Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Lukuvuosi avattiin kysymällä Quo Vadis, mihin olemme menossa?

Uusi lukuvuosi 2023–2024 on virallisesti avattu Åbo Akademissa.

Uusi lukuvuosi avattiin Vaasassa keskiviikkona 6.9. jumalanpalveluksella Pyhän kolminaisuuden kirkossa, kulkueella ja ohjelmalla Academillin Akademisalenissa. Tämänvuotisten Elvings legat- ja Ann-Mari Finnilän palkintojen saajat julkistettiin.

Turussa avajaisia juhlittiin torstaina 7.9. perinteisesti jumalanpalveluksella Tuomiokirkossa ja sitä seuranneilla avajaisjuhlallisuuksilla Akatemiatalon juhlasalissa. Ohjelma käynnistyi akateemisella kulkueella, minkä jälkeen seurasivat rehtori Mikael Lindfeltin avajaispuhe ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Nicolina Nordmanin tervehdys. Tämänvuotisten Elvings legat -palkintojen saajat julkistettiin.

Rehtori Mikael Lindfelt

Avajaispuheessaan Lindfelt lähti liikkeelle Åbo Akademin nykytilasta ja pohti erilaisten vaihtoehtojen punnitsemisen merkitystä, sillä ne ovat ratkaisevan tärkeitä suuntaa valittaessa.

– Rehtorina haluan todella mielelläni mahdollistaa parhaan mahdollisen tutkimuksen, houkuttelevimman koulutuksen, parhaat tietokannat ja tärkeimmät laitteet. Yliopiston johdon tehtävänä on varmistaa, että meillä on parhaat edellytykset. Valitettavasti kaikki nämä edellytykset maksavat paljon rahaa. Ongelmana on pitkälti se, että suurin osa näistä rahoista ei perustu siihen, että toimintamme on laadullisesti hyvää, vaan siihen, että tuotamme riittävästi sitä, mitä rahoittaja haluaa.

Lindfelt puhui mahdollisesta uudesta kansallisesta rahoitusmallista, jota on tarkoitus soveltaa vuodesta 2025 alkaen, ja lähiaikoina lanseerattavasta, eduskunnan tukemasta ja valtakunnallisesti sovitusta suuresta panostuksesta maan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokulttuurin kehittämiseen. Hän mietti, onko Åbo Akademi valmis kohtaamaan tämän mahdollisuuden ja haasteen ja edistämään osaltaan esitettyä visiota.

Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Nicolina Nordman

Rehtori korosti myös toimintasuunnitelman ja strategian päivittämistä ja puhui hyvän sisäisen, ulkoisen ja yhteiskunnallisen yhteistyön merkityksestä sekä seuranta- ja laatukulttuurin kehittämisestä yliopistossa.

– Meidän on panostettava siihen, missä meidän on oltava parempia, jotta meillä on vaadittavat edellytykset, uskallettava luopua sellaisesta, mikä ei paranna tilannetta, ja reagoitava sekä sisäisiin että ulkoisiin muutoksiin.

Lindfelt toi esiin myös monia yliopiston onnistumisia: onnistuneita hankerahoituksia, hienoja hakijamääriä sekä useita tulevia lahjoitusprofessuureja ja ulkoista rahoitusta saavia tohtorikoulutettavia.
Hän toivotti kaikki tervetulleiksi osallistumaan työhön, jossa kehitetään Åbo Akademin uutta suuntaa.

Lue rehtorin avajaispuhe ruotsiksi kokonaisuudessaan täältä
Rehtori Lindfeltin avajaispuhe, lyhennelmä suomeksi
Palkintoja ja apurahoja

Kuvamateriaali

Lisätietoja:
Rehtori  Mikael Lindfelt, Åbo Akademi
Puhelin: 050 544 2628
S-posti: mikael.lindfelt@abo.fi