Political Participation in 18 Western European Democracies
– Diss.: Åbo Akaademi University
ISBN 978-951-765-580-4, 978-951-765-581-1 (digital), x; 278 s. € 25,00

Finch, Jason: E.M. Forster and English Place. A Literary Topography
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-562-0, 978-951-765-563-7 (digital), xii; 458 s. € 33,00

Furu, Ann-Christin: Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-604-7, 978-951-765-605-4 (digital), 246 s. € 23,00

Groop, Kim, Lindfelt Mikael & Lindqvist Pekka (red.): Rum för teologisk spänning. Historiska, samtidsorienterade och kyrkliga perspektiv i teologisk forskning
ISBN 978-951-765-622-1, 978-951-765-623-8 (digital), 150 s. € 15,00

Gumedze, Sabelo: The Peace and Security Council of the African Union. Its Relationship with the United Nations, the African Union and Sub-Regional Mechanisms
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-612-2, 978-951-765-613-9 (digital), xii; 293 s. € 26,00

Helin, Kaija: Den vårdande och helande bilden. Möten med bildkonst i vårdandets värld
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-570-5, 978-951-765-571-2 (digital), 187 s. € 20,00

Hällström, Catherine af: Aftryck från det förflutna. Historiska fotografier som källor
ISBN 978-951-765-632-0, 978-951-765-633-7 (digital), 95 s. € 20,00

Jokinen, Heidi: Medling vid brott. En begreppslig analys av en konfliktlösningsmetod i en senmodern tid
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-602-3, 978-951-765-603-0 (digital), x; 353 s. € 29,00

Kalanje, Ephraim S.: Identifying First Graders at Risk of Reading and Writing Difficulties. Creating a Group-Based Screening Tool in Kiswahili in Tanzania
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-590-3, 978-951-765-591-0 (digital), 216 s. € 21,00

Kimaryo, Lydia A.: Integrating Environmental Education in Primary School Education in Tanzania
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-560-6, 978-951-765-561-3 (digital), 223 s. € 21,00

Kiviluoto, Niklas: Rediscovering Profitability in Entrepreneurship. Evidence from Finnish High-Technology Start-Ups
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-616-0, 978-951-765-617-7 (digital), 181 s. € 20,00

Koerselman, Kristian: Middle School Mediocrity. Quality and Inequality in Secondary Education
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-620-7, 978-951-765-621-4 (digital), xiv; 133 s. € 15,00

Koskinen, Camilla: Lyssnande. En vårdvetenskaplig betraktelse
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-572-9, 978-951-765-573-6 (digital), 158 s. € 20,00

Kumburu, Salvius A.: The Effectiveness of Short-Term Literacy Skills Intervention on Children at Risk of Reading and Writing Difficulties in Tanzania
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-592-7, 978-951-765-593-4 (digital), 140 s. € 16,00

Mattsson, Kristin: Att skriva det finlandssvenska. Etnicitet i kvinnors livshistorier
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-606-1, 978-951-765-607-8 (digital), 212 s. € 21,00

Meurer-Bongardt, Judith: Wo Atlantis am Horizont leuchtet oder eine Reise zum Mittelpunkt des Menschen. Utopisches Denken in den Schriften Hagar Olssons
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-610-8, 978-951-765-611-5 (digital), 516 s. € 34,00

Murtola, Anna-Maria: Against Commodification. Experience, Authenticity, Utopia
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-558-3, 978-951-765-559-0 (digital), x; 229 s. € 22,00

Nihtinen, Atina: Ambivalent Self-Understanding? Change, Language and Boundaries in the Shetland Islands (1970-Present)
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-608-5, 978-951-765-609-2 (digital), 348 s. € 28,00

Nordenson, Stefan: Genom honom skapades allt. En exegetisk studie om Kristi preexistens och medlarfunktion i Nya testamentet
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-628-3, 978-951-765-629-0 (digital), 221 s. € 22,00

Nygård, Mikael & Finnäs, Fjalar (red.): Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle. Festskrift till Gunborg Jakobsson
ISBN 978-951-765-596-5, 978-951-765-597-2 (digital), 256 s. € 28,00

Nyholm, Monica: Activation of Supply Relationships. A Study of Main Providers in the Turku Logistics Cluster
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-624-5, 978-951-765-625-2 (digital), 266 s. € 24,00

Nykvist, Ari: Formaterade nyheter. Studier i hur tv-nyheter formatmässigt editeras, gestaltas och tas emot
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-576-7, 978-951-765-577-4 (digital), 271 s. € 25,00

Näsman, Minna: Livsåskådningars roll i miljökonflikter
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-618-4, 978-951-765-619-1 (digital), 396 s. € 29,00

Paulsen, Geda: Causation and Dominance. A Study of Finnish Causative Verbs Expressing Social Dominance
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-556-9, 978-951-765-557-6 (digital), 379 s. € 30,00

Perminova, Olga: Managing Uncertainty in Projects
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-568-2, 978-951-765-569-9 (digital), 252 s. € 23,00

Perttilä, Reija: Social Capital, Coping and Information Behaviour of Long-Term Unemployed People in Finland
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-626-9, 978-951-765-627-6 (digital), 216 s. € 23,00

Petrova, Oksana: Of Pearls and Pigs. A Conceptual-Semantic Tiernet Approach to Formal Representation of Structure and Variation of Phraseological Units
– Diss.: Åbo Akademi Univresity
ISBN 978-951-765-582-8, 978-951-765-583-5 (digital), 412 s. € 32,00

Silfver, Birgitta: Karneval i klassrum – kunskap på hjul. En studie av elevers möten med clown analyserade med narrativ metod och poetisk etnografi
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-578-1, 978-951-765-579-8 (digital), 227 s. € 22,00

Snellman, Gerd: Sions döttrar. De laestadianska kvinnorna som traditionsförmedlare i norra svenska Österbotten åren 1927 – 2009
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-614-6, 978-951-765-615-3 (digital), 316 s. € 27,00

Solli Schøien, Kristin: Hvordan øve hellige handlinger? En profesjons-didaktisk studie av øving av muntlige ferdigheter innenfor en norsk preste-utdanning
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-566-8, 978-951-765-567-5 (digital), 335 s. € 28,00

Still, Johanna: Musikalisk lärandemijö. Planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-600-9, 978-951-765-601-6 (digital), 320 s. € 28,00

Stolpe, Claus: Bland åsnor och elefanter. En utvärdering av USA:s presidenter
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-584-2, 978-951-765-585-9 (digital), 448 s. € 33,00

Wallinvirta, Eivor: Ansvar som klangbotten i vårdandets meningssamman-hang
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-594-1, 978-951-765-595-8 (digital), 241 s. € 25,00

Wollin, Lars (red.): Bilden av Budde. Studier kring en svensk språkpionjär
ISBN 978-951-765-586-6, 978-951-765-587-3 (digital), 138 s. € 15,00

Yeshanew, Sisay Alemahu: The Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights in the African Regional Human Rights System. Theories, Laws, Practices and Prospects
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-574-3, 978-951-765-574-3 (digital), lvii; 380 s. € 32,00

Åbo Akademi University Press publications 2010

Ahlqvist, Marjo, Laato, Anni Maria & Lindfelt, Mikael (red.): Flumen saxosum sonans. Studia in honorem Gunnar af Hällström
ISBN 978-951-765-524-8, 978-951-765-525-5 (digital), 339 s. € 25,00

Binde, Andrew L.: Conceptions of Mathematics Teacher Education. Thoughts among Teacher Educators in Tanzania
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-538-5, 978-951-765-539-2 (digital), 273 s. € 25,00

Charpentier, Marie-Thérèse: Indian Female Gurus in Contemporary Hinduism. A Study of Central Aspects and Expressions of Their Religious Leadership
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-544-6, 978-951-765-545-3 (digital), 394 s. € 31,00

Engström, Viljam (red.): Rätt och utveckling – Oikeus ja kehitys. XIII Rätts-vetenskapens dagar 10-11.12.2009
ISBN 978-951-765-540-8, 978-951-765-541-5 (digital), x; 222 s. € 21,00

Eskola, Eeva-Liisa: Informationsbeteende och inlärningsmiljöer. En kvalitativ studie av medicine studerandes informationsbeteende i två olika utbildningsprogram
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-516-3, 978-951-765-517-0 (digital), 193 s. € 20,00

Euler, Walter A., Gustafsson, Ylva och Wikström, Iris (red.): Nicolas of Cusa on the Self and Self-Consciousness
ISBN 978-951-765-518-7, 978-951-765-519-4 (digital), vi; 311 s. € 27,00

Hynynen, Andrea: Pluralité et fluidité antinormatives. Études sur les trans-gressions sexuelles dans l´œuvre Romanesque de Marguerite Yourcenar
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-528-6, 978-951-765-529-3 (digital), 522 s. € 33,00

Irni, Sari: Ageing Apparatuses at Work. Transdisciplinary Negotiations of Sex, Age and Materiality
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-536-1, 978-951-765-537-8 (digital), xii; 273 s. € 25,00

Kankaanniemi, Matti: The Guards of the Tomb (Matt 27:62-66 and 28:11-15). Matthew´s Apologetic Legend Revisited
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-554-5, 978-951-765-555-2 (digital), 340 s. € 29,00

Knip-Häggqvist, Elizabet: Den talande bokens poetik. En studie med fokus på olika unga vuxnas reception av tre fiktiva texter inlästa på band
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-542-2, 978-951-765-543-9 (digital), 294 s. € 31,00

Kullman, Christer: Redovisningsinformation på entreprenad i interaktiva relationer
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-548-4, 978-951-765-549-1 (digital), vi; 270 s. € 24,00

Lillbroända-Annala, Sanna: Från kåk till kulturarv. En etnologisk studie av omvärderingen av historiska trästadsområden i Karleby och Ekenäs
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-550-7, 978-951-765-551-4 (digital), 287 s. € 25,00

Lindfelt, Mikael, Slotte, Pamela & Björkgren, Malena (red.): Mot bättre vetande. Festskrift till Tage Kurtén på 60-årsdagen
ISBN 978-951-765-526-2, 978-951-765-527-9 (digital), xx; 343 s. € 25,00

Louhivuori, Mikko: Understanding Neolithic Southern Levant. Case Studies of Archaeological Semiosis in Action
ISBN 978-951-765-546-0, 978-951-765-547-7 (digital), 198 s. € 20,00

Nykyri, Susanna: Equivalence and Translation Strategies in Multilingual Thesaurus Construction
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-520-0, 978-951-765-521-7 (digital), 413 s. € 32,00

Näsman, Yvonne: Hjärtats vanor, tankens välvilja och handens gärning. Dygd som vårdetiskt grundbegrepp
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-534-7, 978-951-765-535-4 (digital), 188 s. € 22,00

Rajalin, Marita, Tommy Lahtinen & Catherine af Hällström: at rätt tracktera historia naturalis. Om Carl von Linné och några linneaner i Finland
2. oförändrade upplagan
ISBN 978-951-765-390-9, 978-951-765-391-6 (digital), 74 s. € 25,00

Varga, Oana: From Women to Gender. A Diachronic Exploration of Participant Representation in Texts from the United Nations
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-532-3, 978-951-765-533-0 (digital), viii; 312 s. € 27,00

Yoshimura, Hiroaki: Did Jesus Cite Isa 6:9-10? Jesus´ Saying in Mark 4:11-12 and the Isaianic Idea of Hardening and Remnant
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-522-4, 978-951-765-523-1 (digital), iv; 300 s. € 26,00

Öhman, Berit (red.): Till Gymnasii Bibliotheket i Wasa donerade böcker. Donationskatalog över Wasa gymnasiums bibliotek 1844-1852
ISBN 978-951-765-530-9, 978-951-765-531-6 (digital), 356 s. € 29,00

Östman, Kim: The Introduction of Mormonism to Finnish Society, 1840-1900
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-552-1, 978-951-765-553-8 (digital), 486 s. € 32,00

Åbo Akademi University Press publications 2009

Ackrén, Maria: Conditions for Different Autonomy Regimes in the World. A Fuzzy-Set Application
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-486-9, viii; 228 s. € 22,00
978-951-765-487-6 (digital)

Arnolds-Granlund, Sol-Britt: Beyond the Obvious. Three Acts in Educational Drama
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-483-8, 978-951-765-484-5 (DVD), 250 s. € 25,00
978-951-765-485-2 (digital)

Björkgren, Malena: Våld i parrelationer. En begreppslig undersökning av ett moraliskt och samhälleligt problem
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 978-951-765-512-5, x; 344 s. € 29,00
978-951-765-513-2 (digital)

Björkgren-Thylin, Marika: From Pioneer Mission to Autonomous Church. Lutheran Mission Cooperation and Church Building in Thailand 1976-1994
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-502-6, 474 s. € 31,00
978-951-765-503-3 (digital)

Engström, Viljam: Understanding Powers of International Organizations. A Study of the Doctrines of Attributed Powers, Implied Powers and Constitutionalism – with a Special Focus on the Human Rights Committee
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-465-4, lxxi; 287 s. € 30,00
978-951-765-466-1 (digital)

Franck, Mia: Frigjord oskuld. Heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
(Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet, ISSN 0347-5387; nr 106)
ISBN 978-951-765-475-3, 322 s. € 27,00
978-951-765-476-0 (digital)

Habiyakare, Evariste: A Long Way to the Rainbow Country. Understanding the Foreign Market Expansion Process of Finnish Corporations into the Republic of South Africa between 1990 and 2005
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-471-5, viii; 226 s. € 22,00
978-951-765-472-2 (digital)

Holmberg, Kim: Webometric Network Analysis. Mapping Cooperation and Geopolitical Connections between Local Government Administration on the Web
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-510-1, x; 289 s. € 26,00
978-951-765-511-8 (digital)

Holmgren, Gunnar: Från problemföretag till kapitalförvaltning. Sveriges statliga företag 1980-2007
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 978-951-765-453-1, 296 s. € 26,00
ISBN 978-951-765-454-5 (digital)

Hoppe, Magnus: Myten om det rationella flödet. En studie av hur organisatorisk ledning formas genom omvärldsanalys och underrättelsearbete i kunskapsintensiva företagsmiljöer
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 978-951-765-479-1, 385 s. € 31,00
978-951-765-480-7 (digital)

Jåfs, Daniel: Introduktionen av kärnkraften i Finland. En undersökning med fokus speciellt på vår verkstadsindustris roll
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-473-9, 310 s. € 27,00
978-951-765-474-6 (digital)

Kaihovirta-Rosvik, Hannah: Images of Imagination. An Aesthetic Approach to Education
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-477-7, 217 s. € 21,00
978-951-765-478-4 (digital)

Karlberg-Granlund, Gunilla: Att förstå det stora i det lilla. Byskolan som pedagogik, kultur och struktur
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 978-951-765-457-9, x; 353 s. € 30,00
ISBN 978-951-765-458-6 (digital)

Klingenberg, Hilding: Repression och legitimering – rysk maktutövning i Åbo generalguvernement 1717 – 1721. Civilförvaltningen under en occkupation med jämförande utblickar
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 978-951-765-496-8, iv; 307 s. € 27,00
978-951-765-497-5 (digital)

Kronholm-Cederberg, Annette: Skolans responskultur som skriftpraktik. Gymnasisters berättelser om lärarens skriftliga respons på uppsatsen
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 978-951-765-504-0, 340 s. € 29,00
978-951-765-505-7 (digital)

Liljeroth, Pia: Rädsla inför förlossningen – ett uppenbart kliniskt problem? Konstruktionen av förlossningsrädsla som medicinsk kategori
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 978-951-765-461-6, 274 s. € 23,00
978-951-765-462-3 (digital)

Lival-Lindström, Maria: Mot ett eget rum. Den kvinnliga bildningsromanen i Finlands svenska litteratur
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 978-951-765-500-2, 354 s. € 29,00
978-951-765-501-9 (digital)

Meena,Wilberforce E.: Curriculum Innovation in Teacher Education. Exploring Conceptions among Tanzanian Teacher Educators
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-490-6, 245 s. € 23,00
978-951-765-491-3 (digital)

Moberg, Marcus: Faster for the Master! Exploring Issues of Religious Expression and Alternative Christian Identity within the Finnish Christian Metal Music Scene
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-492-0, viii; 320 s. € 27,00
978-951-765-493-7 (digital)

Nordbäck, Carola: Lycksalighetens källa. Kontextuella närläsningar av Anders Chydenius budordspredikningar, 1781-82
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 978-951-765-506-4, 408 s. € 31,00
978-951-765-507-1 (digital)

Nurminen, Monica: Tid och det tidlösa i tiden. En frambrytande vårdvetenskaplig teorigestaltning
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 978-951-765-494-4, 208 s. € 21,00
978-951-765-495-1 (digital)

Orést, Febe: Ondska – individuell och kulturell projektion. Filmupplevelser analyserade enligt den analytiska psykologin
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 978-951-765-498-2, 253 s. € 23,00
978-951-765-499-9 (digital)

Pikkala, Sari: Avhoppare och utslagna. Personomsättning i finländska kommunfullmäktige
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 978-951-765-467-8, 241 s. € 22,00
978-951-765-468-5 (digital)

Rosengren, Anna-Lisa: Hälsans grund kan bara hjärtat förstå. Ett sökande efter kunskap om hälsa i ljuset av Blaise Pascals tänkande
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 978-951-765-469-2, 153 s. € 20,00
978-951-765-470-8 (digital)

Rosengård, Nanna: We Want Moshiach NOW! Understanding the Messianic Message in the Jewish Chabad-Lubavitch Movement
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-514-9,216 s. € 21,00
978-951-765-515-6 (digital)

Sandvik, Märta: “Jag har hittat mig själv och barnen”. Barnträdgårdslärares professionella självutveckling genom ett pedagogiskt-psykologiskt interventionsprogram
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 978-951-765-508-8, 387 s. € 32,00
978-951-765-509-5 (digital)

Tallqvist, Torkel: Leadership in Repetitively Innovative Mature Companies
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-463-0, 440 s. € 33,00
978-951-765-464-7 (digital)

Tuori, Salla: The Politics of Multicultural Encounters. Feminist Postcolonial Perspectives
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-481-4, 250 s. € 23,00
978-951-765-482-1 (digital)

Uthardt, Lorenz: Jordbrukaren mellan tradition och förnyelse. En studie av syd- och västfinländska jordbrukare i EU-Finland
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 978-951-765-488-3, 269 s. € 24,00
978-951-765-489-0 (digital)

Acta Academiae Aboensis, Ser. B, Vol. 68, no 1
Mathematica et physica; ISSN 0001-5105:
Fredman, Tom: Boundary Identification in the Domain of a Parabolic Partial Differential Equation
ISBN 978-951-765-459-3, 61 s. € 12,00
ISBN 978-951-765-460-9 (digital)

Åbo Akademi University Press publications 2008

Andrén, Maria: Det pedagogiska övervägandet. En uppmärksamhetsriktande studie i och genom humanvetenskaplig handlingsteori
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 978-951-765-416-6, 270 s. € 24,00
ISBN 978-951-765-417-3 (digital)

Backström-Widjeskog, Bettina: Du kan om du vill. Lärares tankar om fostran till företagsamhet
-Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 978-951-765-423-4, 356 s. € 29,00
ISBN 978-951-765-424-1 (digital)

Bengtsson, Bengt: Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 978-951-765-437-1, 233 s. € 23,00
ISBN 978-951-765-438-8 (digital)

Björklund, Mikaela: Conditions for EFL Learning and Professional Development. inland-Swedish Learner and Teacher Perspectives
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 978-951-765-421-0, 267 s. € 23,00
ISBN 978-951-765-422-7 (digital)

Collin, Lotta m.fl. (red.): Under språkets hud. Festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen
ISBN 978-951-765-410-4, 297 s. € 27,00
ISBN 978-951-765-411-1 (digital)

Ekman, Michel, Julia Tidigs och Clas Zilliacus (red.): Medvandrare. Festskrift till Roger Holmström den 13 november 2008
ISBN 978-951-765-439-5, 340 s. € 27,00
ISBN 978-951-765-440-1

Elfving, Jennie: Contextualizing Entrepreneurial Intentions. A Multiple Case Study on Entrepreneurial Cognition and Perception
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 978-951-765-455-5, 219 s. € 22,00
ISBN 978-951-765-456-2 (digital)

Gustafsson, Lena-Karin: Försoning ur ett vårdvetenskapligt perspektiv
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 978-951-765-445-6
ISBN 978-951-765-446-3 (digital), 186 s. € 20,00

Isomaa, Boris: REACH och GHS. En introducerande guide
ISBN 978-951-765-431-9, 85 s. € 10,00
ISBN 978-951-765-432-6 (digital)

Juva, Anu: “Hollywood-syndromi”, jazzia ja dodekafoniaa. Elokuvamusiikin funktioanalyysi neljässä 1950- ja 1960-luvun vaihteen suomalaisessa elokuvassa
– Diss.: Åbo Akademi. Sammanfattning. Summary.
ISBN 978-951-765-429-6, , 262 s. € 24,00
ISBN 978-951-765-430-2 (digital)

Kanckos, Lise och Kauranen, Ralf (red.): Social samhörighet och religion. Festskrift till Susan Sundback
ISBN 978-951-765-449-4, 377 s. € 28,00
ISBN 978-951-765-450-0 (digital)

Kauranen, Ralf: Seriedebatt i 1950-talets Finland. En studie i barndom, media och reglering
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 978-951-765-414-2, 445 s. € 32,00
ISBN 978-951-765-414-2 (digital)

Koskimies-Hellman, Anna-Maija: Inre landskap i text och bild. Dröm, lek och fantasi i svenska och finska bilderböcker
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 978-951-765-441-8, 353 s. € 30,00
ISBN 978-951-765-442-5 (digital)

Kurtén-Finnäs, Berit: Det var intressant, man måste tänka så mycket. Öppna laborationer och V-diagram i kemiundervisningen
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 978-951-765-443-2, 288 s. € 26,00
ISBN 978-951-765-444-9 (digital)

Marcusson, Leif: Asymmetriskt påverkat beslutsfattande i IT-projekt
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 978-951-765-427-2, , 344 s. € 28,00
ISBN 978-951-765-428-9 (digital)

Nyback,Maj-Helen: Generic and Professional Caring in a Chinese Setting.An Ethnographic Study
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 978-951-765-408-1, 241 s. € 24,00
ISBN 978-951-765-409-8 (digital)

Nyström, Anna-Greta: Understanding Change Processes in Business Networks. A Study of Convergence in Finnish Telecommunications 1985-2005.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 978-951-765-435-7, v; 273 s. € 25,00
ISBN 978-951-765-435-7 (digital)

Rönneikkö, Katarina: När tro och handling möts. En undersökning av Arvid von Martens liv och verksamhet
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 978-951-765-451-7, 289 s. € 25,00
ISBN 978-951-765-452-4 (digital)

Salmi, Eeva-Liisa: The Family School. The Impact of a Group Training Programme on Overactive Hard-to-Manage Preschool Children and Their Parents
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 978-951-765-425-8, 110 s. € 15,00
ISBN 978-951-765-426-5 (digital)

Toropainen, Outi: Niondeklassare skriver brev. Om svenskspråkiga elevers kommunikativa skrivfärdigheter i finska
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 978-951-765-433-3,, 219 s. € 22,00
ISBN 978-951-765-434-0 (digital)

Zilliacus, Clas, Grönstrand, Heidi & Gustafsson, Ulrika (red.): Gränser i nordisk litteratur / Borders in Nordic Literature IASS XXVI 2006
Vol. I, ISBN 978-951-765-418-0, ISBN 978-951-765-419-7 (digital), 370 s.
Vol. II, ISBN 978-951-765-420-3, ISBN 978-951-765-419-7 (digital), 380 s.
€ 45,00 för båda volymer

Åbacka, Gun: Att lära för livet hemma och i skolan. Elevers uppfattningar av kost och hälsa, konsumtion och privatekonomi samt hushåll och miljö
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 978-951-765-412-8, 327 s. € 29,00
ISBN 978-951-765-413-5 (digital)

Öhman, Björn Nalle: Kropp, handling och ritual. Hur förstå religion och personer med grava funktionshinder?
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 978-951-765-447-0, 312 s. € 26,00
ISBN 978-951-765-448-7 (digital)

Åbo Akademi University Press publications 2007

Eva Ahlskog-Björkman: Textilt skapande som estetisk-etisk transformation : om medierat lärande i vårdutbildning
-Diss.: Åbo Akademi, 2007. – Summary
ISBN 978-951-765-396-1, 208 s., € 22,00
ISBN 978-951-765-397-8 (digital)

Johanna Aminoff-Winberg: På flykt i eget land : internflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget
-Diss.: Åbo Akademi, 2007. – Summary
ISBN 978-951-765-386-2, 462 s., € 32,00
ISBN 978-951-765-386-9 (digital)

Joel Backström: The Fear of Openness: An Essay on Friendship and the Roots of Morality
– Diss.:Åbo Akademi University, 2007
ISBN 978-951-765-364-0, 524 p., € 33,00
ISBN 978-951-765-365-7 (digital)

Camilla Björklund: Hållpunkter för lärande : småbarns möten
med matematik
– Diss.: Åbo Akademi, 2007. – Summary.
ISBN 978-951-765-358-9, 195 s., €20,00
ISBN 978-951-765-359-6 (digital)

Ulrika Gustafsson: Världsbild under sammanställning : individ, ensamhet och gemenskap i Ulla-Lena Lundbergs författarskap
– Diss.:Åbo Akademi, 2007. – Summary
ISBN 978-951-765-378-7, 260 s., € 23,00
ISBN 978-951-765-379-4 (digital)

Heidi Harju-Luukkainen: Kielikylpydidaktiikkaa kehittämässä:
3-6-vuotiaiden kielikylpylasten kielellinen kehitys ja kielikylpydidaktiikan kehittäminen päiväkodissa
– Diss.: Åbo Akademi, 2007
ISBN 978-951-765-392-3, 292 s., € 25,00
ISBN 978-951-765-393-0 (digital)

Blanka Henriksson: “Var trogen i allt” : Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800-1980
– Diss.: Åbo Akademi, 2007. – Summary
ISBN 978-951-765-384-8, 292 s., € 26,00
ISBN 978-951-765-385-5 (digital)

Yvonne Hilli: Hemmet som ethos. En idéhistorisk studie av hur hemmet som ethos blev evident i hälsosysterns vårdande under 1900-talets första hälft
– Diss.: Åbo Akademi, 2007. – Summary
ISBN 978-951-765-362-6, 193 s., € 22
ISBN 978-951-765-363-3 (digital)

Annica Isacsson: Lifelong learning travels : single actors
perception and talk of lifelong learning in a specific organizational context
– Diss.: Åbo Akademi University, 2007
ISBN 951-765-350-6, 289 p., € 25,00
ISBN 951-765-351-4 (digital)

Barbro Juselius-Rosse: Europeiska eftertankar. Folken och ideologisk geografi i den napoleonska historieskrivningen på S:t Helena 1815-1821
– Diss.: Åbo Akademi, 2007
ISBN 978-951-765-366-4, 368 s., 30 €
ISBN 978-951-765-367-1 (digital)

Johanna Jääsaari: Consistency and change in Finnish broadcasting policy : the implementation of digital television and lessons from the Canadian experience
– Diss.: Åbo Akademi University, 2007
ISBN 978-951-765-356-5, € 22,00
ISBN 978-951-765-357-2 (digital)

Mats Lindfelt: Fundamental rights in the European Union –
towards higher law of the land? : a study of the status of fundamental rights in a broader constitutional setting
– Diss.: Åbo Akademi University, 2007
ISBN 951-765-346-8, 360 p., € 30,00
ISBN 951-765-347-6 (digital)

Jaakko Lounela: Mission and Development. Finnish Pentecostal, Lutheran and Orthodox Mission Agencies in Development Work in Kenya 1948-1989
– Diss.: Åbo Akademi University, 2007
ISBN 978-951-765-394-7, 296 p., € 25,00
ISBN 978-951-765-395-4 (digital)

Lena Marander-Eklund, Sofie Strandén, Nils G. Holm (red.): Folkliga föreställningar och folklig religiositet: festskrift till
professor Ulrika Wolf-Knuts, 28€

Juha Mikkonen: Luther and Calvin on Paul’s Epistle to Galatians
An Analysis and Comparison of Substantial Concepts in Luther’s 1531/35 and Calvin’s 1546/48 Commentaries on Galatians
– Diss.: Åbo Akademi University, 2007
ISBN 978-951-765-404-3, 308 p., € 26,00
ISBN 978-951-765-405-0 (digital)

Anna Möller-Sibelius: Människoblivandets läggspel: en tematisk analys av kvinnan och tiden i Solveig von Schoultz poesi
– Diss.: Åbo Akademi, 2007
ISBN 978-951-765-372-5, 377 s., € 29,00
ISBN 978-951-765-372-2 (digital)

Niklas Nykvist: Från bonden till folkmusikikon : Otto Andersson och formandet av “finlandssvensk folkmusik”
– Diss.: Åbo Akademi, 2007.- Summary
ISBN 978-951-765-374-9, 309 s., € 28,00
ISBN 978-951-765-375-6 (digital)

Viveca Rabb: Genuskongruens på reträtt. Variation i nominalfrasen i Kvevlaxdialekten
– Diss.: Åbo Akademi, 2007.- Summary
ISBN 978-951-765-360-2, 250 s., € 23,00
ISBN 978-951-765-361-9 (digital)

Marita Rajalin, Tommy Lahtinen, Catherine af Hällström (red.) at rätt tracktera historia naturalis : om Carl von Linné och
några linneaner i Finland,
ISBN 978-951-765-390-9, 74 s.
ISBN 978-951-765-391-6 (digital)

Helena Rönnberg: Tolv steg för livet : Brommadialogen och kristen recovery
– Diss.: Åbo Akademi, 2007. – Summary
ISBN 978-951-765-398-5, 342 s., € 29,00
ISBN 978-951-765-399-2 (digital)

Torbjörn Sandén : Lust att leda i lust och leda : om rektorers
arbete under en tid av förändring
– Diss.: Åbo Akademi, 2007
ISBN 978-951-765-388-6, 266 s., € 24,00
ISBN 978-951-765-389-3 (digital)

Kerstin Sevón: Bibliotekarierollen i en ny utbildningsorganisation : en studie vid fyra yrkeshögskolor (informationsförvaltning)
– Diss.: Åbo Akademi, 2007. – Summary.
ISBN 978-951-765-368-8, 303 s., € 28,00
ISBN 978-951-765-369-5 (digital)

Sofia Sjö: Spelar kön någon roll när man räddar världen? : kvinnor, kvinnligheter och messiasmyter i SF-film
– Diss.: Åbo Akademi, 2007
ISBN 978-951-765-352-7, 285 p., € 25,00
ISBN 978-951-765-353-4 (digital)

Pia Södergård: Virtuell gemenskap. Ett informationsvetenskapligt perspektiv på ungdomars cyberkultur
– Diss.: Åbo Akademi, 2007 . – Summary
ISBN 978-951-765-382-4, 257 s., € 23,00
ISBN 978-951-765-383-1

Yvonne Terlinden: Människa – moral – miljö : en undersökning av livsåskådningar i finländskt miljötänkande
– Diss.: Åbo Akademi, 2007. – Summary
ISBN 978-951-765-400-5, 247 s., € 22,00
ISBN 978-951-765-401-2 (digital)

Taija Torvela: The Sottunga-Jurmo Shear Zone – structure and deformation history of a crustal-scale ductile zone in SW Finland (Åbo Academiae Aboensis, ser. B, Mathematica et physica,
ISSN 0001-5105; vol. 67; no 1)
ISBN 978-951-765-376-3, 187 p., €20,00
ISBN 978-951-765-377-0 (digital)

Molla Walamies: Eettinen kasvu ja dialogisuus draaman näyttämöllä : valokiilassa päiväkodin draamaprosessi
– Diss.: Åbo Akademi, 2007.- Sammanfattning
ISBN 978-951-765-370-1, 335 s., € 28,00
ISBN 978-951-765-371-8 (digital)

Gun Åbacka: Att lära för livet. Elevers uppfattningar av hushållsarbetets värdegrund i sociokulturella hushållsmiljöer, 379 s.
Disp. dec.

Updated 8.3.2024