Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös Ikääntyneiden työntekijöiden ammatillisesta minäpystyvyydestä

Stina Wallin
Stina Wallin

Medicine Master Stina Wallinin väitöskirja hoitotieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Occupational self-efficacy among ageing workers – A resource for a full working life.

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 3. marraskuuta klo.12 osoitteessa auditorio Akademisalen, Academill, Rantakatu 2, Vaasa, ja sitä voi seurata myös etänä. Vastaväittäjänä toimii emeritusprofessori Clas-Håkan Nygård, Tampereen yliopisto ja kustoksena professori Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

 

Yhteenveto

Tämän väitöskirjan tulosten mukaan luottamus omiin kykyihin suoriutua onnistuneesti ammattialaansa liittyvistä työtehtävistä (ammatillinen minäpystyvyys) on ikääntyville työntekijöille tärkeä voimavara täyden työuran mahdollistamiseksi.  

Työntekijöiden tarve työskennellä pidempään on muuttunut entisestäkin kiireellisemmäksi, koska työvoimapula kasvaa monilla aloilla. Ammatillinen minäpystyvyys on tärkeää nykyajan työelämän jatkuviin muutoksiin sopeutumisessa, työn vaatimuksiin vastaamisessa ja työmotivaation kannalta. Ikääntyneiden työntekijöiden ammatillinen minäpystyvyys on kuitenkin aihe, jota on tutkittu vähän. Tämän väitöskirjan tavoitteena olikin saada syvällisempää tietoa siitä, miten ikääntyneiden työntekijöiden ammatillinen minäpystyvyys voi toimia voimavarana täyden työuran saavuttamisessa eli työskentelyssä odotettavissa olevaan eläkeikään asti. Ikääntyneitä työntekijöitä (45 vuotta täyttäneet) edustivat väitöskirjassa kotihoitajat ja insinöörit. 

Väitöskirjan kolmen osatutkimuksen tulokset tukevat toisiaan. Ensimmäisen tutkimuksen tulokset osoittivat positiivisen yhteyden työkykyyn, ammatillisen minäpystyvyyden ja työn imun välillä. Työntekijöillä, joilla oli korkeampi ammatillinen minäpystyvyys, oli myös parempi työkyky. Tutkimukset 2 ja 3 osoittivat, että terveys ja työolot, jotka hiljalleen vaikuttavat terveyteen joko myönteisesti tai kielteisesti, olivat ammatilliseen minäpystyvyyteen täyteen työuraan useimmiten vaikuttavat tekijät. Myös työn mielekkyys, sisäinen motivaatio ja pätevyys olivat tärkeitä ammatillisen minäpystyvyyden kannalta. Vastaavat näkökohdat olivat tyypillisesti tärkeitä myös työmotivaation kannalta. Huono terveys ja terveyttä uhkaava työtaakka näyttivät kuitenkin vähentävän työmotivaatiota enemmän kuin hyvä terveys parantaisi sitä. Kaiken kaikkiaan tutkimukset osoittivat samankaltaisia tuloksia sekä kotihoitajien että insinöörien osalta, vaikka niiden välillä oli suuria eroja työn sisällön, työn vaatimusten, työympäristön, koulutuksen ja sukupuolen suhteen. Kun osatutkimusten tuloksia verrattiin toisiinsa ja väitöskirjassa käytettyyn työkykymalliin, keskeiset tulokset sekä ammatillisen minäpystyvyyden täyteen työuraan, työmotivaation että työkykymallin osalta olivat pääosin yhteneväisiä. Työn mielekkyys on tärkeä lisä työkykymalliin. 

Kaiken kaikkiaan tulokset osoittavat, että ammatillisen minäpystyvyyden täyteen työuraan vahvistamiseksi yksilölle tärkeitä terveysasioita olisi pohdittava syvemmällä tasolla, työn mielekkyyden ohella. 

 

Stina Wallin (o.s. Snickars) on syntynyt 1968, Maalahdessa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 383 0645 ja sähköpostitse osoitteesta stina.wallin@abo.fi. 

 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.   

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.   

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.