Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Sistonen, Xu ja Wassholm saavat Åbo Akademin kansleripalkinnon 2023

Professori Lea Sistonen, professori Chunlin Xu ja dosentti Johanna Wassholm saavat kansleri Carl G. Gahmbergin jakaman palkinnon menestyksekkäästä tutkimuksesta Åbo Akademissa. Palkinnot jaetaan Vaasan Tiedekarnevaalien yhteydessä 17.11.2023.

Solu- ja molekyylibiologian professori Lea Sistonen saa suuren kanslerinpalkinnon solustressin uraauurtavasta tutkimuksesta. Hän on johtanut vuodesta 1994 lähtien tutkimuslaboratoriota, jonka tavoitteena on selvittää perusmekanismit, jotka säätelevät geenien ilmentymistä soluissa, sekä miten solut vastaavat solunsisäisiin ja ympäristöstään tuleviin signaaleihin.

Lea Sistonen, Vetenskapskarnevalen 2023
Professori Lea Sistonen

Sistonen keskittyy tutkimuksessaan ensisijaisesti solustressin tutkimiseen, tarkemmin sanottuna niiden suojaproteiinien säätelyyn, joita solut tuottavat erityisesti vasteena erilaisiin stressitekijöihin. Sistonen on voinut osoittaa, että HSF-proteiiniperhe eli lämpöshokkitekijöinä toimivat proteiinit ovat erityisiä, koska ne voivat käyttää erilaisia transkriptio-ohjelmia sen mukaan, millaiselle stressille ne altistuvat. Tämä on tärkeä löytö myös syöpätutkimuksen kannalta, koska haluamme ymmärtää, miten soluja vaurioittava stressi toimii eri elinolosuhteissa. Sistonen on tutkijatiiminsä kanssa onnistunut myös tunnistamaan mekamismeja solujen korjautumiskyvyn taustalla.

Åbo Akademin professorin viran lisäksi Sistonen on toiminut muun muassa Turun biotekniikkakeskuksen ryhmänjohtajana ja Bergenin yliopiston molekyylibiologian professorina Norjassa sekä saanut Suomen Akatemialta viisivuotisen akatemiaprofessuurin vuonna 2004. Akatemiaprofessuuri on yksi Suomen ylimmistä tutkijan toimista. Sistonen ohjaa myös opiskelijoita ja tohtorikoulutettavia; yhteensä hän on ohjannut yli 50 maisterintutkielmaa, 23 väitöskirjaa ja 27 postdoc-tutkijaa.

– Sistosen kansainvälisesti menestyksekkäät tieteellisen tutkimuksen tulokset ja sitoutuminen tieteellisen perinteen välittämiseen opiskelijoille ja nuorille tutkijoille ovat ihailtavia. Sistonen julkaisee uraauurtavia tuloksia kansainvälisesti arvostetuissa tiedejulkaisuissa ja on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä nimenä tutkimusalallaan. Hän työskentelee aktiivisesti myös Euroopan tiedeyhteisön verkostoitumisen ja liikkuvuuden parissa, sanoo Åbo Akademin kansleri Carl G. Gahmberg.

Uusiutuvien materiaalien kemian professori Chunlin Xu saa kansleripalkinnon monipuolisesta materiaalikemian perustutkimuksesta ja soveltavasta tutkimuksesta.

Chunlin Xu, Vetenskapskarnevalen 2023
Kansleri Carl G. Gahmberg ja professori Chunlin Xu

Chunlin Xu on erittäin menestynyt tutkija, joka kuuluu yliopiston profiloitumisalueisiin ”Kestävän tulevaisuuden teknologiat” ja ”Terveyteen liittyvät ratkaisut”. Hän on monitieteinen tutkija, jolla on kokemusta biomassakemiasta, biopolymeerikemiasta, hiilihydraattibioteknologiasta, materiaalitieteestä ja kehittyneestä analytiikasta. Hänen tutkimusalaansa ovat uusiutuvat materiaalit ja edistynyt analyysi.

Xun tutkimus keskittyy biopohjaisiin toiminnallisiin materiaaleihin, jotka tarjoavat kestäviä ratkaisuja yhteiskunnalle ja helpottavat vihreää siirtymää. Hän on vuodesta 2019 lähtien toiminut puu- ja paperikemian tutkimusjohtajana ja luonut akateemisen uransa lisäksi erittäin vahvoja yhteyksiä teollisuuteen sekä Suomessa että kansainvälisesti. Xu osallistuu aktiivisesti opetukseen ja ohjaa tällä hetkellä noin 10 tohtorikoulutettavaa ja useita maisterintutkielmia. Hän järjestää myös kesäkouluja pääasiassa tutkijoille ja teollisuuden edustajille.

– Chunlin Xu on loistava tutkija, jolla on ainutlaatuinen kyky verkostoitua ja rakentaa luovia kokonaisuuksia yhdessä teollisten kumppaneiden, kollegojen ja kansainvälisten yhteyksien kanssa. Suhteellisen lyhyessä ajassa Xu on onnistunut nostamaan toiminnan aivan uusiin korkeuksiin. Hän on uransa aikana saanut merkittäviä ulkoisia tutkimusvaroja ja menestyy innovatiivisilla tutkimushankkeillaan. Hän on luonut tutkimusympäristön, joka on innovatiivinen ja keskittyy kestävyyteen. Professori Xun panostus valaa toivoa koko tiedekuntaan, Gahmberg sanoo.

Venäjän ja Pohjoismaiden historian dosentti ja Åbo Akademin erikoistutkija Johanna Wassholm saa kansleripalkinnon syväluotaavasta Suomen ja Venäjän historian tutkimuksestaan sekä roolistaan yhteiskunnallisena ajankohtaiskeskustelijana.

Johanna Wassholm, Vetenskapskarnevalen 2023
Kansleri Carl G. Gahmberg ja dosentti Johanna Wassholm

Wassholm on ollut tutkimusalallaan edelläkävijä monin eri tavoin. Hän on osallistunut menestyksekkäästi useisiin tutkimushankkeisiin ja saanut tunnustusta myös opetuksestaan. Hänen tutkimusintressinsä koskevat suomalais-venäläisiä suhteita, kansallista ja kielellistä identiteettiä, historian kulttuuria ja käyttöä, etnisyyttä ja liikkuvaa kauppaa sekä karkotuksia ja väärennöksiä. Hän on työllään vaikuttanut ennen kaikkea 1800-luvun Venäjän ja Suomen historian tuntemukseen ja nyky-yhteiskunnan historiankäyttöön erityisesti liittyen Suomen suhteeseen Venäjään.

Hän on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, toimittaja ja kirjoittaja, joka on kolumneissaan ja haastatteluissaan eri medioissa käsitellyt ajankohtaisia asioita kuten rokotevastarintaa tai historiakulttuuria ja historian (väärin)käyttöä Venäjällä.

– Wassholm on aktiivinen kommentaattori ja keskustelija ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä kansallisissa ja ruotsalaisissa medioissa. Hänen akateemisille töilleen on ominaista terävyys, selkeys ja perusteellisuus, ja hänen laadukkaissa tutkimuksissaan yhdistyvät teoreettinen selkeys ja empiirinen tarkkuus. Tämä työskentelytapa leimaa myös hänen opetustaan ja hän on erittäin arvostettu opettaja, joka innostaa opiskelijoita asettamaan Suomen laajempaan perspektiiviin. Wassholmin monitahoinen tutkimuspanos on erittäin tärkeä pienelle yliopistolle, ja hänen tapaansa tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa ja aktiivista rooliaan yhteiskunnallisena keskustelijana arvostetaan kovasti, Gahmberg sanoo.

Palkinnon saajat on valinnut tiedekuntien ehdotuksesta palkintotoimikunta, ja valinta perustuu tutkimuksen laatuun ja vaikuttavuuteen. 40 000 euron palkintosumma jaetaan siten, että Sistonen saa 20 000 euroa ja Xu ja Wassholm kukin 10 000 euroa.

Vetenskapskarnevalen 2023, kanslerprisutdelning.
Professori Chunlin Xu, professori Lea Sistonen, ja dosentti Johanna Wassholm saavat kansleri Carl G. Gahmbergin jakaman palkinnon menestyksekkäästä tutkimuksesta Åbo Akademissa.