Kirjoita tähän hakemasi!

Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik

Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik

Aika

1.5.2023–10.6.2024

Rahoittaja

 • Svenska kulturfonden
 • Budjetti

  30 000 €

  Åbo Akademin osuus budjetista

  30 000 € (100%)

  Under läsåret 2023–2024 ordnar Skolresurs i Vasa med omnejd fortbildningshelheten Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik – en grund för jämlikhet i dagens samhälle. Fortbildning är ämnad för lärare i naturvetenskap (bi, ge, ke, fy) och matematik, årskurs 7–9. Fokus i kursen ligger på elevaktiverande arbetsmetoder. Kursens uppläggning och innehåll kan till stora delar styras av deltagarnas önskemål och behov.
  Exempel på teman och didaktiska verktyg som kan tas med ikursen är
  – verktyg som stöder utvecklingen av begreppslig förståelse, såsom t.ex. begreppsbubblor (concept cartoons), begreppskartor (concept maps), Venn-diagram, dramatiseringar, undervisningsspel, användning av begreppskort
  – digitala verktyg i undervisningen i naturvetenskap och matematik
  – undersökande arbetssätt, öppna laborationer och den naturvetenskapliga metoden
  – metoder för formativ och summativ bedömning: lärandematriser och/eller bedömningsmatriser
  – ämnesövergripande undervisning
  – laborativ matematik, spel i matematikundervisningen, utomhusmatematik

  Ota yhteyttä

  Bengt-Johan Skrifvars (Vastuullinen tutkija)

  Toiminnanohjaaja 

  Elinikäisen oppimisen keskus
  Projektin sivulle Åbo Akademin tutkimusportaalissa