Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Åbo Akademin säätiö rahoittaa kauppaoikeuden lahjoitusprofessuurin

Åbo Akademin säätiö tukee Åbo Akademin oikeustieteen koulutusohjelmaa rahoittamalla kauppaoikeuden lahjoitusprofessuurin viisivuotiskaudelle 1.8.2023–31.7.2028.

Tammikuussa 2022 Åbo Akademille myönnettiin täysimittainen oikeustieteen tutkinto-oikeus, jotta oikeustieteen opiskelijoille voitaisiin tarjota maisterin tutkintoon johtavia syventäviä opintoja. Vuoteen 2022 asti akatemian opiskelijat ovat voineet suorittaa kandidaattitason oikeusnotaaritutkinnon, mutta maisterinopintoja varten opiskelijoiden on täytynyt hakeutua muiden yliopistojen tarjoamiin syventäviin koulutusohjelmiin.

Laajennettua tutkinto-oikeutta koskevan hakemuksen yhteydessä Åbo Akademi valmisteli rekrytointiohjelman, joka käsittää kolme professuuria. Näistä yksi on kauppaoikeuden professuuri, painopisteinä ulkomaankauppa ja kauppaoikeus.

Uusi professuuri on edellytys sille, että laajennettu juridinen koulutus voi alkaa suunnitellusti. Syventävien kurssien opetusta tarvitaan heti lukuvuoden 2023–2024 alusta, jotta nykyiset oikeusnotaariopiskelijat voisivat hakea opinto-oikeutta oikeustieteen maisterinopintoihin Åbo Akademissa.

Åbo Akademin säätiö pitää päätarkoituksenaan akatemian toiminnan tukemista ja on päättänyt rahoittaa kauppaoikeuden lahjoitusprofessuurin viideksi vuodeksi. Päätöksen teki säätiön hallitus 20. kesäkuuta 2022.

– Åbo Akademin säätiö iloitsee valtioneuvoston päätöksestä laajentaa akatemian oikeustieteen alan tutkinto-oikeutta. Laajennettu tutkinto-oikeus vaatii myös investointeja, ja säätiö haluaa tukea kehitystä rahoittamalla kauppaoikeuden professuurin viideksi vuodeksi. Rahoitamme professuuria 650 000 eurolla, sanoo säätiön toimitusjohtaja Lasse Svens.

Åbo Akademissa lahjoitus otetaan vastaan kiitollisuudella:

– Åbo Akademi suhtautuu suurella vakavuudella tehtäväänsä kouluttaa juristeja ruotsin kielellä. Askel askeleelta olemme lähempänä tavoitettamme, yleisen juridiikan ja muutaman erikoistumisalueen kattavan ruotsinkielisen opiskeluympäristön tarjoamista. Åbo Akademin säätiön lahjoitus on valtavan tärkeä osa tätä panostusta. Lahjoitus kuvastaa sekä säätiön tarkkanäköisyyttä Åbo Akademin kehityshalulle että herkkyyttä nähdä laajemmin, miten tämä koulutus voi vahvistaa ruotsin kieltä Suomessa. Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia tästä lahjoituksesta, sanoo ÅA:n rehtori Mikael Lindfelt.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Lasse Svens
Åbo Akademin säätiö
Puh. 050 056 2945
lasse.svens@stiftelsenabo.fi

Rehtori Mikael Lindfelt
Åbo Akademi
Puh. 050 544 2628
mikael.lindfelt@abo.fi