Kirjoita tähän hakemasi!
Flicka med förstoringsglas

Vahvempia yhdessä

Flicka med förstoringsglas

Vahvempia yhdessä

Vahvempia yhdessä – lapsen tuki varhaiskasvatuksessa  

 

Koulutus antaa osallistujille lisää tietoa yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä miten tukea käytännössä toteutetaan varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on myös yhteisen näkemyksen muodostaminen lapsen tukeen liittyvissä kysymyksissä.Tarkastelussa on lisäksi, kuinka ihmisnäkemys ja näkemys lapsesta vaikuttavat kokonaisvaltaisesti toimintakulttuuriin. Koulutus perustuu varhaiskasvatuslakiin ja uudistettuun Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2022. Kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen opettajat, lastenhoitajat ja muut tuesta vastaavat.

Koulutus järjestetään pääosin verkkokoulutuksena ja se on jaettu neljään moduuliin. Koulutuksen alussa ja lopussa järjestetään yhteinen tapaaminen joko paikan päällä tai etänä. Moduuleissa hyödynnetään kollegiaalista oppimista, jolloin osallistujat työstävät moduulin sisältöä ryhmissä etukäteen tallennetun materiaalin pohjalta ja dokumentoivat prosessin portfolioon. Koulutus toteutetaan kunnittain ja kuntien omat ryhmänvetäjät ohjaavat kollegiaalisia oppimiskeskusteluja. Ryhmänvetäjät saavat ohjausta CLL:ltä. Koulutus on kaksikielinen.

 

vahvempia yhdessä logo

 

Sisältö:

Moduuli 1: Lapsen tuki

 • Mitä lainsäädännössä ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kirjoitetaan tuesta?
 • Mitä kolme tuen tasoa käsittävät?
 • Miten oppimiskäsitys, näkemys lapsesta ja arvopohja vaikuttavat tuen toteuttamiseen?
 • Mitä tarkoitetaan sillä, että kaikilla lapsilla on oikeus tukeen tarpeista tai erityislahjakkuudesta riippumatta?

Ajankohta: Syksy 2023 (syyskuu-lokakuu)

Moduuli 2: Lapsen tuen toteuttaminen

 • Miten tukea voidaan toteuttaa yksikön toiminnassa?
 • Kuinka tuki on rakennettu muissa kunnissa ja millaisia kokemuksia tästä on saatu?
 • Mitä on tärkeää huomioida lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa? Kuinka lapsen tuen tarpeesta viestitään?
 • Lapsen kehitysmahdollisuuksien huomioimisen merkitys
 • Ovatko lapset vaativia vai onko kenties ympäristö vaativa lapsia kohtaan?

Ajankohta: syksy 2023 (marraskuu)

Moduuli 3: Inklusiivinen oppimisympäristö

 • Mitä inkluusio tarkoittaa?
 • Millainen inklusiivinen oppimisympäristö on?
 • Kuinka fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö vaikuttavat lapsen tukeen?
 • Tiimin merkitys inklusiivisessa toiminnassa

Ajankohta: kevät 2024 (helmikuu)

Moduuli 4: Yhteinen pedagoginen tehtävä

 • Lapsen tuki tiimin yhteisenä pedagogisena tehtävänä
 • Hyvän suhteen ja kommunikaation merkitys vuorovaikutuksessa huoltajien kanssa
 • Selkeän sisäisen ja ulkoisen tiedonsiirron merkitys
 • Ammatillisten keskustelujen johtaminen – miten keskustelut voivat vahvistaa lapsen tukea
 • Lapsen tukeen liittyvien kysymysten pohdinta sekä kuntakohtaisen yhteisen näkemyksen muodostaminen tuesta

Ajankohta: kevät 2024 (huhtikuu)


Paikka:

Koulutus järjestetään pääosin verkkokoulutuksena ja se on suunnattu Suomen ruotsinkielisille ja kaksikielisille kunnille. Koulutuspaikkakunnat määräytyvät yksiköiden sijaintien perusteella.

Aika ja laajuus:

Koulutus alkaa syksyllä 2023 ja päättyy keväällä 2024. Kuntakohtaisesti järjestettävä koulutus on jaettu neljään moduuliin ja sen alussa ja lopussa järjestetään yhteinen tapaaminen paikan päällä tai etänä. Jokaisessa moduulissa hyödynnetään kollegiaalista oppimista, jolloin osallistujat tutustuvat etukäteen tallennettuun materiaaliin ja dokumentoivat prosessin portfolioon.

Ilmoittautuminen:

Koulutukseen ilmoittaudutaan kunnittain. Tällä hetkellä koulutus on täynnä. Yhteydenotot koulutussuunnittelija Siv Lundströmiin.

Maksu:

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siksi osallistujille maksuton. Huomioi, että Opetushallituksen rahoitus ei kata Ahvenanmaata. Matkat, ruokailut sekä majoitus ovat omakustanteisia.


Kouluttajat:

Charlotta Rehn, opetusneuvos, Opetushallitus
Eva Staffans, yliopisto-opettaja, Åbo Akademi
Ann-Christin Furu, projektitutkija, Åbo Akademi
Camilla Svens-Liavåg, yliopisto-opettaja, Åbo Akademi
Thomas Sundell, lakimies, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Päivi Pihlaja, professori, Itä-Suomen yliopisto
Petteri Mikkola, päiväkodinjohtaja, Tuusula 
Towa Silander, palvelupäällikkö, Vaasan kaupunki
Monica Sandberg, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Luodon kunta
Ann-Sofi Grönhage, päiväkodinjohtaja, Pedersören kunta
Camilla Nyman, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Pedersören kunta
Ulla Backman, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Raaseporin kaupunki
Heidi Nyström-Leppänen,kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Raaseporin kaupunki
Malin Flemming-Nyman, varhaiskasvatuksen opettaja, Maalahden kunta
Siv Lundström, koulutussuunnittelija, Åbo Akademi
Cilla Nyman, koulutussuunnittelija, Åbo Akademi
Sanna West,koulutussuunnittelija, Åbo Akademi

 

Päivitetty 28.8.2023