Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Mediatiedote
Åbo Akademi
22.5.2018

Åbo Akademi ja Stanford solmivat uuden sopimuksen demokratiatutkimuksen alalla

Åbo Akademi on solminut osana tutkimusprofilointiaan uuden sopimuksen Palo Altossa, Kaliforniassa toimivan Stanfordin yliopiston kanssa. Sopimus on allekirjoitettu Stanfordin deliberatiivisen demokratian (keskustelevan demokratian) keskuksen kanssa ja siinä on sovittu erityisesti tutkijoiden liikkuvuudesta ja yhteisestä tutkimustoiminnasta.

– Olen todella iloinen siitä, että yhteistyömme maailman parhaisiin kuuluvan yliopiston kanssa on saanut muodolliset puitteet, sanoo valtiotieteen professori Kimmo Grönlund, joka johtaa Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitosta (Samforsk).

Sopimus on syntynyt Stanfordin professori James Fishkinin ja Kimmo Grönlundin yhteistyön pohjalta. Fishkinin keskustelevien mielipidekyselyjen (Deliberative Polling®) mallia käytetään nykyään kaikkialla maailmassa eri hallintotasojen toimesta. Grönlundin työryhmä on tehnyt 12 vuoden ajan keskustelevan demokratian kontrolloituja kokeita, joihin on osallistunut tavallisia suomalaisia.

– Fishkinin keskus on keskittynyt enemmän keskustelevan demokratian käytännön ratkaisuihin, kun meidän tutkimuksemme on puolestaan toiminut ensisijaisesti tieteen ehdoilla. Kiinteämpi yhteistyö antaa meille molemmille mahdollisuuden hyötyä toistemme vahvuuksista, Kimmo Grönlund toteaa.

Keskustelevan demokratian malleille on yhteistä se, että osanottajat saavat ensin tietoja ja keskustelevat sitten asiasta pienryhmissä. Lisääntyneen tiedon, muiden mielipiteiden tuntemisen ja aiheen pohdinnan kautta on tavoitteena päästä harkitumpiin mielipiteisiin. Kansalaispaneelien osanottajat valitaan yleensä satunnaisotoksella, kun taas vaalidemokratiassa edustajat valitaan äänestämällä. Kansalaispaneeleja voi käyttää vaalidemokratian tukena, kun halutaan saada selville kansalaisten harkittu mielipide yksittäisistä asiakysymyksistä. Åbo Akademin ja Stanfordin yhteistyö aiotaan keskittää erityisesti Åbo Akademin vähemmistötutkimuksen tutkimusprofiiliin.

– Lähes kaikkiin demokraattisiin päätöksiin liittyy vähemmistöproblematiikkaa ja keskustelevan demokratian tavoitteena on saavuttaa konsensus ja saada sitä kautta päätöksille suurempi legitimiteetti”, Grönlund sanoo.

Samforsk on Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos, joka keskittyy demokratian ja yleisen mielipiteen tutkimukseen. Laitoksella on 12 työntekijää ja se toimii Turussa ja Vaasassa. Laitos koordinoi esimerkiksi Suomen kansallista vaalitutkimusta ja suomenruotsalaista Barometern-mielipidemittausta. Samforsk ja Åbo Akademin valtiotieteellinen oppiaineryhmä tekevät tiivistä yhteistyötä ja niillä on paljon projektitoimintaa erityisesti Suomen Akatemian rahoituksella.

Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos on juuri saanut uuden tutkimusjohtajan ja projektitutkijan. Uusi tutkimusjohtaja, dosentti Lauri Rapeli johtaa tällä hetkellä suurta projektia Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen rahoituksella. PALO-hanke (konsortio, jota johtaa prof. Maija Setälä Turun yliopistossa) etsii ratkaisuja lyhytjänteisyyden ongelmiin julkisessa päätöksenteossa Suomessa. Tarkoituksena on erityisesti saada tavalliset kansalaiset osallisiksi päätöksenteossa.

– On erittäin antoisaa työskennellä yhdessä virkamiesten ja poliitikkojen kanssa voidaksemme ratkaista konkreettisia yhteiskunnallisia ongelmia tieteellisten menetelmien avulla, Rapeli sanoo.

Valtiotieteen tohtori Marina Lindell on uusi projektitutkija tutkimuslaitoksen Vaasan toimipisteessä. Hänen tutkimustyönsä keskittyy ensisijaisesti keskustelevaan demokratiaan, mutta hän vastaa myös haastattelu- ja kyselytutkimuksista.

Grönlund, Rapeli ja Lindell lähtevät syksyllä Stanfordiin, jolloin yhteistyösuunnitelmia on tarkoitus konkretisoida. Keväällä 2019 professori Fishkin tulee puolestaan Turkuun ja silloin järjestetään yleisölle avoin seminaari.

 

Lisätietoja antaa professori Kimmo Grönlund
sähköposti: kimmo.gronlund@abo.fi
puhelin: 050 409 6 409