Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Sama mekanismi lisää rintasyövän etäpesäkkeitä ja estää rintasyöpää leviämästä

Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkimusryhmät ovat havainneet, että syöpäsolujen sormimaiset ulokkeet auttavat muodostamaan rintasyöpäkasvaimen ympärille biologisen esteen ja siten estävät paikallisen rintasyövän leviämistä elimistöön.

Varhaisen vaiheen rintasyövissä pahanlaatuiset solut ovat vankina ympäröivän biologisen esteen, niin kutsutun tyvikalvon, sisällä. Paikallinen rintasyöpä on usein hoidettavissa leikkauksella ja mahdollisilla liitännäishoidoilla, ja sen ennuste on hyvä. Murtauduttuaan tyvikalvon läpi syöpä pääsee leviämään elimistössä ja sairauden ennuste muuttuu dramaattisesti huonommaksi.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkimusryhmien havainto siitä, että syöpäsolujen sormimaiset ulokkeet auttavat muodostamaan rintasyöpäkasvaimen ympärille biologisen esteen ja siten estävät paikallisen rintasyövän leviämistä elimistöön on erittäin yllättävä.

Bröstcancerceller.
Rintasyöpäsolut murtautuvat biologisena esteenä toimivan tyvikalvon läpi. Kuvassa ympäröivään soluväliaineeseen tunkeutuvien syöpäsolujen aktiinista muodostuvat sormimaiset ulokkeet on värjätty punaisella ja tuvikalvon proteiini sinisellä. Kuva Aleksi Isomursu. Turun Biotiedekeskus.

– Olimme aiemmin liittäneet solujen sormimaiset ulokkeet yksinomaan pahanlaatuiseen ja aggressiivisesti leviävään tautiin. Emme olleet uskoa silmiämme, kun tuloksemme osoittivat, että varhaisen vaiheen kasvaimissa ulokkeet olivatkin syövän leviämistä rajoittava tekijä –kertoo InFLAMES-ryhmänjohtaja, professori Johanna Ivaska.

Sormimaisia ulokkeita säätelee proteiini nimeltä Myosiini-10. Professori Ivaskan, akatemiatutkija Emilia Peuhun ja apulaisprofessori, InFLAMES-ryhmänjohtaja Guillaume Jacquemet’n tutkimusryhmät havaitsivat, että syöpäsolut, joista on poistettu Myosiini-10, eivät pysty rakentamaan ympärilleen leviämistä rajoittavaa tyvikalvoa.

–Kasvaimet, joista puuttui Myosiini-10 olivat selvästi aggressiivisempia. Niitä rajoittava tyvikalvo puuttui lähes kokonaan ja ne eivät olleet enää paikallisia vaan olivat alkaneet levitä ympäröivään kudokseen, sanoo Peuhu.

Cancertumörer
Varhaisen vaiheen rintasyöpäkasvaimet erottaa ympäristöstään biologisena esteenä toimiva tyvikalvo. Kuvassa paikalliset syöpäkasvaimet (tumat sinisiä ja solut osittain punaisia) ovat tyvikalvon (vihreä) ympäröimiä. Kuva Guillaume Jacquemet, Åbo Akademi.

Usean vuoden ajan Ivaskan ja Jacquemet’n tutkimusryhmät ovat keskittyneet selvittämään, mitensyöpäsolut käyttävät sormimaisia ulokkeita levinneen syövän etäpesäkkeiden muodostukseen. Heidän aiemmat tutkimuksensa ovat kiistatta osoittaneet solun ulokkeiden merkityksen rintasyövän etenemiselle. Uusin tutkimus kääntää kuitenkin asetelman varhaisen syövän osalta päälaelleen.

– Syöpäsolut ovat muuntautumisen mestareita. Se tekee syövästä hankalan vastustajan. Olimme alkaneet kehitellä tapoja estää Myosiini-10 proteiinia levinneen syövän hoitoa varten. Nyt kuitenkin tiedämme, että liian varhain aloitettuna tällainen hoito voisikin olla potilaalle haitallinen, toteaa apulaisprofessori Guillaume Jacquemet.

Tutkijoiden painottavat, että nämä tulokset korostavat jälleen kerran, miten tärkeää on tehdä perustavanlaatuista tutkimusta ja todella ymmärtää syövän mekanismeja. Tutkimusryhmät ja heidän kliiniset yhteistyökumppaninsa TYKSissä jatkavat tutkimuksia siitä, miten biologiset esteet rakentuvat ja miten ne murretaan rintasyövän edetessä.

Tutkimustulokset on julkaistu arvostetussa Developmental Cell -tiedejulkaisussa 24.10.2022

 

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen, Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot.

 

Lisätiedot:

Johanna Ivaska,
Professori, Turun Biotiedekeskus, Turun yliopisto
Sähköposti: joivaska@utu.fi
Puh.: 0405020812

Guillaume Jacquemet,
Apulaisprofessori, solubiologia, Åbo Akademi
Sähköposti: guillaume.jacquemet@abo.fi
Puh.: +358 503 235 606

Emilia Peuhu,
Dosentti, akatemiatutkija, Biolääketieteen laitos, Turun Yliopisto
E-post: emilia.peuhu@utu.fi
Tel.: +358 29 450 2259