Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Koronapandemia muutti ruokaostoskäyttäytymistä pysyvästi 

Neljä viidestä kyselyyn vastanneesta sanoo koronapandemian johtaneen pysyviin muutoksiin heidän kulutustottumuksissaan. Kyselyssä tutkittiin koronan vaikutuksia erityisesti elintarvikepakkausten kulutukseen.

Maaliskuussa 2020 alkanut koronapandemia on vaikuttanut laajasti koko yhteiskuntaan ja muuttanut ihmisten arkea monin tavoin. Koulujen sulkeminen ja etätöihin siirtyminen keväällä sekä ravintoloiden osittaiset sulkutoimet lisäsivät sekä päivittäistavaramyyntiä että mukaan ostettavan ruuan myyntiä.

Package-Heroes-tutkimushankkeessa selvitettiin kyselytutkimuksella koronapandemian vai­ku­tuk­sia elintarvikepakkausten kulutukseen. Kyselyssä selvitettiin sekä kauppakäyttäytymistä että noutoruokaa koskevia näkemyksiä. Kesä-marraskuussa 2020 avoinna olleeseen verkkokyselyyn vastasi noin 400 eri-ikäistä kuluttajaa.

Yli puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti, että heidän ruokaostoskäyttäytymisensä oli muuttunut, osittain koska he halusivat välttää tartuntariskiä ja osittain koska elintarvikkeiden kulutus kotona oli kasvanut.

Kolmasosa vastaajista ilmoitti, että he olivat alkaneet välttää tiettyjen pakkaamattomien tuoteryhmien ostamista pandemian ensimmäisen aallon aikana. Erityisesti tämä vaikutti vihannesten ja hedelmien kohdalla. Koska vihannesten myynti kuitenkin kasvoi vuoden 2020 aikana lähes 10 prosenttia, voidaan olettaa valmiiksi pakattujen vihannesten ja hedelmien myynnin kasvaneen.

Lähes kaksi kolmasosaa oli ostanut ravintoloiden noutoruokaa pandemian ensimmäisen aallon aikana. Tartunnan riski tai viruksen pelko eivät juuri nousseet esiin noutoruuan kohdalla, vaan useimmat vastaajat olivat ostaneet noutoruokaa ennen kaikkea tukeakseen ravintoloita.

Kolmasosa kertoi kiinnittäneensä korona-aikana enemmän huomiota siihen, miten pakkaus suojaa elintarviketta. Samalla moni pohti pakkausten ympäristövaikutuksia. Yli 40 prosenttia vastaajista oli huomannut, että kotiin kertyi entistä enemmän elintarvikepakkauksia.

Jopa 80 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi, että heidän ruokaostoskäyttäytymisessään ja ruokakaupassa tekemissään valinnoissa tapahtuneet muutokset ovat enemmän tai vähemmän pysyviä. Pandemialla voikin olla kauaskantoisia vaikutuksia elintarvikkeiden kulutukseen ja siihen, millaisia elintarvikepakkauksia kuluttajat suosivat.

– Etätöiden lisääntyminen tarkoittaa, että teemme entistä enemmän ruokaa kotona sekä ostamme nouto- ja pikaruokaa. Tämä vaikuttaa myös elintarvikepakkauksille asetettaviin vaatimuksiin, sanoo kyselytutkimuksesta vastannut Åbo Akademin apulaisprofessori Nina Tynkkynen.

Kyselyn mukaan kuluttajien elintarvikepakkauksia koskeva ympäristötietoisuus kasvoi kotiin kertyvien pakkausjätteiden lisääntymisen myötä. Erityistä huolta aiheutti muovin määrä.

– Uusien tottumusten ja trendien jatkuminen pandemian jälkeenkin on hyvä syy kiihdyttää uusien ja vaihtoehtoisten pakkausratkaisujen, kuten biohajoavien kuitupohjaisten pakkausten, kehitystyötä ja käyttöä. Myös pakkausmateriaalien kierrätyksestä on tehtävä kuluttajille yksinkertaisempaa ja jätteiden käsittelyä on tehostettava, toteaa Nina Tynkkynen.

Package-Heroes-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään ympäristöystävällisiä ja kaupallisesti kannattavia elintarvikepakkausratkaisuja. Suomen Akatemian alaisuudessa toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkeessa ovat mukana VTT, Luonnonvarakeskus, LUT-yliopisto ja Åbo Akademi, jonka vastuulla olevassa osahankkeessa tutkitaan kestävää kulutuskulttuuria.

Tutustu kyselytutkimuksen raporttiin täällä.

Lue lisää Package-heroes-hankkeestä täällä.

Lisätiedot:

Nina Tynkkynen, apulaisprofessori, Åbo Akademi
Puh. 050 440 0406
Sähköposti: nina.tynkkynen@abo.fi