Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Åbo Akademi suunnittelee yhteistyötä Uppsalan yliopiston kanssa kun opettajankoulutusta laajennetaan Ruotsiin 

Åbo Akademi neuvottelee Uppsalan yliopiston kanssa kumppaniyhteistyöstä, kun Åbo Akademi laajentaa luokanopettajakoulutuksen Ruotsiin syksyllä 2023. Yhteistyö vahvistaisi niin suomalaista kuin ruotsalaista opettajankoulutusta.

Yhteistyö Uppsalan yliopiston kanssa olisi vahvasti tutkimukseen perustuvaa ja siinä painotettaisiin vuorovaikutusta kummankin yliopiston tutkimusympäristöjen kanssa. Yhteistyö tarjoaisi samalla enemmän mahdollisuuksia sekä opettajien että opiskelijoiden kansainväliseen vaihtoon.

Åbo Akademi haluaa ottaa vuosittain 40 opiskelijaa Ruotsissa toteutettavaan luokanopettajakoulutukseen. Uppsalan yliopiston lisäksi toivotaan yhteistyötä koulujen ja kuntien kanssa myös Uppsalan alueen ulkopuolella, jotta opiskelijoilla olisi jatkuvasti mahdollisuus harjoitteluun ja käytännön opiskeluun.

Åbo Akademi haluaa olla ensimmäinen suomalainen yliopisto, joka käynnistää perustutkintoon tähtäävän koulutuksen Ruotsissa. Tältä pohjalta voitaisiin jatkossa lisätä ja tiivistää yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa sekä vahvistaa yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Åbo Akademin strateginen tavoite lisätä näkyvyyttään Pohjoismaissa saisi näin konkreettisen muodon.

Rehtori Moira von Wright ja dekaani Fritjof Sahlström ovat yhdessä vastanneet neuvotteluista Uppsalan yliopiston kanssa. He uskovat, että yhteistyö Uppsalan yliopiston kanssa toisi lisäarvoa kummankin yliopiston opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille.

– Åbo Akademilla on vakiintuneet ja hyvät suhteet Uppsalan yliopistoon, ja olen erittäin iloinen siitä, että yhteistyö kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen saralla nyt etenee. Toivottavasti voimme jatkossa laajentaa Uppsalan yliopiston kanssa tehtävää yhteistyötä myös muille tieteenaloille, sanoo von Wright.

– Suomalainen kasvatustiede on kansainvälisesti tunnustettua, ja Åbo Akademin ruotsinkielisille opettajankoulutusohjelmille on runsaasti mahdollisuuksia Ruotsissa ja muualla Pohjoismaissa, sanoo Sahlström.

Suunnitelmien edetessä Åbo Akademin hallitus tekee asiassa päätöksen. Luokanopettajakoulutuksen perustamiskustannukset jaettaisiin tasan suomalaisten ja ruotsalaisten toimijoiden kesken.