Kirjoita tähän hakemasi!

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus

Laajuus

30 opintopistettä / 2 vuotta

Paikkakunta

Helsinki

Opetuskieli

Ruotsi, suomi ja englanti

Hakuaika

1.4 - 30.4.2021

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus 2021-2023

Ensimmäinen oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus järjestettiin Suomessa 2017 – 2019 ja toinen oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus päättyy toukokuussa 2021. Kolmannen koulutuksen hakuaika on käynnissä huhtikuussa 2021 ja koulutus alkaa syksyllä 2021.

Yleistä erikoiskoulutuksesta

Oikeuspsykologia tarkastelee psykologisen tiedon ja osaamisen soveltamista oikeuden käytössä ja rikostutkinnassa. Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus on kaksikielinen ja se on suunniteltu yhteistyössä psykologian ja oikeustieteiden oppiaineiden sekä työelämän tahojen kanssa. Åbo Akademi toimii erikoistumiskoulutushankkeen koordinoivana yliopistona. Koulutuksen yhteistyöverkostoon kuuluvat psykologian ja/tai oikeustieteen oppiaineet seuraavista yliopistoista: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Yhteydenotot: rattspsykologi@abo.fi

Koulutuksen kohderyhmä ja valintaperusteet

Oikeuspsykologian koulutus on moniammatillinen ja suunnattu pääasiallisesti psykologeille sekä muille ammattilaisille, jotka työskentelevät oikeudellisten prosessien parissa, esimerkiksi juristeille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille sekä poliiseille (joilla on alipäällystötutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto; muilta ammattiryhmiltä edellytetään maisterintutkinto). Koulutus on ensisijaisesti suunniteltu osallistujille, joilla jo on työkokemusta, sillä yhtenä koulutuksen keskeisenä työmuotona on pohtia työelämässä kohdattuja ilmiöitä ja analysoida sekä saada palautetta omista työtavoistaan.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on keskeisten oikeuspsykologian käsitteiden ja aihepiirien hallitseminen sekä tiedon soveltaminen aktiivisesti omaan työhön. Koulutuksen moniammatillisuus mahdollistaa myös eri alojen edustajien keskinäisen palautteen annon ja oppimisen sekä moniulotteisemman näkemyksen saamisen oikeusprosessista ja omasta työkentästä osana sitä. Osallistujien kirjallisten tehtävien myötä tavoitteena on koota suomeksi ja ruotsiksi keskeisten oikeuspsykologisten teemojen ajantasainen tieteellinen näyttö.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa inhimillisen tiedonkäsittelyn, havainnoinnin ja muistin toiminta, päätöksenteon psykologia sekä tunteisiin ja motivaatioon liittyvät oikeuspsykologiset kysymykset, asiantuntijuus ja asiantuntijalausuntojen kirjoittaminen ja niiden kriittinen tarkastelu, erityisen suojelun tarpeessa olevien todistajien kohtaaminen, ihmisten kuuleminen oikeusprosessissa, mielentilatutkimusten ja vaarallisuusarvioiden tekeminen, rikollisen käyttäytymisen syyt ja siihen vaikuttaminen, uusimisriskitekijät ja rikoksentekijöiden kuntoutus, rikoksen vaikutukset uhriin, mielenterveysongelmien huomioiminen oikeusprosessissa, huoltajuuskiistat ja lasten asema oikeusprosessissa ja sovittelu.

Koulutussisältö on keskeisten käsitteiden ja tiedon osalta yhteinen kaikille. Työnohjauksissa, ryhmätöissä sekä yksilöllisissä tehtävissä osallistujilla on mahdollisuus keskittyä oman työnsä kannalta merkittävimpiin kysymyksiin.

Oikeuspsykologia – ajankohtaista

Erikoistumiskoulutus (2021-2023)

Koulutus alkaa syksyllä 2021 ja jatkuu keväälle 2023. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja ensimmäiseen koulutukseen valittiin 30 opiskelijaa ja toiseen 36 opiskelijaa kovan hakupaineen takia. Koulutuksen hinta on 120 euroa / opintopiste eli yhteensä 3600 euroa.

Koulutuspäiviä tulee olemaan noin yksi kuukaudessa, joista noin puolet ovat pienryhmätyöskentelyn tai työnohjauksen muodossa. Muutoin opinnot tapahtuvat pääosin etäopiskeluina. Koulutuspäivät pidetään Helsingissä. Läsnäolo näissä on pakollinen. Koulutuspäivien välillä järjestetään työnohjausta pienryhmissä (4-5 tuntia per kerta) ja nämä toteutetaan Zoomin kautta etänä.

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus, alustavat opetuspäivät:

Avausseminaari 2-3.9.2021
KP 1 6.10.2021
KP 2 15.12. 2021
KP 3 ja 4 10-11.3.2022
KP 5 12.5.2022
KP 6 18.8.2022
KP 7 14.10.2022
KP 8 16.12.2022
KP 9 3.2.2023
KP 10 7.4.2023
Lopetusseminaari 18-19.5.2023

Huom: Näiden lisäksi tulee 8 pienryhmätapaamista

Opinto-opas 2019-2021

Opinto-opas

Työelämään

”Koulutus on hyödyllinen, jollei lähes välttämätönkin tuomioistuimessa rikosasioita, eritoten seksuaalirikosasioita, käsittelevälle ammattilaiselle, jolla jo on useiden vuosien kokemusta alalta.”

Esittelijäneuvos, rikosasioiden ryhmäpäällikkö, Korkein oikeus

Ota yhteyttä

Käyntiosoite

Arken
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Humanististen tieteiden, psykologian
ja teologian tiedekunta
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti

rattspsykologi@abo.fi