Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Åbo Akademi suunnittelee Vaasan yksikön kirjastopalveluiden siirtoa Academilliin 

Åbo Akademin rehtori Moira von Wright on päättänyt käynnistää suunnittelun Vaasan yksikön kirjastopalveluiden siirtämiseksi Tritoniasta Academilliin. Kirjastopalveluista tulisi osa Åbo Akademin omaa kirjastoa. 

Åbo Akademi on ollut mukana Vaasassa sijaitsevan Tritonia-tiedekirjaston kehittämisessä ja toiminnassa sen perustamisesta lähtien. Tritonia tarjoaa kirjastopalveluja kaupungin viiden yliopiston ja ammattikorkeakoulun henkilöstölle ja opiskelijoille.  

Tritonia-kiinteistön omistava Vaasan yliopisto on ilmoittanut, että kirjasto täytyy siirtää muualle ja sen toiminta on saatettava taloudellisesti kestävämmälle pohjalle. Tämä on johtanut siihen, että kaikki yhteistyössä mukana olevat osapuolet ovat irtisanoneet nykyisen sopimuksen, joka on voimassa vuodenvaihteeseen asti. 

Laajan sisäisen keskustelun ja perusteellisen harkinnan jälkeen Åbo Akademin johto on päättänyt käynnistää suunnittelun tiettyjen Vaasan kampuksen kirjastotoimintojen hoitamiseksi Åbo Akademin oman kirjaston alaisuudessa. Eräillä osa-alueilla, kuten digitaalisten palveluiden ja yliopistopedagogiikan osalta, tavoitteena on jatkaa yhteistyötä muiden Vaasassa toimivien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Nykyisin Tritonia-tiedekirjastossa työskentelevä Åbo Akademin henkilöstö siirtyisi myös Academilliin kirjastopalvelujen käynnistyessä siellä.  

– Yhteistyö Vaasassa toimivien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken tulee luonnollisesti jatkumaan samassa hyvässä hengessä kuin tähänkin asti. Meillä on nyt tarkoituksena käynnistää neuvottelut uudesta yhteistyösopimuksesta kaikkien asianomaisten osapuolten kesken, jotta voimme turvata palvelut siirtymävaiheessa vuodenvaihteen jälkeen sekä yhdessä kehittää palveluja ja palvelutarjontaa, rehtori Moira von Wright toteaa.