Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
Åbo Akademi
17.5.2018

Åbo Akademin ja Sinuiksi-palvelun yhteishanke: Minun kaappini – miltä ulostulo tuntuu ja miten se vaikuttaa tänä päivänä

Kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisena päivänä torstaina 17.5.

”Oloni on nyt vain niin äärimmäisen oikea, jotain on loksahtanut paikoilleen.”

”Voin olla kavereiden kesken oma itseni.”

”Masennus poistui melkein kokonaan reiluksi vuodeksi, ja palasi vähemmän pahana. Oma olo ja itsetunto muutenkin koheni.”

”Enää ei tarvitse miettiä sanomisiaan kahteen kertaan siltä varalta, että lipsautan liikaa.”

”Jaksan enemmän kuin ennen. Ei tarvitse salailla, vapauttaa sanojen tarkkaan harkintaan sidottua energiaa muualle.”

Joulukuussa 2016 valtakunnallinen Sinuiksi-palvelu teki laajan Minun kaappini -verkkokyselyn seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville henkilöille. Kyselyssä haluttiin kartoittaa ajantasaista kokemustietoa seksuaalisen suuntautumisen, romanttisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun itsemäärittelystä, oletuksista, ennakkoluuloista sekä erityisesti ulostulo-kokemuksista, sen mahdollisesta paineesta ja merkityksestä.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat jäävät herkästi näkymättömiksi elämän eri alueilla kuten perheessä, koulussa, töissä, terveyden- ja sosiaalihuollossa tai virastoissa.

Seksuaalinen suuntautuminen ja/tai sukupuoli-identiteetti ilmenevät vasta, kun henkilö määrittelee itsensä kertomalla suuntautumisestaan tai identiteetistään – seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille tämä tarkoittaa kaapista ulostuloa. Kaapista ulostulo ei yleensä jää yksittäiseen kertaan, vaan ulostuloja tehdään oman harkinnan mukaan pitkin elämää. Monet ovat oikeutetusti tarkkoja yksityisyydestään, osalle taas avoimuus on osa identiteettiä.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kuuluvat samanaikaisesti moniin muihin enemmistöihin ja vähemmistöihin riippuen mm. syntyperästä, iästä, perhe- tai suhdemuodosta, terveydentilasta tai sairaudesta, poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta, kansalaisuudesta, elämänkatsomuksesta, vammaisuudesta, kielestä tai sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta.

Verkkokyselyssä lähes tuhat vastannutta kertoi omin sanoin, millainen heidän kaappinsa on hyvässä ja pahassa. Miltei sata vastannutta ei anonyymiä kyselyä lukuun ottamatta ollut kertonut itsestään kellekään.

Yhteishanke on osa Åbo Akademin satsausta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tutkimukseen ja yliopiston profiloituminen vähemmistötutkimuksen osa-aluetta. Kyselyaineistoon perustuvan tutkimuksen on tarkoitus valmistua tämän vuoden lopussa. Odotamme mielenkiinnolla miltä ulostulon merkitys, identiteettimääritelmät, moniperustainen syrjintä ja arki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta näyttävät tässä ajassa.

Aiheesta järjestetään seminaari lokakuussa.

Lisätietoja tutkimushankkeesta:

Panda Eriksson
Tutkimusapulainen, Åbo Akademi
paneriks@abo.fi

Peter Nynäs
Professori, Åbo Akademi
peter.nynas@abo.fi, 040 5873187

Åbo Akademin pyrkimyksen on luoda maailman johtava vähemmistöopintojen ja -tutkimuksen keskus, jossa yhdistyvät innovatiivinen korkealuokkainen tutkimus ja opetus sekä aktiivinen sosiaalinen sitoutuminen. Tarkoituksenamme on haastaa ulkopuolisuutta luovia mekanismeja ja edistää osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.
Lisätietoa: https://www.abo.fi/fi/vahemmistotutkimus/

Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi

Pirkanmaan Seta ry:n Setan tuella hallinnoima valtakunnallinen Sinuiksi-palvelu tarjoaa ammattilaistukea seksuaaliseen suuntautumiseen, seksiin ja seksuaalisuuteen, sukupuoli-identiteettiin sekä sukupuolen ilmaisuun liittyvissä kysymyksissä.

Puhelinpäivystys on avoinna ma- ja to-iltoina klo 19-21 numerossa: 044 3002355. Kysymyksiä voi lähettää vastattavaksi myös anonyymin kysymyspalstan kautta: www.sinuiksi.fi. (Sivusto uudistuu elokuuhun mennessä.) Vuonna 2017 palveluun tuli yli 1300 yhteydenottoa.

Sinuiksi-palvelu tarjoaa lisäksi anonyymejä verkkovertaisryhmiä – Sinuiksi-chattejä. Palvelun kautta voi varata myös keskusteluajan puhelinvertaisen kanssa. Näiden ohella palvelu tukee n. 20 alueellisesti kokoontuvan vertaisryhmän toimintaa Tampereella, Sastamalassa, Seinäjoella ja Hämeenlinnassa.

Lisätietoja palvelusta ja tutkimushankkeesta:

Mikko Väisänen
Sinuiksi-palvelun toiminnanjohtaja, YTM
Seksuaalineuvoja
Pirkanmaan Seta
mikko.vaisanen@sinuiksi.fi, 040 5107488


Ystävällisin terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja