Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Sarjakuvakirja kertoo Turun raitiovaunujen tarinaa

Giada Peterlen sarjakuva kertoo Turun joukkoliikenteen historiasta kaupunkilaisten näkökulmasta. LINES-sarjakuvan tarina perustuu turkulaisten kertomuksiin ja kuvaa kaupungin joukkoliikenteen muutosta 1800-luvun lopulta alkaen.

Sarjakuvakirja LINES esittelee lukijalle erilaisia näkökulmia siihen, miten joukkoliikenne on Turussa vuosien varrella muuttunut ja mitä nämä muutokset ovat merkinneet kaupungin asukkaille. Silmää miellyttävin piirroksin toteutettu kuvallinen kertomus perustuu maantieteellinen tutkimukseen, jossa on käytetty sekä arkisto- että haastatteluaineistoja.

Aukeama sarjakuvateoksesta LINES.
LINES. Kuva: Giada Peterle, BeccoGiallo 2021.

Kirjan tekijä Giada Peterle on italialainen kulttuurimaantieteilijä ja sarjakuvataiteilija, joka työskentelee Italiassa Padovan yliopistossa. Hän käyttää luovia keinoja kaupunkitutkimuksen tarinallistamiseen. Sarjakuvassa esitetty tutkimus on osa PUTSPACE-hanketta (Public Transport as Public Space in European Cities: Experiencing, Narrating, Contesting), jossa tarkastellaan joukkoliikennettä osana julkista tilaa eurooppalaisissa kaupungeissa kokemusten, tarinoiden ja kiistojen kautta. Peterle teki kenttätutkimusta ollessaan vierailevana tutkijana Åbo Akademissa vuonna 2020.

– Sarjakuvani tuo esiin sekä yksilön että yhteisön näkökulmia ajallisiin ja paikallisiin muutoksiin alkaen Turun ensimmäisten raitiovaunulinjojen rakentamisesta aina siihen asti, kun raitiovaunut korvattiin busseilla. Turun joukkoliikenne ennen ja nyt on hyvä esimerkki siitä, miten urbaani monimuotoisuus risteää ja kohtaa julkisessa tilassa. Sarjakuvan avulla voin esittää tutkimuksen tuloksia suurta yleisöä puhuttelevassa muodossa, Peterle kertoo.

– Monen muun eurooppalaisen kaupungin tapaan Turussa on joukkoliikenteeseen liittyvää muistitietoa ja tarinoita, jotka vain odottavat tutkimistaan.

Turun raitioliikenteen historia ei suinkaan ole mikään suoraviivainen tarina. Turun raitsikat lakkasivat kulkemasta vuonna 1972, mutta ne ovat edelleen tärkeä osa kollektiivista muistia ja uuden raitiotieverkoston rakentaminen on ollut ankaran kiistelyn kohteena viime vuosina.

LINES-sarjakuvassa tilanteen monitahoisuus nousee esiin eri kertojaäänien kautta. Ne auttavat lukijaa näkemään julkiset kaupunkitilat kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen monimuotoisuuden ilmentyminä.

PUTSPACE on tutkimushanke, jossa tarkastellaan joukkoliikennettä yhtenä julkisen tilan muotona ja pohditaan erilaisten yhteiskunnan monimuotoisuutta edustavien ihmisten kohtaamista joukkoliikenteessä. Yhtenä tavoitteena on tukea kaupunkisuunnittelua.

– PUTSPACE haastaa vallitsevat julkisen tilan määritelmät ja pyrkii tuomaan inhimillisen näkökulman liikennetutkimukseen joukkoliikenteeseen liittyvien tarinoiden, kiistojen ja kokemusten kautta, sanoo Åbo Akademin englannin kielen ja kirjallisuuden apulaisprofessori Jason Finch, joka toimii hankkeen tutkimusjohtajana Suomessa.

– LINES jakaa tarinankerronnan ja tunneyhteyksien keinoin julkista tilaa koskevan keskustelun laajemmalle yleisölle, niille jotka edustavat joukkoliikenteen monia erilaisia käyttäjäkuntia. Sarjakuva on syntynyt luovan prosessin tuloksena, ja se osoittaa, että menneisyyden infrastruktuureilla voi olla oma roolinsa kaupungin nykyisyydessä ja tulevaisuudessa.

PUTSPACE-hanketta rahoittaa HERA-yhteistyöverkosto (www.heranet.info), jonka osarahoittajina ovat Suomen Akatemia, Saksan opetus- ja tiedeministeriö (BMBF/DLRPT), Viron tiedeneuvosto (ETAg) ja EU:n Horisontti 2020 -ohjelma.

Sarjakuva on luettavissa verkossa osoitteessa http://narrativegeographies.com/lines/ tai sen voi ladata e-kirjana osoitteessa https://www.beccogiallo.it/. LINES-sarjakuvakirjan voi myös ostaa 10 euron hintaan Turun Sarjakuvakaupasta, Humalistonkatu 8 B, Turku.

Giada Peterlen kirja Comics as a Research Practice: Drawing narrative Geographies Beyond the Frame (Routledge) ilmestyy toukokuussa.

Muotokuva Giada Peterlestä pitäen sarjakuvateoksensa LINES käsissään.
Giada Peterle. Kuva: Giada Peterle, BeccoGiallo 2021.
Sivu sarjakuvasta LINES.
LINES. Kuva: Giada Peterle, BeccoGiallo 2021.

 

Yhteystiedot:
Giada Peterle
Historian, maantieteen ja antiikin tutkimuksen laitos (DiSSGeA), Padovan yliopisto, Italia
Sähköposti: giada.peterle@unipd.it

Jason Finch
Englannin kielen ja kirjallisuuden apulaisprofessori, Åbo Akademi
Sähköposti: jason.finch@abo.fi
Puhelin: +358 469215848