Looking for something specific? Use our search engine!

Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik

Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik

Time

1.5.2023–10.6.2024

Funded by

 • Svenska kulturfonden
 • Budget

  30 000 euros

  Åbo Akademi University’s part of the budget

  30 000 euros (100%)

  Under läsåret 2023–2024 ordnar Skolresurs i Vasa med omnejd fortbildningshelheten Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik – en grund för jämlikhet i dagens samhälle. Fortbildning är ämnad för lärare i naturvetenskap (bi, ge, ke, fy) och matematik, årskurs 7–9. Fokus i kursen ligger på elevaktiverande arbetsmetoder. Kursens uppläggning och innehåll kan till stora delar styras av deltagarnas önskemål och behov.
  Exempel på teman och didaktiska verktyg som kan tas med ikursen är
  – verktyg som stöder utvecklingen av begreppslig förståelse, såsom t.ex. begreppsbubblor (concept cartoons), begreppskartor (concept maps), Venn-diagram, dramatiseringar, undervisningsspel, användning av begreppskort
  – digitala verktyg i undervisningen i naturvetenskap och matematik
  – undersökande arbetssätt, öppna laborationer och den naturvetenskapliga metoden
  – metoder för formativ och summativ bedömning: lärandematriser och/eller bedömningsmatriser
  – ämnesövergripande undervisning
  – laborativ matematik, spel i matematikundervisningen, utomhusmatematik

  Contact us

  Bengt-Johan Skrifvars (Principal Investigator)

  Executive Manager 

  Centre for Lifelong Learning
  To the project page in the research portal of Åbo Akademi University