Kirjoita tähän hakemasi!

Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Aika

2.9.2019–31.5.2022

Koordinaattori/Päätoteuttaja

NMT-centralen i Södra Österbotten

Hankepartnerit/Osatoteuttajat

 • Länsstyrelsen i Västerbotten
 • Linné-universitetet
 • Åbo Akademi
 • Sveriges Geologiska Undersökningar
 • Geologiska forskningscentralen
 • Skogsstyrelsen Region Nord
 • Finlands skogscentral Södra serviceområdet
 • Finlands miljöcentral
 • Rahoittaja

 • Interreg Botnia-Atlantica Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Budjetti

  1 836 424 €

  Projektin tavoitteena on tutkia päivitettyjen valuma-aluemallien avulla, kuinka muuttuva ilmasto vaikuttaa vesitaseeseen, metallien huuhtoutumiseen ja näihin liittyviin ekosysteemipalveluihin. Lisäksi kehitetään osallistavaa viestintämallia

  Hankkeella halutaan lisätä alueellista valmiutta sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja samalla parantaa maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä. KLIVA antaa virikkeitä ilmastoon sopeutettuihin maa- ja metsätalouden toimenpiteisiin tarkentamalla kokonaiskuvaa valuma-alueen vesivirroista ja -varannoista. Tavoittelemalla luonnollisempaa vesitasetta ja vähäisempää kuormitusta happamilta sulfaattimailta luodaan edellytykset kestävään tuotantoon, luonnon monimuotoisuuteen ja parempaan vesien laatuun

  Ota yhteyttä

  Peter Österholm

  Professori 

  Geologia ja mineralogia

  Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
  Projektin kotisivulle